Inlägg

Vände sorgen till stöd för andra

Först kom chocken och maktlösheten. Sedan tankarna kring varför. Den 28 december 2018 tog Ulrika Karlssons pappa sitt liv. Ett halvår senare förlorade hon även sin lillebror genom självmord.

Det har varit tufft. Genom att vara offentlig med mina erfarenheter har jag bearbetat sorgen och kan förhoppningsvis även hjälpa andra, säger hon. Ulrika beskriver julen 2018 som en fantastiskt fin högtid. Tillsammans med sin sambo och två döttrar tillbringade hon julafton med mamma, pappa och lillebror.

– Det är bara ljusa minnen. Jag har ett foto på oss tillsammans. Den sista bilden då vi alla var samlade. Det var också sista gången jag såg pappa. Fast det visste jag inte då…

Även om pappa Håkan hade varit lite nedstämd en tid kunde varken Ulrika eller någon annan i familjen ana vad han dolde bakom den oftast glada fasaden. Bara några dagar efter julfirandet avslutade han sitt liv.

– Det kom som en otrolig chock. Något som ingen var förberedd på. I efterhand kanske det fanns vissa tecken på att allt inte stod helt rätt till. Men det var inget vi kunde förutse.

Ulrika Karlsson.

Psykisk ohälsa – en sjukdom

Så småningom började hon förlika sig med att psykisk ohälsa är en sjukdom som kan drabba alla. Då inträffade nästa katastrof.

Mitt under högsommaren 2019 förlorade hon även sin lillebror John, också han genom självmord.

– Det var faktiskt ännu svårare att acceptera. Han var bara 25 år och hade hela livet framför sig. När jag hade både min familj och jobbet att luta mig emot hade han det desto svårare att hantera sorgen efter pappa. Han hade dessutom en del andra problem och det blev lite för mycket för honom, säger Ulrika.

Från drabbad till offentlig talesperson

Hon bestämde sig ganska snabbt för att även bli en offentlig talesperson kring självmordsfrågor. Sedan hösten 2019 har Ulrika arbetat som volontär för den ideella organisationen Suicide Zero. Vid flera tillfällen har hon varit ute på stan för att prata med människor och sälja pärlarmband till stöd för organisationen. I september arranger­ade hon en uppmärksammad digital ljusmanifestation.

– Jag har även skickat ett förslag till Oskarshamns kommun för att ta fram en lokal handlingsplan för att minska antalet självmord. Jag hoppas också kunna involvera skolor, företag och föreningar, säger hon.

Via Facebookgruppen Suicide Zero Oskarshamn delar Ulrika med sig av information från flera organisationer inom psykisk ohälsa och suicide samt om kommande SPES-träffar och evenemang.

Ulrika bär ett armband som symboliserar organisationen ”Suicide Zero”.

Samtalsträffar för efterlevande

Av egen erfarenhet vet Ulrika Karlsson att det är ett stort stöd att träffa andra som mist någon anhörig genom självmord.

Tillsammans med SPES Oskarshamn och Sensus har hon därför tagit initiativ till samtalsträffar för efterlevande. Den 14 december arrangeras den första träffen i studieförbundet Sensus lokaler på Trädgårdsgatan 3.

– Syftet med träffarna är att skapa ett forum där de som har mist någon anhörig genom självmord ska kunna träffas och få stöd av varandra. De som inte själva vill prata kan bara lyssna och umgås på träffarna, förklarar hon och betonar att en sådan här sammankomst är inte minst viktigt inför jul och då ensamheten kan vara påtaglig för många i den situationen.

Under våren 2021 är ytterligare sex samtalsträffar inplanerade. På grund av pandemirestriktionerna kommer de inledande träffarna eventuellt att genomföras digitalt.

– Med restriktioner på max åtta personer per träff krävs även föranmälan inledningsvis, säger Ulrika och passar på att välkomna de som behöver stöd i sin sorg.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

SPES Oskarshamns Samtalsträffar

SPES står för Riskförbundet för Suicid­prevention och efterlevande stöd och riktar sig både till anhöriga, vänner eller kollegor som har förlorat någon i självmord

Plats: Studieförbundet Sensus lokaler på Trädgårdsgatan 3.

Tid: 18.00-19.30

Föranmälan: ulrika.karlsson@spes.se

  • 14 december
  • 11 januari
  • 8 februari
  • 8 mars
  • 6 april
  • 3 maj
  • 14 juni

SPES telefonjour

Tel: 020-18 18 00, alla dagar 19.00 – 22.00

Mind Självmordslinjen

Tel: 90 101. Öppet dygnet runt, årets alla dagar

 

En insats som gör skillnad

Där det behövs – när det behövs. Frivilliga resursgruppens insats med hemleverans av livsmedel gör verklig skillnad för människor. 

Frivilliga resursgruppen, FRG, får sitt uppdrag från Oskarshamns kommun, som bestämmer när gruppen ska sättas in och vilka arbetsuppgifter den ska utföra. Medlemmarna i FRG består av frivilliga från lokala försvarsorganisationer som alla har genomfört en grundutbildning som förberedelse inför de uppdrag som gruppen kan anlitas för. 

– Alla kommunens förvaltningar har möjlighet att begära hjälp från oss. Vi har till exempel hjälpt till vid skogsbränder med att köra ut mat till Räddningstjänsten. Och när de skulle byta hiss på Solbacka servicehus hade vi jourberedskap för att sköta trapphissen under tre veckor, berättar ordförande Johnny Maurits. 

Inköp och leverans

Under 2020 och Covid-19-pandemin har FRG i Oskarshamns kommun aktiverats för ett av de mest omfattande uppdragen någonsin. De frivilliga bistår personer i riskgrupp, som har anmält sig via kommunens servicecenter, med inköp och hemleverans av livsmedel. 

– Vi ringer ut till kunderna och skriver ner vad de behöver. Sedan kommer frivilliga hit till oss, hämtar listorna och inhandlar maten. Därefter kör våra frivilliga chaufförer ut matkassarna med två bilar som vi lånar av kommunen, berättar Johnny Maurits.  

Flera av medlemmarna har gemensamt att de har ägnat sina yrkesliv åt samhällsnyttiga uppdrag. Ordförande Johnny Maurits är pensionerad brandmästare och aktiv i flera föreningar i Oskarshamn. Och Kent Norrman som kör ut matkassarna har en bakgrund som yrkesförare. 

– Jag har bland annat kört taxi, budbil och buss. Så det är inte många som slår mig på att hitta i Oskarshamn. Och nu efter att jag slutat jobba känns det bra att mitt goda lokalsinne kommer till användning på annat sätt, säger han. 

Välbemannat i sambandscentralen intill turistbyrån. Kent Norrman, Anders Wijkman, Johnny Maurits och Bosse Svensson sköter telefonerna och tar emot beställningar.

Långa dagar

På en vecka handlar det om cirka 60 beställningar och det är inte ovanligt med långa dagar för de frivilliga. Sedan starten i april har de jobbat samtliga vardagar utan uppehåll, med ersättning enligt RiB-avtalet (Räddningstjänst i beredskap). Men den största belöningen är den egna tillfredställelsen över att ha hjälpt till. 

– Alla är så nöjda och tacksamma över hjälpen de får. Det är nästan så att en del önskar att det här ska hålla på längre. Många kanske inte har träffat någon på länge och det har hänt att människor har rörts till tårar när vi kommer, berättar Johnny Maurits.

Servicen kostar ingenting för beställaren. När de frivilliga har inhandlat maten skickas en kopia på kvittot till kommunen som enbart fakturerar kostnaden för maten, helt utan avgifter. 

Majvor Karlsson prickar av listorna noga när hon handlar. Underlaget skickas sedan till kommunen som fakturerar kostnaden för maten. Servicen kostar ingenting.

Bra insats

Majvor Karlsson är sekreterare i FRG Oskarshamn och hjälper till med handlingen. 

– Jag som inte kör ut maten pratar ju inte med de äldre, men jag får höra från de andra i gruppen hur glada och tacksamma de är. Sedan händer det faktiskt ofta att folk kommer fram i affären och tackar oss och poängterar hur viktigt de tycker att vårt arbete är. Vi känner verkligen att vi gör en bra insats, säger Majvor Karlsson. 

– Just nu ser det här uppdraget ut att fortsätta året ut. Och från vår sida är vi fast beslutna att hålla på så länge det behövs, tillägger Johnny Maurits.  

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

FRG i beredskap

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. Covid-19-pandemin påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och efterfrågan på förstärkningsresurser är stor. Mer än hälften av landets FRG är aktiverade och i beredskap för att bistå personer i riskgrupp med inköp av livsmedel och mediciner, att ge stöd på telefon och att nå ut med information till medborgarna.