Inlägg

Stödjer schysstare klimat bland unga

”Killarna i min klass skriker efter mig när jag går förbi dem och säger kränkande saker som får mig att må dåligt. Jag vet att detta inte är okej – men hur stoppar jag det?”

Kränkningar, rasism och – inte minst – näthat är vanligt före­kommande bland unga. Citatet ovan hör till de frågor som projek­tet We Stand App har tagit emot sedan de lanserade sin app tidigare i år.
– Appen fungerar som ett aktivt stöd på plats i stunden, om och när kränkningarna sker. Här kan man ta del av andras erfarenheter och historier, chatta med oss eller skicka in frågor kring något man har varit med om – både online och offline, berättar Johanna Levin och Matilda Tonentschuk.
De är båda anställda av den ideella för­eningen Kumulus som driver projektet med stöd av Allmänna Arvsfonden. Syftet är att öka tryggheten för unga mellan 13-­25 år som utsätts för olika typer av kränkningar, rasism, konflik­ter och hat.
– Vi verkar på alla arenor där unga rör sig. Nätet är vår främsta utgångs­punkt och här är appen ett viktigt verktyg. Den lanserades i slutet av januari och har redan börjat nå ut till användare både lokalt, nationellt och internationellt.
Under våren är Johanna och Matilda ute på skolorna runt om i länet för att informera om projek­tet. De söker även volontärer för att bemanna chattfunktionen.
– Det handlar huvudsakligen om att finnas till hands och anonymt kunna svara på frågor och vara ett stöd för de som kontaktar oss. Alla volontärer kommer att utbildas, förklarar de.
I samarbete med Oskarshamns kommun erbjuder We Stand App även sommar­ jobb till fyra ungdomar mellan 15-­17 år som kommer att jobba med marknads­föring av projektet, med chattfunktionen och bidra till att göra Oskarshamn till en bättre och tryggare plats för unga.
– Det här är viktiga frågor som vi har fått möjlighet att jobba med. Kränkningar bland unga – inte minst på nätet – har blivit allt vanligare. Vi vill informera och uppmuntra till civil­ kurage där de unga uppmärksammar vad som händer. Tillsammans kan de lyfta varandra och skapa ett schysstare klimat, framhåller Johanna Levin och Matilda Tonentschuk.

Text och foto: Mikael Bergkvist