Inlägg

Rekryterar för framtiden

Elajo Energi Öst flyttar fram positionerna. 
Med Peter Wahlman vid rodret som ny avdelningschef är målsättningen att utöka personalsidan inom framför allt VS och förstärka verksamheten ytterligare.

Det planeras, projekteras och byggs. Framtiden inom byggsektorn ser onekligen ljus ut och med såväl ventilation, kyla och VS som el och säkerhet/larm under samma tak erbjuder Elajo Energi Öst både komplexa helhetslösningar och enskilda tjänster.
– Det är en het marknad där vi har mycket på gång. Vår största utmaning just nu är att hitta kunnig och driven personal som kan bidra till att förstärka och utveckla verksamheten ytterligare. Det handlar framför allt om utbildade VS-tekniker med placering i Oskarshamn, säger Peter Wahlman.
Elajo Energi Öst har i dagsläget 28 anställda totalt inom verksamhetsområden ventilation, kyla och VS. Det geografiska arbetsområdet sträcker sig över hela Kalmar län och förutom Oskarshamn är personalen även stationerade i Kalmar, Västervik och på Öland.
Mikael Liljegren, enhetschef för Elajo Energi Öst, framhåller den goda sammanhållning i hela energiteamet med såväl engagerade ledare som kompetenta kollegor. Lars Nilsson och Johan Danhall, arbetsledare inom ventilation respektive kyla instämmer.
– Dessutom är det ett väldigt självständigt och varierande jobb. Man har i stort sett fria händer att anpassa och göra det man vill med sin anställning. Oavsett om man föredrar att jobba mera administrativt med att räkna på jobb och liknande eller hellre är ute på fältet och har kundkontakter, förklarar de.
Kundkretsen är varierande och omfattar allt från företag, industrier och kommunala verksamheter till privatpersoner. Inom VS-sidan i Oskarshamn hör kommunen och Byggebo till de större uppdragsgivarna.
– Vi har även ett antal större kunder där hela vårt verksamhetsområde är representerat som exempelvis Scania. Det stora byggprojektet Slottsholmen i Västervik är ett annat exempel där Elajo Energi Öst har totalåtagande, säger Mikael Liljegren och Peter Wahlman som har stora förhoppningar om att förstärka och utveckla verksamheten ytterligare i takt med nya personalrekryteringar.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist