Inlägg

Lokal partner expanderar

Bemannings- och rekryteringsföretaget Eterni ­expanderar rejält i Oskarshamn. Nyligen tecknades avtal med Arbetsförmedlingen om en ny omställningstjänst. Och med den nya medarbetaren Maria Edner vässar Eterni kompetensen på flera områden.

Maria Edner har med sig god erfarenhet av att arbeta med rekrytering och omställningsprocesser. Hon är också den som ansvarar för Eternis nya uppdrag, att vara ett av de omställningsföretag som arbetssökande inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Oskarshamn, Mönsterås och Högsby kan välja mellan i tjänsten Rusta och matcha. En verksamhet där även konsultchef Hanna Hyseus och kontorschef Niclas Olsson kommer att vara djupt involverade.

– Förutom att vi adderar omställning till vår verksamhet kommer vi också att arbeta mer med rekrytering, särskilt av tyngre chefs- och tjänstemannaposter. Samtidigt som bemanning fortsätter att vara en styrka hos oss, säger Niclas Olsson.

Tack vare Maria Edners bakgrund kan Eterni också satsa mer på rekryteringsdelen. Eterni vill vara den självklara lokala partnern när privat och offentlig sektor behöver hjälp med tillsättande av tjänster. 

– Med ett starkt lokalt och nationellt nätverk och effektiva urvalsmetoder är vår styrka att matcha rätt person till rätt uppdrag. Vi är kända för att vara snabba och flexibla, säger Maria Edner.

Eternis nya medarbetare­ ­Maria Edner har god erfarenhet av att arbeta med rekrytering och omställningsprocesser.

Auktoriserade

Eterni har auktorisation inom bemanning, rekrytering och omställning. Det innebär bland annat att företaget följer etiska regler, innehar kollektivavtal, har en jämställdhetsplan samt är ett aktiebolag. 

Företaget ska dessutom kunna uppvisa referenscase med goda resultat, ha en välskött ekonomi, ha ett arbetssätt och system för kandidathantering och arbeta med uppföljning och resultatmätning. Faktorer som är viktiga att ha koll på när du som kund väljer leverantör.

– Det är en styrka att vi verkar inom alla de tre fälten, rekrytering, omställning och bemanning. Eftersom vi arbetar med bemanning kan vi den lokala arbetsmarknaden och vi har ett stort nätverk. Självklart är det en fördel för de som deltar i vår omställningsverksamhet, säger Niclas Olsson. 

Text: Urban Löfqvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Eterni Sweden AB

Eterni är ett nytt kompetensföretag som etablerat verksamhet på 14 orter sedan starten 2019. Bolaget ingår i Eternigruppen som är ett ledande norskt tillväxtföretag med 2000 anställda. Mer information och kontaktuppgifter finns på www.eterni.se.

Bemanning

Eterni har lång erfarenhet av att leverera flexibla bemanningslösningar till både små och stora företag inom såväl privat som offentlig sektor.

– Förutom industri, som vi har jobbat mycket med just här i Oskarshamn, tar vi uppdrag inom ekonomi, administration, teknik, logistik, fastighet, bygg och anläggning och så vidare. Vi jobbar även med interimslösningar vid behov, säger Niclas Olsson.

Oavsett om behovet är enstaka medarbetare några dagar i veckan eller större volymer under längre perioder kan Eterni hjälpa till. Den som går in som bemanningsanställd får lön enligt gällande kollektivavtal och blir anställd av Eterni. 

Rekrytering

Rätt medarbetare på rätt plats är en ­avgörande faktor för alla arbetsgivare. Det är de anställda som skiljer de framgångsrika företagen från sina konkurrenter. Rätt ­person på rätt plats är ingen klyscha, utan den allra viktigaste framgångsfaktorn.

– Att hitta rätt medarbetare kräver stort engagemang och är oftast extremt tidskrävande. Vår prioritet är att alltid ha kunden och kandidaten i fokus genom hela processen, säger Maria Edner. 

Eterni arbetar med moderna rekryteringsprocesser och hjälper till med alltifrån search, executive search och testning av kandidater till slutintervjun. Allt utgår från kundens önskemål. 

Omställning

Eterni fångar upp individer som är i ­omställning från en tjänst eller befinner sig utanför arbetsmarknaden. I Eternis ­omställningsverksamhet får deltagarna personlig handledning, individuell karriär­vägledning och -coachning såväl som utbildning och gruppaktiviteter som leder mot ett nytt jobb, eller mot en studieplats som leder till arbete. 

Inskrivna på Arbetsförmedlingen i ­Oskarshamn, Högsby och Mönsterås kan fråga efter tjänsten Rusta och matcha och välja Eterni Sweden AB som leverantör. 

Eterni skräddarsyr också program för arbetsgivare som vill köpa tjänsten till en eller flera medarbetare.  

– Vi vet vad arbetsgivarna vill ha och använder våra kunskaper om arbets­marknaden för att coacha våra omställningsdeltagare, säger Maria Edner.

Bemanning på ny nivå

Eterni Sweden förvärvar Monera Resurspartner och tar bemanningsbranschen till 2.0.
– Med vår nya samlade kompetens innebär det bland annat att vi satsar ännu mer på rekrytering och bemanning av tjänstemän till alla nya och befintliga kunder, säger kontorschef Niclas Olsson i Oskarshamn.

Sedan 2008 har Michael J Gross drivit bemannings-­ och rekryteringsföretaget Monera Resurspartner med verksamhet i framför allt mellersta och norra Kalmar län och lokalkontor i bland annat Oskarshamn.
– Jag började känna att det var dags att göra något. Utveckla verksamheten ytterligare, säger han.

I samma veva fick Michael kontakt med vd Patrick Hansson på Eterni Sweden och under hösten 2019 inleddes övertagandet.
– Eterni är ett av de största bemanningsföretagen i Norge och är just nu mitt uppe i en expansionsfas. Eterni letade efter bolag som kunde utgöra en bra grundplattform och jag kände till Monera sedan tidigare. Jag visste att det var ett välskött företag med bra kundrelationer och kompetenta medarbetare i en geografi som inte alltid är helt lätt, men som Monera hanterat på bästa sätt.

Kommer fortsätta expandera

Från 1 december förra året ingår Monera, samt dotterbolaget FindersFee, i Eterni Sweden AB som i dagsläget har verksamhet på 13 orter runt om i Sverige.

Regionchef Michael J Gross, kontorschef Niclas Olsson och vd Patrick Hansson tar bemanningsbranschen
till en ny nivå med Eterni Sweden AB.

– Vi är i ett uppbyggnadsskede i Sverige och kommer att fortsätta expandera. Dels genom ytterligare upp­köp av fina företag som kompletterar vår verksamhet, dels genom organisk tillväxt av personer som har gedigen kompetens från vår bransch.

Förutom bemanning och rekrytering är Eternis målsättning att även vara den självklara partnern vid olika typer av HR-­frågor och omställningar, exempelvis teknik-­ och energi­omställningar.
– Genom vår lokala närvaro kan vi vara såväl jobbskapare som integrationsaktör. Vi tar bemanningsbranschen till 2.0, framhåller han.

Michael J Gross, numera regionchef sydost, och kontorschef Niclas Olsson i Oskarshamn ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Det finns en helt annan kompetens inom företaget och vid behov kan vi kraftsamla från övriga verksamheter i Sverige. Vi har ett unikt tjänsteerbjudande där vår styrka är både mänskliga relationer och de bästa stödsystemen, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist