Inlägg

Bemanning på ny nivå

Eterni Sweden förvärvar Monera Resurspartner och tar bemanningsbranschen till 2.0.
– Med vår nya samlade kompetens innebär det bland annat att vi satsar ännu mer på rekrytering och bemanning av tjänstemän till alla nya och befintliga kunder, säger kontorschef Niclas Olsson i Oskarshamn.

Sedan 2008 har Michael J Gross drivit bemannings-­ och rekryteringsföretaget Monera Resurspartner med verksamhet i framför allt mellersta och norra Kalmar län och lokalkontor i bland annat Oskarshamn.
– Jag började känna att det var dags att göra något. Utveckla verksamheten ytterligare, säger han.

I samma veva fick Michael kontakt med vd Patrick Hansson på Eterni Sweden och under hösten 2019 inleddes övertagandet.
– Eterni är ett av de största bemanningsföretagen i Norge och är just nu mitt uppe i en expansionsfas. Eterni letade efter bolag som kunde utgöra en bra grundplattform och jag kände till Monera sedan tidigare. Jag visste att det var ett välskött företag med bra kundrelationer och kompetenta medarbetare i en geografi som inte alltid är helt lätt, men som Monera hanterat på bästa sätt.

Kommer fortsätta expandera

Från 1 december förra året ingår Monera, samt dotterbolaget FindersFee, i Eterni Sweden AB som i dagsläget har verksamhet på 13 orter runt om i Sverige.

Regionchef Michael J Gross, kontorschef Niclas Olsson och vd Patrick Hansson tar bemanningsbranschen
till en ny nivå med Eterni Sweden AB.

– Vi är i ett uppbyggnadsskede i Sverige och kommer att fortsätta expandera. Dels genom ytterligare upp­köp av fina företag som kompletterar vår verksamhet, dels genom organisk tillväxt av personer som har gedigen kompetens från vår bransch.

Förutom bemanning och rekrytering är Eternis målsättning att även vara den självklara partnern vid olika typer av HR-­frågor och omställningar, exempelvis teknik-­ och energi­omställningar.
– Genom vår lokala närvaro kan vi vara såväl jobbskapare som integrationsaktör. Vi tar bemanningsbranschen till 2.0, framhåller han.

Michael J Gross, numera regionchef sydost, och kontorschef Niclas Olsson i Oskarshamn ser framtiden an med stor tillförsikt.
– Det finns en helt annan kompetens inom företaget och vid behov kan vi kraftsamla från övriga verksamheter i Sverige. Vi har ett unikt tjänsteerbjudande där vår styrka är både mänskliga relationer och de bästa stödsystemen, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Monera bemannar lokalt

Från knappt 20 till drygt 100 konsulter på ett år. Sedan Monera Resurspartner etablerade sig i Oskarshamn i september 2016 har bemanningsverksamheten vuxit med raketfart.

– Våra kunder har insett att vi fungerar som en förlängd arm till deras personalavdelning samtidigt som de kan fortsätta att fokusera på sin kärnverksamhet, förklarar platschef Niclas Olsson som tidigare arbetade som personalchef på Press Kogyo Sweden.
Bemanningsföretaget Monera Resurspartner startade i Västervik 2003 och där finns fortfarande huvudkontoret med Oskarshamn som filial sedan september 2016. Niclas Olsson och kollegan Hanna Hyseus betonar fördelen med att verka lokalt.
– Vi är ett personligt bemanningsföretag och vi lägger mycket tid på att lära känna våra kunders verksamheter och deras kompetensbehov. Samtidigt som det är en trygghet för våra konsulter att finnas och verka i närområdet. I de norra länsdelarna är Monera det största bemanningsföretaget och nu har vi börjat expansionen söderut. Men vi kommer även i fortsättningen att enbart vara verksamma lokalt i Kalmar län, konstaterar de.
Huvuddelen av Monera Resurspartners kunder återfinns inom tillverknings- och byggindustrin. Även tjänstemannasidan växer. Med en pågående högkonjunktur läggs fokus på att hitta matchande och kompetenta konsulter.
– Vi söker hela tiden ny personal som är intresserad av att arbeta. Att de sökande har vilja och engagemang är det viktigaste för både oss och våra kunder, framhåller Niclas Olsson.
Det faktum att en hel del av den personal som Monera Resurspartner har förmedlat till företag i Oskarshamn numera har fått fast anställning visar att man har lyckats matcha rätt personer på rätt plats. Något som i sin tur har bidragit till att allt fler kunder har insett nyttan av samarbetet.
– Vi har fått närmare ett tiotal nya kunder lokalt sedan vi startade kontoret i Oskarshamn för drygt ett år sedan, berättar Niclas Olsson.
Både han och Hanna Hyseus framhåller att det är helt kostnadsfritt för intresserade kunder att kontakta Monera Resurspartner.
– Vi åker även ut till kunden för att lokalisera vilka behov som finns. Det är först när vi inleder ett samarbete och bemannar företaget med passande personal som det blir en kostnad för kunden, säger de.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Mikaela Lindholm