Inlägg

God idé att spara på vattnet

Det blir allt viktigare att spara på vattnet.
Vatten är vårt viktigaste livsmedel, men låga grundvattennivåer och klimatförändringar gör att vi inte längre kan ta det för givet.

– Det kommunala vattnet i Oskarshamn finns det gott om eftersom vi tar vårt vatten från sjöarna runt omkring, men enskilda brunnar kan påverkas. Speciellt grävda brunnar, säger Katarina Skoglycka, klimatstrateg på samhällsbyggnadskontoret.
Vatten är grundläggande för allt liv och något som vi i Sverige länge kunnat ta för givet. På grund av mindre nederbörd de senaste åren och låga grundvattennivåer har insikten kommit om att vattnet borde användas mer restriktivt.
– I flera av våra grannkommuner används istället grundvatten för dricksvattenproduktion och några har redan beslutat att det blir bevattningsförbud i sommar, bland annat i Högsby. Vatten är en gemensam resurs och det är bra att få in vanan att vara sparsam med det, säger Katarina Skoglycka.
Även de pågående klimatförändringarna gör att förutsättningarna för dricksvattenförsörjningen påverkas. Låga vattenflöden i Kalmar län kommer att bli allt vanligare, likaså extrema väderhändelser så som torka och skyfall med översvämning som följd. Kvaliteten och tillgången på just dricksvatten kan förändras.
– Det är en god idé att fundera på hur du kan spara vatten även på lång sikt, exempelvis genom att samla upp regnvatten i en tunna att vattna trädgården med, tipsar Katarina Skoglycka.
Också Oskarshamns kommun anpassar sitt arbete med tanke på framtidens allt extremare klimatförändringar.
– Det är något vi tänker på när vi planerar för nya bostadsområden, vägar eller vattenledningar. Bland annat i inre hamnen ska byggnader säkras så att de klarar översvämning upp till 2,7 meter över havet.
Ta reda på om din fastighet ligger i ett utsatt läge för framtidens extrema högvattennivåer. På kommunens hemsida hittar du en karta som visar vilka områden som kan bli utsatta. Det kan krävas .tgärder för att vattnet inte ska skada fasader eller rinna in i källare vid extremt högvatten. Ta kontakt med ditt försäkringsbolag för att få tips om vad du kan göra.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Mikaela Lindholm

SÅ SPARAR DU VATTEN
• Stäng av vattnet medan du tvättar håret. Ta kortare duschar. 60 liter kan du spara genom att korta ner duschen 5 min.
• Fyll disk- och tvättmaskin innan du kör och använd eko-program.
• Slösa inte med vattnet i kranen. Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten. Stäng av vattnet när du borstar tänderna. 48 liter kan du spara på att stänga kranen 4 min om dagen.
• Samla regnvatten för att vattna i trädgården. En vattenspridare kan dra 150 liter på 20 minuter.
• Installera snålspolande toaletter, kran- och duschmunstycken. Om något står och droppar, reparera.