Inlägg

KrePart fortsätter att expandera

Först total dominans i Oskarshamn, sedan lyckosamma etableringar i Mönsterås och Högsby. Och nu är det dags för ytterligare tre skärmar i Hultsfred. KrePart framstår mer och mer som länets främsta förmedlare av LED-reklam.

Det är tuffa coronatider men vi viker inte från vår strategi, konstaterar KreParts vice vd Alexander Carlsson. KreParts etablering i Hultsfreds kommun är efterlängtad.

– KreParts LED-satsning gynnar näringslivet i hela kommunen, understryker näringslivsstrateg Michael Leijonhud, Hultsfreds kommun. Dessutom är det ur kommunal synvinkel mycket attraktivt att kunna informera i ett tidsenligt och spännande medie.

830 000 visningar per år

I Hultsfred blir det frågan om drygt 2 300 visningar per dygn, mer än 69 000 visningar per månad och närmare 830 000 visningar per år talar sitt tydliga språk.

Att nå ut med budskap via LED-spotar blir allt populärare. KreParts LED-nätverk erbjuder ett slagkraftigt sätt att nå ut med budskap till marknaden.

– Allt fler företag upptäcker fördelarna med LED-annonsering. I Oskarshamn, Högsby och Mönsterås har vår satsning fått mycket stor uppmärksamhet. Nu är det dags för ytterligare expansion och Hultsfred ligger helt i linje med vår fortsatta utveckling. Här finns många potentiella LED-annonsörer och det geografiska läget är väldigt passande, konstaterar vice vd Alexander Carlsson på KrePart.

Att KreParts LED-reklam är både kostnadseffektiv och genererar många affärer rådet det knappast något tvivel om. Drygt 60 procent av skärmtiden är att härleda till årskontrakt!

Etableringen av tre LED-skärma i Hultsfred är helt i enlighet med vår strategi, säger KrePars vice vd Alexander Carlsson.

Två nya LED-skärmar till Hultsfred

Etableringen av de två nya LED-skärmarna i Hultsfred – dels en 24 kvadratmeter stor skärm i centrum, dels en dubbelsidig 12 kvadratmeter stor skärm längs Norra Oskarsgatan vid Handelsplats Oskar – är ytterligare ett led i KreParts målsättning att bli regionens främsta LED-leverantör. KreParts satsning sker i samarbete med LED-skärmsleverantören Viriba och Hultsfreds kommun.

– För mig som ursprungligen kommer från Hultsfreds kommun känns det extra kul att vi gör den här satsningen i mina gamla hemtrakter. Det är en spännande region där det händer mycket just nu och det är roligt att vara med på den resan, betonar KreParts vd Mikael Petersson och passar samtidigt på att framhålla de nya LED-skärmarnas placeringar.

–Varken kommuninvånare eller besökare lär missa LED-skärmen och dess budskap på Oskarsgatan vid Hultsfreds norra in- och utfart, som dessutom är ett expansivt område där det bland annat håller på att växa fram en ny handelsplats. Likaså är placeringen av LED-skärmen i centrum perfekt. Den sitter i anslutning till det nya biblioteket där även Svenskt Rock­arkiv numera är inrymt.

Det är verksamheter som lockar både kommuninvånare och mera långväga besökare och som nu också får ta del av budskapen på skärmen.

Tränga sig igenom bruset

Michael Leijonhud framhåller att kommunens medverkan handlar om att skapa ytterligare framtidstro och samtidigt hjälpa företag och verksamheter i regionen att visa upp och profilera sig.

– I dag måste man synas för att tränga igenom bruset. Då gäller det att verkligen utnyttja alla kanaler som finns och KreParts LED-skärmar är en viktig del i detta, säger han.

Mikael Petersson och Alexander Carlsson är glada och nöjda över etableringen i Hultsfred och att de tillsammans med kommunen bidrar till att ge det lokala näringslivet denna möjlighet.

– För oss är de nya LED-skärmarna i Hultsfred ett perfekt tillskott till våra övriga skärmar i Oskarshamn, ­Högsby och Mönsterås. Planen är nu att etablera LED-skärmar på ytterligare orter inom den närmsta framtiden.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist