Inlägg

Mer synliga i verksamheten

Han har så smått börjat göra sig hemmastadd i sitt nya arbetsrum och bo in sig i den nya miljön. Kyrkoherde Björn Leander ser flytten till Kyrkans Hus som en omstart för hela verksamheten.

– Det händer något med människor när man flyttar rent fysiskt och det känns verkligen när jag möter mina medarbetare i korridoren. Det här är inte bara en flytt till nya och fräscha lokaler – det är också starten för något helt nytt, konstaterar han.
Att ha all verksamhet samlad på ett och samma ställe och alla fördelar och möjligheter som det medför, ser Björn Leander som den främsta vinsten med Kyrkans Hus. Likaså tillgängligheten som har ökat väsentligt med expedition och församlingshem vägg i vägg och de möjligheter det medför till gemensamma öppettider.
– Den ökade tillgängligheten innebär i sin tur att vi anställda blir mer synliga i verksamheten.
– Vilket är nog så viktigt då det är möten mellan människor som skapar relationer för framtiden.
Björn påpekar också att arbetsmiljön har blivit betydligt bättre på alla sätt. Inte minst när det gäller ljus, värme och ventilation.
– Till skillnad mot den tidigare expeditionen på Östra Torggatan som var såväl trångbodd som opraktisk är Kyrkans hus både rymligt och helt ombyggt för att passa sitt syfte och förenkla personalens arbete.
Han framhåller att i stort sett alla medarbetare numera har egna rum med anpassade arbetsmöbler och övrig utrustning. För hans egen del innebär det att han i lugn och ro kan förbereda sig för sina sysslor som kyrkoherde.
– Att bara kunna stänga dörren om sig när det behövs är en stor förmån. Även om vi inte har några hemligheter är inte allt vi pratar om lämpligt att avhandla inför öppna dörrar.
Förutom Björns arbetsrum är även expeditionspersonal, ekonomiavdelning, en diakon och en präst lokaliserade på entréplan. På våning två huserar musiker samt övriga präster och diakoner. Här finns även ett ljudisolerat musikövningsrum och notarkiv.
I sutterängplanet finns en ungdomslokal som ger möjlighet att så småningom starta eftermiddagsverksamhet för ungdomar från bland annat närliggande Vallhallaskolan.
– Vårt så kallade Eftis skulle vara ett komplement till den vanliga fritidsgården och rikta sig till ungdomar i årskurs 6 och 7 med bland annat läxhjälp och fika, förklarar Björn.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Äntligen målgång för Kyrkans hus

En lång och krokig resa går mot sitt slut. Rose-Marie Probelius Seger har varit med från start till mål.
Den 10 september invigs Kyrkans hus i det före detta tingshuset. Med samlad verksamhet under ett och samma tak är målet att skapa en mötesplats för alla.

Tillsammans med församlingspedagog och musiker Marcus Eriksson hoppas Rose-Marie Probelius Seger att kunna starta ungdomsverksamhet i de ändamålsenliga lokalerna.

Med ett stort leende konstaterar kyrkorådets ordförande Rose-Marie Probelius Seger att detta är något av en nystart för verksamheten i Oskarshamns församling.
– Det känns fantastiskt att allt äntligen har fallit på plats. Nu finns församlingshem och expedition under samma tak i nya, fräscha och ändamålsenliga lokaler. Det innebär bland annat att vi i större utsträckning kan vara en mötesplats där alla är välkomna på en kopp kaffe, läsa tidningen eller bara samtala en stund.
– Min förhoppning är att även utöka vår ungdomsverksamhet och arrangera barn-och familjeaktiviteter under dagtid. Något som jag hoppas kommer att underlättas av vårt centrala läge i stadsparken, precis intill Valhallaskolan och kyrkan.
Oskarshamns församling köpte det före detta tingshuset redan 2008. Rose-Marie Probelius Seger, som då var kyrkorådets vice ordförande, skötte förhandlingarna tillsammans med dåvarande ordföranden Boris Olsson.
– Vi hade avsatt upp till 10 miljoner för köpet. Vi lyckades dock få loss hela fastigheten för 7,5 miljoner och det kändes som vi hade gjort en väldigt bra affär, minns hon.
Tanken var att flytta expeditionen och församlingens förskola Arken till fastigheten och samtidigt ha kvar Domstolsverket och företagshälsovården Previa som hyresgäster. När detaljplanen satte stopp för en flytt av förskolan, på grund av att utemiljön inte ansågs tillfredställande, lades planerna i malpåse.
Åren gick och personalen fick fortsätta att samsas om det begränsade utrymmet på den gamla expeditionen. När Domstolsverket plötsligt aviserade att de stod inför en omstrukturering och att tingsrätten i Oskarshamn skulle försvinna tog planerna en ny vändning. Efter att ha jämfört såväl kostnader som fördelar med att renovera det gamla församlingshemmet kontra en omfattande ombyggnation av tingshuset bestämde kyrkorådet att satsa fullt ut på det sistnämnda alternativet.
Även om asbestsanering, ändrade detaljplaner och diskussioner med bland annat länsstyrelse och länsmuseum har medfört vissa förseningar sedan ombyggnationen inleddes för ett par år sedan är Rose-Marie Probelius Seger mycket nöjd med det färdiga resultatet av Kyrkans hus.
– Vi har varit varsamma med den ursprungliga byggnaden och bevarat mycket av de karaktäristiska detaljerna, framhåller hon.
Bland annat är den före detta tingssalen numera församlingslokal där stensättningarna i golvet och de brunröda tegelväggarna minner om gångna tider. Intill den stora församlingslokalen finns ytterligare en sal som kan användas vid mindre samlingar, körövningar och liknande. Tre tidigare kontor har dessutom byggts om till ett toppmodernt och välutrustat kök.
– Samtidigt som Previa fortfarande är hyresgäst på våning tre har vi två våningsplan till eget förfogande med arbetsrum och plats för all personal i församlingen.
– Det innebär att vi kan samverka och utbyta erfarenheter på ett helt annat sätt än tidigare då vi inte har haft dessa utrymmen och möjligheter.
Den 10 september är det officiell invigning av Kyrkans hus och för Rose-Marie Probelius Seger är det lite som att knyta ihop säcken och summera ett omfattande projekt där hon har varit ytterst delaktig sedan dag ett.
– Det har varit en lång väg där det har skett en del vändningar under resans gång. Men nu känns det väldigt bra, konstaterar hon nöjt.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

KYRKANS HUS 
Det före detta tingshuset uppfördes 1965 och köptes av Oskarshamns församling 2008. Efter att Domstolsverket sagt upp tingsrättens lokaler bestämde sig församlingen för att bygga om dessa lokaler till församlingshem.
Kyrkans hus ombyggda och nyrenoverade lokaler är totalt 1 440 kvadratmeter och omfattar bland annat 22 arbetsrum, sammanträdes- och samtalsrum, två församlingssalar och ett stort och modernt kök. I sutterängplan finns även en stor lokal för ungdomsverksamhet. Dessutom hyr församlingen ut våningsplan 3 till Previa.

AKTÖRERNA SOM GJORDE KYRKANS HUS TILL VERKLIGHET 
Turerna har varit många och under resans gång har ett antal aktörer har varit delaktiga i tillkomsten av Kyrkans hus.
– Jag vill verkligen berömma alla entreprenörer som har sett till att våra tankar och idéer har blivit verklighet till slut, framhåller Rose-Marie Probelius Seger och riktar ett stort tack till alla inblandade:
PGJ Bygg AB Totalentreprenör
Mark & Grundteknik AB Mark- och grundarbeten
LR Installation Rör AB Sanitet, vatten och värme
Elajo El- och Energiteknik AB Allt inom el, tele och larm
ACE Energi & Klimat AB Ventilation och kyla
Harald Svenssons Måleri AB Omfattande måleriarbeten
Arkitekt GHAB Design och projektering
Handelsbanken Finansiella tjänster
Sjögrens Lås Låssystem och brandskyddsprodukter
Samhall i Oskarshamn Städning