En insats som gör skillnad

Där det behövs – när det behövs. Frivilliga resursgruppens insats med hemleverans av livsmedel gör verklig skillnad för människor. 

Frivilliga resursgruppen, FRG, får sitt uppdrag från Oskarshamns kommun, som bestämmer när gruppen ska sättas in och vilka arbetsuppgifter den ska utföra. Medlemmarna i FRG består av frivilliga från lokala försvarsorganisationer som alla har genomfört en grundutbildning som förberedelse inför de uppdrag som gruppen kan anlitas för. 

– Alla kommunens förvaltningar har möjlighet att begära hjälp från oss. Vi har till exempel hjälpt till vid skogsbränder med att köra ut mat till Räddningstjänsten. Och när de skulle byta hiss på Solbacka servicehus hade vi jourberedskap för att sköta trapphissen under tre veckor, berättar ordförande Johnny Maurits. 

Inköp och leverans

Under 2020 och Covid-19-pandemin har FRG i Oskarshamns kommun aktiverats för ett av de mest omfattande uppdragen någonsin. De frivilliga bistår personer i riskgrupp, som har anmält sig via kommunens servicecenter, med inköp och hemleverans av livsmedel. 

– Vi ringer ut till kunderna och skriver ner vad de behöver. Sedan kommer frivilliga hit till oss, hämtar listorna och inhandlar maten. Därefter kör våra frivilliga chaufförer ut matkassarna med två bilar som vi lånar av kommunen, berättar Johnny Maurits.  

Flera av medlemmarna har gemensamt att de har ägnat sina yrkesliv åt samhällsnyttiga uppdrag. Ordförande Johnny Maurits är pensionerad brandmästare och aktiv i flera föreningar i Oskarshamn. Och Kent Norrman som kör ut matkassarna har en bakgrund som yrkesförare. 

– Jag har bland annat kört taxi, budbil och buss. Så det är inte många som slår mig på att hitta i Oskarshamn. Och nu efter att jag slutat jobba känns det bra att mitt goda lokalsinne kommer till användning på annat sätt, säger han. 

Välbemannat i sambandscentralen intill turistbyrån. Kent Norrman, Anders Wijkman, Johnny Maurits och Bosse Svensson sköter telefonerna och tar emot beställningar.

Långa dagar

På en vecka handlar det om cirka 60 beställningar och det är inte ovanligt med långa dagar för de frivilliga. Sedan starten i april har de jobbat samtliga vardagar utan uppehåll, med ersättning enligt RiB-avtalet (Räddningstjänst i beredskap). Men den största belöningen är den egna tillfredställelsen över att ha hjälpt till. 

– Alla är så nöjda och tacksamma över hjälpen de får. Det är nästan så att en del önskar att det här ska hålla på längre. Många kanske inte har träffat någon på länge och det har hänt att människor har rörts till tårar när vi kommer, berättar Johnny Maurits.

Servicen kostar ingenting för beställaren. När de frivilliga har inhandlat maten skickas en kopia på kvittot till kommunen som enbart fakturerar kostnaden för maten, helt utan avgifter. 

Majvor Karlsson prickar av listorna noga när hon handlar. Underlaget skickas sedan till kommunen som fakturerar kostnaden för maten. Servicen kostar ingenting.

Bra insats

Majvor Karlsson är sekreterare i FRG Oskarshamn och hjälper till med handlingen. 

– Jag som inte kör ut maten pratar ju inte med de äldre, men jag får höra från de andra i gruppen hur glada och tacksamma de är. Sedan händer det faktiskt ofta att folk kommer fram i affären och tackar oss och poängterar hur viktigt de tycker att vårt arbete är. Vi känner verkligen att vi gör en bra insats, säger Majvor Karlsson. 

– Just nu ser det här uppdraget ut att fortsätta året ut. Och från vår sida är vi fast beslutna att hålla på så länge det behövs, tillägger Johnny Maurits.  

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

FRG i beredskap

Frivilliga resursgruppen, FRG, är en frivillig resurs som stöder och förstärker kommuner och regioners krishantering vid samhällsstörningar. Covid-19-pandemin påverkar flera viktiga samhällsfunktioner och efterfrågan på förstärkningsresurser är stor. Mer än hälften av landets FRG är aktiverade och i beredskap för att bistå personer i riskgrupp med inköp av livsmedel och mediciner, att ge stöd på telefon och att nå ut med information till medborgarna.