Inlägg

Brädholmens framtid avgörs

Den nya detaljplanen för Brädholmen är nu ute på samråd för allmänhetens synpunkter.
– Vi har tagit det bästa från förra förslaget för att skapa mera liv och rörelse i hamnen.

Under några veckor i sommar kommer detaljplanen vara ute på samråd med möjlighet att lämna synpunkter. Läs mer på www.oskarshamn.se/ bradholmen

Stadsarkitekt Erik Hjertqvist är mycket nöjd med den delvis omarbetade detaljplanen för Brädholmen. Här skapas förutsättningar för flera mötesplatser med torgytor, stora trädäck och uteserveringar som bidrar till ett ökat stadsliv. Även trevliga kajytor och ökat småbåtsliv är viktiga inslag.
– Det primära syftet med den nya detaljplanen för området är att skapa mera liv och rörelse och verkligen utnyttja den resurs som Brädholmen är för Oskarshamn.
Han betonar att det även kommer att bli bostäder. Men i mindre utsträckning och i lägre utförande än tidigare planerat för att inte störa utsikten och närheten till havet.
Detaljplanen kommer att vara ute på samråd under ett antal veckor i juni/juli. Sedan görs en granskning och revidering efter de synpunkter som inkommit. Erik Hjertqvists förhoppning är att den nya detaljplanen ska vara antagen inom ett år.
– Förutsättningarna för den framtida utvecklingen av Brädholmen kommer att fastslås av den här detaljplanen och därför är det viktigt att lämna sina synpunkter under samrådet. Själva omvandlingen av Brädholmen ligger troligtvis flera år fram i tiden som det ser ut i dagsläget. Först vill kommunen avvakta utvecklingen av norra inre hamnen där markarbetena är i full gång.

Sommar på Lilla Torget
Lilla Torget blir Sommartorget. Ett försök med lekytor, flera uteser-veringar och en tillfällig scen med återkommande underhållning för både barn och vuxna ska bidra till att göra Lilla Torget till en levande mötesplats.
– Till nästa år finns en miljon kronor avsatta för mera permanen-ta förbättringar. Men redan i år satsar kommunen och näringsliv, med hjälp av medel från SKB, på att göra torget mera attraktivt genom enkla men betydelsefulla åtgärder som vi hoppas ska locka besökare, berättar Erik Hjertqvist.

Ännu mera strandhäng
Den tillfälliga strandparken på Brädholmen är tillbaka. Förra sommarens satsning på en så kallad pop-up-park för aktiviteter, umgänge och okomplicerad avkopp-ling var uppskattad.
Nu är strandparken åter iordningställd för alla leksugna.
– Vi har utvecklat parken ytter- ligare i år med flera aktivitetsytor för bland annat pannafotboll och mjuktennis. I likhet med tidigare kan utrustning lånas på plats, säger Erik Hjertqvist.