Inlägg

Öppet hus i inspirerande miljö

Såväl aktuella gymnasie- och Yh-utbildningar som de nyrenoverade och anpassade utbildningslokalerna står i fokus när Etec bjuder in till öppet hus den 9 november.

De nyrenoverade lokalerna ger eleverna på Etecs gymnasie- och Yh-utbildningar en inspirerande utbildningsmiljö och trevliga mötesplatser.

Öppet hus handlar framför allt om att visa blivande elever om vad Etec har att erbjuda i utbildningsväg och vilka framtida möjligheter som de olika utbildningarna innebär.
– Det handlar också om att visa upp vår skola där eleverna vistas dagligen och där vi har lagt stor vikt vid att skapa inspirerande utbildningsmiljö och trevliga mötesplatser, framhåller Etecs vd och rektor Ylva Alexandersson.
Förutom en allmän renovering och anpassning av lokalerna bidrar även skolans nya möbler till en miljö som är skapad med utgångspunkt från fyra tydliga ledord: kreativitet, flexibilitet, trygghet och hållbarhet.
– Kreativiteten skapar eleverna själva vid de mötes- och arbetsplatser vi har ställt iordning i skolan. Eftersom många av möblerna, i form av bland annat pilatesbollar och så kallade T-pallar, är flyttbara medför de även möjlighet till flexibla lösningar. I samband med renoveringen tog vi även bort vissa grupprum och involverade dessa ytor i den allmänna miljön. Att eleverna ständigt blir sedda innebär även trygghet. De nya möbler vi har köpt in är också utvalda för att de är tillverkade på ett bra sätt ur hållbarhetssynpunkt.
Ylva Alexandersson betonar även den nya styrda LED-belysningen i skolan som alltid – oavsett yttre påverkan – ger rätt styrka på ljuset inomhus.
– Vi kommer också att använda det nya belysningssystemet i undervisningen där eleverna får programmera belysningen, berättar hon.
När det gäller utbildningarna kommer gymnasieelever från el- och energiprogrammet att finnas på plats under öppet hus för att svara på frågor, visa utbildningsutrustning och ge exempel på vad de sysslar med i den praktiska utbildningen.
– Det är stor efterfrågan på arbetsmarknaden efter de automationsingenjörer som går vår Yh-utbildning. Vi håller på att uppgradera utbildningen till nivå 6 enligt SeQF, vilket motsvarar kandidatexamen på högskolan. Det är något som kommer att stärka vår konkurrenskraft ytterligare och som vi gärna vill berätta mer om under öppet hus, säger utbildningsadministratör Ingela Johansson Yderhag.
Öppet hus på Etec hålls den 9 november med start klockan 18.00.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist