Inlägg

Perspektiv på stadsomvandling

Skeppsbron och Döderhultsvägen är två viktiga områden i den framtida stadsomvandlingen. Det är också dessa områden som står i centrum för UBC:s internationella planeringskonferens i Oskarshamn i början av oktober.

Planarkitekt Oskar Roussakis ser stora fördelar för Oskarshamn att stå som värd för UBC Planning Cities Commissions konferens den 1–4 oktober. Han räknar med drygt ett 40-tal deltagare från de tio medlemsländerna som kommer att delta i workshops, föreläsningar, diskussioner och stadsvandringar kring temat Social hållbarhet – Publikt liv vid platser och stråk.
– Både politiker och tjänstemän, bland annat läns- och stadsarkitekter, från olika länder och olika bakgrund deltar i konferensen. Under onsdagens avslutande presentationer på Sagabiografen är även allmänheten välkommen att delta i diskussionerna. Det innebär att vi får synpunkter och åsikter från en rad olika perspektiv som vi sedan kan ta med oss i vårt framtida arbete med den stora stadsomvandling som nu pågår för fullt i Oskarshamn, förklarar han.
UBC – Union of the Baltic Cities – är en organisation av ett 100-tal kommuner från tio länder kring Östersjön som samarbetar genom olika kommissioner. Mellan 2006 och 2014 var Oskarshamns kommun ordförande för Energikommissionen.
– Det är kommunstyrelsen som beslutar vilka frågor vi ska vara med och påverka och de områden vi huvudsakligen arbetar med är energi och miljö, turism och samhällsbyggnad, berättar Oskar Roussakis.
Tillsammans med sina kollegor har han tagit fram två speciella fallstudieområden till höstens konferens; Skeppsbron mellan Besväret och Brädholmen samt Döderhultsvägen från handelsområdet till centrum.
– När det gäller Skeppsbron handlar det om att få ett sammanhängande stråk mellan stad och hamn. Döderhultsvägen är i dag Oskarshamns mest trafikerade väg. Här är det viktigt att skapa tillgänglighet för gående och cyklister, säger planchef Regina Laine.
Bland föreläsarna på konferensen finns bland annat Gil Penalosa, ursprungligen från Colombia och numera boende i Kanada där han är chef för organisationen 8–80 Cities i Toronto som arbetar för att utveckla stadsmiljöer för alla åldrar.
– Han har även utvecklat Bogota till en av världens främsta cykelstäder. Vi hoppas på mycket synpunkter och tips från både honom, övriga konferensdeltagare och allmänheten som vi sedan kan använda i vårt fortsatta praktiska arbete, framhåller Oskar Roussakis.

Text & foto: Mikael Bergkvist