Inlägg

Lyckosamt helhetskoncept

Allt under ett tak. Från ritbord till färdig installation.

Kyl- och ventilationsföretaget Avents helhetskoncept har medfört en lyckad nysatsning i Oskarshamn.

Sedan Avent återetablerade sig i Oskarshamn 2020 har verksamheten utvecklats och nått ytterligare kunder och målgrupper.

– Det har varit väldigt lyckosamt och vi tar hela tiden nya marknadsandelar, säger Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal. Filialen i Oskarshamn har fyra kyl- och ventilationstekniker stationerade på plats. De utför projektering, konstruktion och installation av ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter. Likaså olika typer av kylarbete som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

– Vi är även certifierade för både OVK och energideklarationer. Våra tjänster vänder sig till såväl företag som offentlig verksamhet och privatkunder i Oskarshamnsregionen, förklarar han.

Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal.

Total teknisk förvaltning

I tjänsteutbudet finns också total teknisk förvaltning av fastigheter som bland annat omfattar ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

– Ett sunt inneklimat har blivit allt viktigare och vi installerar bland annat så kallade FTX-system vid både nybyggnationer och renoveringar, berättar Björn Helgesson och framhåller installation och service av alla typer av villaventilation samt krypgrundsavfuktning, radonåtgärder och energideklarationer som vanligt förekommande tjänster mot privatpersoner.

Stor potential

Han ser en fortsatt stor framtida potential för nysatsningen i Oskarshamn. Något som stöds av uppbackning från huvudkontoret i Kalmar vid behov.

– Avent har totalt cirka 70 anställda. Det är en trygghet och styrka för både oss och våra kunder att ha den kompetensen och erfarenheten i ryggen.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Avent

Kyl- och ventilationsföretag som startade 1998 0ch utför konsultation, installation, driftsättning, injustering, energi­analyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.

Avent har huvudkontor i Kalmar samt filialer i Nybro och Oskarshamn. Totalt cirka 70 anställda.

Företaget är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Lyckad nysatsning på värme och kyla

Satsningen ­fortsätter. ­Sedan kyl- och ventilations­företaget ­Avent ­åter­etablerade sig i ­Oskarshamn har ­verksamheten utvecklats och nått ytter­ligare kunder.

Filialen i Oskarshamn öppnade 2020 och har fyra kyl- och ventilationstekniker stationerade på plats. De utför projektering, konstruktion och installation av ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter. Likaså olika typer av kylarbete som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

– Vi har allt under ett tak. Från ritbord till färdigt koncept, betonar Patrick Jutqvist som arbetar med teknisk support. 

Han har varit med sedan Avent ursprungligen etablerades i Oskarshamn 2004 och har byggt upp ett stort lokalt kontaktnät under årens lopp. Genom olika företagsombildningar och fusioner kom verksamheten så småningom att hanteras via huvudkontoret i Kalmar.

– Förra året kände vi att det var dags att öka vår lokala närvaro i Oskarshamn och göra en nysatsning. Det har varit väldigt lyckosamt och vi tar hela tiden nya -marknadsandelar, säger Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal.

– Vi är certifierade för både OVK och energideklarationer. Våra -tjänster vänder sig till såväl företag som offentlig verksamhet och privatkunder i Oskarshamnsregionen, förklarar han.

I tjänsteutbudet finns även total teknisk förvaltning av fastigheter som bland annat omfattar ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

– Ett sunt inneklimat har blivit allt viktigare och vi installerar bland annat så kallade FTX-system vid både nybyggnationer och renoveringar, berättar Björn Helgesson. 

Både han och Patrik Jutqvist ser en fortsatt stor framtida potential för nysatsningen i Oskarshamn. Något som stöds av uppbackning från huvudkontoret i Kalmar vid behov.

– Avent har totalt cirka 70 anställda. Det är en trygghet och styrka för både oss och våra kunder att ha den kompetensen och erfarenheten i ryggen, konstaterar de.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Avent

Kyl- och ventilationsföretag som startade 1998 och utför konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.