Inlägg

Livsmedelsnjutning utan risk

En glass i solskenet eller en sallad på uteserveringen sätter onekligen guldkant på vardagen. Samhälls­byggnadskontorets kontroll av livsmedelsverksamheter bidrar till att göra njutningen så riskfri som möjligt.

Glasskaféer och liknande tillfälliga serveringar hör våren och sommaren till. För såväl dessa som alla övriga verksamheter som hanterar livsmedel finns en rad regler att förhålla sig till.
– Vi gör kontinuerlig tillsyn av alla livsmedelsverksamheter i kommunen. Hur ofta beror på vilken typ av verk­ samhet det handlar om. Hantering av rått kött föranleder givetvis tätare kontroller än försäljning av kakor, förklarar miljö-­ och hälsoskydds­ inspektör Tobias Bäckstrand som tillsammans med sin kollega Sofie Sandelius ansvarar för kontrollerna.
Det är även de två miljö-­ och hälso­skyddsinspektörerna som bistår med matnyttiga tips och råd till de som är på gång att bli livsmedelsföretagare.
– Är man det minsta osäker på vad som gäller så är det enklast att kontakta oss först. Efter att verk­samheten har blivit registrerad åker vi ut och tittar på rutiner, hygien och en rad andra punkter som måste uppfyllas enligt livsmedelslagstiftningen, säger Sofie Sandelius.
Via en interaktiv karta på kommunens hemsida finns alltid aktuell information om livsmedelskontroller tillgänglig.
– Så fort vi har varit ute och gjort kontroller så läggs resultatet ut. Genom att klicka på efterfrågad restaurang eller annan livsmedelsverksamhet på kartan får man direkt fram den senaste informationen efter vår tillsyn, förkla­rar Tobias och Sofie.
De uppmanar även kommuninvå­narna att kontakta dem vid misstänkt matförgiftning eller andra uppmärk­sammade konstigheter kring livs­ medelshantering.
– Ju snabbare desto bättre. Då kan vi inleda en utredning och förhopp­ningsvis förhindra att fler drabbas. De allra flesta som hanterar livsmedel är väldigt duktiga. På grund av okunskap kan det dessvärre bli lite fel och det vill vi gärna rätta till, framhåller de.

Text och Foto: Mikael Bergkvist

LIVSMEDEL
I Oskarshamns kommun finns cirka 220 registrerade livsmedelsverksamheter som på olika sätt hanterar livsmedel. Allt från restauranger, butiker, skolor, dricks- vattenproducenter och andra verksamhetstyper.
På www.oskarshamn.se finns mera information kring vilka regler som gäller för livsmedelshantering samt interaktiva kartor med utförda livsmedelskontroller.