Bemanning på ny nivå

Eterni Sweden förvärvar Monera Resurspartner och tar bemanningsbranschen till 2.0.
– Med vår nya samlade kompetens innebär det bland annat att vi satsar ännu mer på rekrytering och bemanning av tjänstemän till alla nya och befintliga kunder, säger kontorschef Niclas Olsson i Oskarshamn.

Sedan 2008 har Michael J Gross drivit bemannings-­ och rekryteringsföretaget Monera Resurspartner med verksamhet i framför allt mellersta och norra Kalmar län och lokalkontor i bland annat Oskarshamn.
– Jag började känna att det var dags att göra något. Utveckla verksamheten ytterligare, säger han.

I samma veva fick Michael kontakt med vd Patrick Hansson på Eterni Sweden och under hösten 2019 inleddes övertagandet.
– Eterni är ett av de största bemanningsföretagen i Norge och är just nu mitt uppe i en expansionsfas. Eterni letade efter bolag som kunde utgöra en bra grundplattform och jag kände till Monera sedan tidigare. Jag visste att det var ett välskött företag med bra kundrelationer och kompetenta medarbetare i en geografi som inte alltid är helt lätt, men som Monera hanterat på bästa sätt.

Kommer fortsätta expandera

Från 1 december förra året ingår Monera, samt dotterbolaget FindersFee, i Eterni Sweden AB som i dagsläget har verksamhet på 13 orter runt om i Sverige.

Regionchef Michael J Gross, kontorschef Niclas Olsson och vd Patrick Hansson tar bemanningsbranschen
till en ny nivå med Eterni Sweden AB.

– Vi är i ett uppbyggnadsskede i Sverige och kommer att fortsätta expandera. Dels genom ytterligare upp­köp av fina företag som kompletterar vår verksamhet, dels genom organisk tillväxt av personer som har gedigen kompetens från vår bransch.

Förutom bemanning och rekrytering är Eternis målsättning att även vara den självklara partnern vid olika typer av HR-­frågor och omställningar, exempelvis teknik-­ och energi­omställningar.
– Genom vår lokala närvaro kan vi vara såväl jobbskapare som integrationsaktör. Vi tar bemanningsbranschen till 2.0, framhåller han.

Michael J Gross, numera regionchef sydost, och kontorschef Niclas Olsson i Oskarshamn ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Det finns en helt annan kompetens inom företaget och vid behov kan vi kraftsamla från övriga verksamheter i Sverige. Vi har ett unikt tjänsteerbjudande där vår styrka är både mänskliga relationer och de bästa stödsystemen, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist