Inlägg

Robotsatsning

Robotsatsning ger nya möjligheter

Genuint hantverk i kombination med modern automation. Nu gör robotarna entré hos AB POD i Kristdala.
– Det är ett led i vår framtida produktionssatsning, säger vd Mikael Svensson.

Tillverkningen av pressade komponenter i olika metaller medför en hel del monotona arbetsmoment i produktionen hos AB POD. Genom den senaste investeringen i en så kallad kollaborativ robot är målsättningen att minska dessa arbetsmoment och samtidigt locka yngre medarbetare till företaget.
– Det krävs inga speciella robotceller. Vår nya robot kan jobba nära människor i miljöer som inte är avskilda och den har ett eget inbyggt skyddssystem. Det innebär också att roboten är väldigt flexibel och kan flyttas runt och sättas in i produktionen där det behövs som mest. Framför allt i anslutning till våra plockpressar där den kan assistera operatörerna, förklarar processtekniker Oskar Andersson som jobbar med förbättringsarbete på AB POD.

Än så länge håller den nya roboten på att implementeras och testas i produktionen. Mikael Svensson, Oskar Andersson och Daniel Larsson, som jobbar med planering och orderhantering, ser redan nu stora framtida fördelar med den påbörjade automatiseringen.
– Framför allt minskar det de monotona arbetsmomenten i produktionen.

Robotsatsning ger nya möjligheter

En flexibel robot med inbyggt skyddssystem. Det innebär att den kan jobba nära människor och assistera operatörerna.

Istället för att operatören ska mata pressen med komponenter kommer jobbet att handla mer om att programmera och ställa robotar. Det krävs en sådan utveckling för att kunna rekrytera yngre medarbetare till företaget, framhåller de. Det pågår ett ständigt utvecklingsarbete inom AB POD. Det drygt 70- åriga företaget har idag ett 30- tal anställda och jobbar mot en rad stora kunder som exempelvis Saft AB, Vibracoustic, HAKI och Ebersprächer.
– För att kunna säkerställa våra leveranser och tillgodose kundernas behov investerade vi nyligen i en ny autopressline som nu är intrimmad och driftsatt, berättar Mikael Svensson.

Nästa stora projekt är en helt ny produktionshall där all pressverksamhet ska kunna samlas under samma tak samtidigt som konstruktion och tillverkning av de egna pressverktygen ska få mer utrymme i befintliga lokaler. – Det finns dock ingen tidsplan för utbyggnationen. Det kommer att ske när vi känner oss redo och allt är klart i övrigt, säger han.

Prisad för långsiktigt arbete

En lika glad som överraskad vinnare.
– Det här är ett bevis på att vi gör rätt, säger vd Mikael Svensson om Årets tillväxtpris som tilldelades AB POD på Oskarsgalan.

Såväl diplom som Oskarsstatyett pryder än så länge entrén hos det anrika företaget i Kristdala.
– Så småningom kommer vi väl att flytta in dem till prisskåpet i konferensrummet. Där finns bland annat en utmärkelse till Årets företag från mitten av 90-talet sedan tidigare, förklarar Mikael Svensson leende. Han betonar att AB POD har en tydlig investeringsplan och jobbar långsiktigt för att nå resultat. Att just detta var en del i motiveringen till priset, som delades ut av Almi Företagspartner, rankar han högt.

– Vi har vuxit och utvecklats under tre generationer. Hade priset bara grundat sig på de senaste årets resultat hade jag inte varit lika glad över att ta emot det. Mikael Svensson framhåller också att det inte bara är hans pris. Det är hela företaget som ska ta åt sig äran.
– Vi har gjort det här tillsammans, konstaterar han stolt.

Nya robotsatsning

En stolt och glad vd. Mikael Svensson på AB POD framhåller hela företaget som vinnare av tillväxtpriset på Oskarsgalan.

ÅRETS TILLVÄXTPRIS

Delas ut av Almi Företagspartner
Vinnare: AB POD
Motivering: På en mogen och hårt pressad marknad har årets vinnare lyckats förvalta och utveckla ett familjeföretag i tre generationer. Trots teknikskifte, generationsskifte och konjunktursvängningar har de på ett småländskt finurligt vis kunnat dubbla sin omsättning under de senaste 15 åren, med bibehållen hög lönsamhet och därmed hållbart planerad tillväxt. Bolaget är en stark aktör på orten och vår förhoppning är att de kommer vara det många år framöver.

 

Text; Mikael Bergkvist
Foto; Curt-Robert Lindqvist