Inlägg

Simmar mot barncancer

Som enda förening i Småland arrangerar Oskarshamns Simsällskap Swim of Hope. Det blir en helkväll i bassängen där medlemmarna simmar för att stödja kampen mot barncancer.

Redan som barn deltog Åsa Almquist i Swim of Hope med sin klubb i Malmö. Som relativt nybliven simtränare och ansvarig för OSS simskola var detta ett arrangemang hon även ville ta till Oskarshamn för första gången i klubbens 100-åriga historia.
– Dels är det kul att samla hela klubben och tillsammans bidra till något positivt, dels är det även viktigt för våra yngre medlemmar att inse att alla inte är lika priviligerade och friska. Det nns tyvärr många barn som är sjuka och har det riktigt tufft, förklarar Åsa.
Swim of Hope har till syfte att samla in pengar till Barncancerfonden och även till de simföreningar som medverkar i arrangemanget. Den 16 december kommer OSS att samla deltagarna i bassängen på Arena Oskarshamn.
– Vi har hittills cirka 40 anmälda simmare. Målet är att nå 60 totalt med såväl aktiva som föräldrar och vuxensimmare.
Alla simmare skaffar sina egna sponsorer som satsar valfritt belopp per meter eller ett engångsbelopp. Deltagarna simmar under en timma och antalet simmade meter multipliceras sedan med beloppet som sponsorerna har satsat. Hälften av intäkterna går till Barncancerfonden och resterande hälft till klubben.
– Vår målsättning är att få in 40000 kronor till Barncancerfonden och lika mycket till vår egen verksamhet. Så det gäller att våra simmare är väl förberedda och laddade, säger Åsa och chefstränare Bengt Svensson.
För att ytterligare förgylla tillställningen hoppas hon att Sara Sjöström ska bidra med en videohälsning till alla involverade under kvällen.
– I samband med Swim of Hope kommer vi även att ha luciatåg med fackelsimning. Det blir en riktigt helkväll i simhallen, konstaterar Åsa Almquist.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

BARNCANCER

Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. Tack vare framgångsrik forskning överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. Det är bra – men inte tillräckligt. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. För att det ska bli möjligt krävs att mer pengar samlas in till finansiering av livsviktig forskning.