Inlägg

Kartor ökar tillgängligheten

Detaljplaner, livsmedelskontroller, snöröjning… Via interaktiva kartor på kommunens hemsida är alltid aktuell information om verksamheten tillgänglig.

Kartchef Ida Norling på Samhällsbyggnadskontoret tar ett tydligt exempel när det gäller exempelvis livsmedelskontroller.
– Så fort våra inspektörer har varit ute och gjort kontroller så läggs resultatet ut. Genom att gå in på aktuell restaurang via kartan över livsmedelskontroller får man direkt fram den senaste informationen, förklarar hon.
De interaktiva kartorna har funnits under en tid och från att tidigare ha innehållit bredare information ligger fokus numera på kommunal verksamhet inom era olika områden.
– Genom att fokusera på information från huvudsakligen vår egen verksamhet har vi större kontroll och kan alltid uppdatera och redovisa den senaste informationen. Snart börjar det bli aktuellt med snöröjning och då kan man via kartan klicka på det område man är intresserad av och se var det ligger på aktuell prioriteringslista.
Den populäraste och mest efterfrågade tjänsten är information om detaljplaner. Ida Norling framhåller att i stort sett alla detaljplaner samt planakter med tillhörande information går att nå och ladda hem som pdf:er via kartan.
– Förut ringde många och ville ha en utskrift. Nu kan man enkelt lösa det på egen hand.
Möjligheten att lägga till och ta bort lager med information på de olika kartorna, zoomfunktioner, länkar till ytterligare information och möjlighet att nå dem via såväl telefon som surfplatta har bidragit till att öka tillgängligheten väsentligt.
– Syftet med kartorna är framför allt att underlätta tillgången till information om vår verksamhet, betonar Ida Norling.

Text & foto: Mikael Bergkvist

KOMMUNENS INTERAKTIVA KARTOR:
– Olika bakgrundskartor samt flygfoto
– Flygfotot har samma upplösning över hela kommunen och uppdateras vartannat år.
– Visar aktuellt utbud av lediga tomter via Tekniska kontoret
– Visar t ex skolor, sjukvård, avfallshantering och kommunikation
– Kartorna nås via www.oskarshamn.se/kartor