Inlägg

Smarta tips till husägaren

Sluta lägg onödigt mycket pengar på elräkningen och gör skillnad för miljön på samma gång! Samhällsbyggnadskontoret har många klimatsmarta tips för husägare. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på det hälsofarliga radonet, något som du med samhällsbyggnadskontorets hjälp lätt kan undersöka själv.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Marie Lindström och energi- och klimatrådgivaren Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret berättar om betydelsen av att mäta radonhalten i sitt hus och även att se över sin uppvärmning för att spara energi. Att installera solceller har blivit väldigt populärt i Oskarshamns kommun.

– Det går att spara energi på en massa olika sätt. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte använder, säger Heléne Fransson, kommunens energi- och klimatrådgivare.
Först och främst gäller det att se över uppvärmningen. Har du rätt uppvärmningssystem för ditt hus och dina behov?
– Alla har olika förutsättningar och olika ekonomi. Jag kan tipsa om för- och nackdelar med alla system. Som energi- och klimatrådgivare är jag helt oberoende och mina råd är kostnadsfria. Ring mig gärna på 0491-887 88 eller mejla mig, helene.fransson@ oskarshamn.se.
Finns det något system som är extra efterfrågat?
– Fler och fler är intresserade av att installera solceller på sitt hus. Installationskostnaden har också sjunkit med 80 procent de senaste tio åren. Solceller genererar elektricitet direkt från solen, vilket i sig är väldigt häftigt. Förutom det statliga ROT-bidraget finns även ett investeringsbidrag från länsstyrelsen att söka. Säljer man dessutom överskottselen till elnätet går det att göra skatteavdrag på deklarationen, säger Heléne Fransson.
Ett annat sätt att spara energi är att täta fönster och dörrar så att värmen inte smiter ut/kylan inte kommer in. Men detta måste göras med måtta – ventilation är nämligen A och O bland annat när det gäller radon.
För mycket radon är som bekant farligt för hälsan och kan bland annat orsaka lungcancer. De flesta människor får den största stråldosen av radon hemma i bostaden.
– Just i Oskarshamns kommun är radon från marken väldigt vanligt. Det kan också finnas i byggnader som byggts med blåbetong, säger Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Det bästa sättet för att veta om det finns radon i din bostad är att mäta radonhalten. Strålningen upptäcks nämligen inte med våra sinnen eftersom den radioaktiva ädelgasen är både lukt- och färgfri.
– Du beställer enkelt ett mätpaket från oss. Mätpaketet innehåller två spårfilmsdosor och instruktioner hur du hänger upp dem. En dosa per boendeplan, dock alltid minst 2 dosor i varje bostad. Mätningen sker under minst två månader under eldningssäsong. För bostäder som ännu inte mätts på detta sätt och är byggda före 1981, är paketet gratis. I annat fall bekostar fastighetsägaren detta till ett självkostnadspris på cirka 330 kronor, säger Marie Lindström och nämner att kostnaden ökar om fler än två dosor behövs.
Resultaten skickas både till berörd fastighetsägare och till samhällsbyggnadskontoret, där de förs in i ett register. De största delarna av marken i Oskarshamns kommun klassas som normalriskområden, men centralorten och Götemarsområdet är högriskområden. Risken för en hög radonhalt varierar dock från hus till hus och kan inte uteslutas utan mätning. För råd om åtgärder, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

SMARTA ENERGITIPS

  • Se över husets uppvärmningssystem
  • Täta fönster och dörrar med måtta
  • Byt ut lamporna till LED-lampor
  • Diska inte i rinnande vatten
  • Använd lock på kastrullen, då sparar du 30 procents energi
  • Duscha kortare tid
  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Sänk inomhustemperaturen (en grad = fem procents lägre energiförbrukning)