Inlägg

30-årsjubilar med ovanperspektiv

Få har samma perspektiv på Oskarshamns kommun från ovan. Nästa år firar skorstensfejarmästare Claes Jönsson 30 år med OskarshamnsSotarna.

Skorstensfejarmästare Claes Jönsson tillsammans med Victoria Jönsson – hustru, delägare och kontorist under nästa lika lång tid som Claes har varit verksam.

Claes medger leende att det har blivit några tak- och skorstensbesök under årens lopp.
– Tillsammans med mina kollegor utför jag över 10 000 sotningar och 2 500 besiktningsuppdrag varje år. OskarshamnsSotarna har haft ansvar för sotningar i kommunen sedan starten och även brandskydds- kontroller sedan 2004, berättar han
Claes var bara 16 år när han inledde sin yrkesbana som sotarlärling. Efter flera år som anställd och senare förman tog han 2001 över företaget OskarshamnsSotarna.
– Sedan 1993 har företaget funnits i samma lokaler i före detta Folkets Hus i Påskallavik som vi sedan har byggt om och renoverat successivt.
Vid sidan av yrkeserfarenhet har Claes även utbildat sig inom sotaryrket med examen som bland annat tekniker, ingenjör, skorstensfejare och brandskyddskontrollant. Sitt mästarbrev tog han 1994. Claes betonar att yrkeserfarenheten inom OskarshamnsSotarna är lång och personalomsättningen låg.
– Förutom mina 33 år i yrket har jag anställda som har jobbat 46, 26 och 14 år, säger han.
Även om arbetsredskapen vid sotning i stort sett är desamma som för 30 år sedan har mycket förändrats. Inte minst inom besiktningsarbetet, betonar Victoria Jönsson – hustru, delägare och kontorist under nästa lika lång tid som Claes har varit verksam.
– Numera har man närmast helt gått ifrån de gamla provtryckningarna och utför besiktningar med avancerad kamerautrustning. Behovet av dokumentation har också blivit större, därför var vi Sveriges första sotningsföretag att kvalitets- och miljöcertifiera oss enligt FR2000 redan 2008, förklarar hon.
Att inte vara höjdrädd är en förutsättning för sotare. Likaså måste man ha social kompetens.
– Vi möter människor i alla möjliga situationer som måste hanteras, säger Claes som fortfarande är lika fascinerad över sitt jobb efter 30 år med OskarshamnsSotarna.
– Ibland måste jag stanna upp och reflektera över vilken fantastisk arbetsplats det är. En tidig och klar morgon med utsikt över takåsarna i Oskarshamn är oslagbart!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

SOTARKURIOSA
– OskarshamnsSotarna besöker i snitt 60-70 fastigheter per dag.
– Det inte varit någon eldstadsrelaterad brand som orsakat skada utanför rökkanalen i de hus där OskarshamnsSotarna gjort brandskyddskontroll.
– Några ord ur sotarnas eget språk, knoparmoj, som fortfarande används: Lanken – Kaffe, Kurpis – Sotarmössa
– Speciella skorstenar i Oskarshamn: Lasarettet, Kikebo och Kristineberg – höga skorstenar som känns i benen. Norra skolans tak –vacker vy över staden och hamnen.