Inlägg

Nya gatunamn engagerar

Namngivning av nya torg och gator är något som engagerar många kommuninvånare.
Alla fastigheter måste ha en adress – men den är inte permanent.

I samband med Coops utbyggnad för­svann ett stycke av Hantverksgatans nordligaste del mot Köpmangatan. Av naturliga skäl fick den nya gatstum­pen namnet Biogränd samtidigt som vägen på andra sidan Coop införlivades med den befintliga Slottsgatan.
– Totalt berördes ett 30-­tal boende av de nya gatunamnen och adresserna. I vissa fall kan en sådan här adress­ ändring vara lite känslig. Men här var det ingen som hade några synpunkter, berättar kartchef Ida Norling och kart­tekniker Eva Nääf på Oskarshamns kommun.
Det är fritt fram för allmänheten att komma in med förslag till torg­- och gatunamn i samband med att nya bostadsområden och stadsdelar växer fram. Detsamma gäller även vid namnändringar av befintliga gator och torg. Förslagen beaktas av gatunamns­beredningen innan kommunstyrelsen tar det slutgiltiga beslutet. Samhälls­byggnadskontoret ansvarar sedan för att alla fastigheterna på de aktuella gatorna får en adress.
En av de nyaste gatorna i Oskars­hamn som har namngivits är Lauras Väg mellan Jungnergatan och Faner­gatan vid Bomansområdet. Den är upp­kallad efter en av Oskarshamns första borgmästare Bertrand Lindgrens fru, Laura Lindgren, som levde 1858–1932.
– De var dessutom det första paret som gifte sig i Oskarshamns kyrka. Det är även lite speciellt att det är en kvinna. Det vanligaste är annars att betydande män får gator eller torg uppkallade efter sig, konstaterar Ida Norling och tillägger att kommunen har som regel att aldrig namnge gator eller torg efter levande personer.
Ett exempel på namnändring är en mindre del av Kummelvägen i Döder­hult som numera heter Hedströms väg.
– Den är uppkallad efter Gösta och Karin Hedström som testamenterade drygt 30 miljoner kronor till de äldre i kommunen. Det var Hedströms dona­tionsfond som ville uppmärksamma dem, berättar Ida Norling och Eva Nääf.

Text och foto: Mikael Bergkvist