Inlägg

Smart affär med solceller

Intresset för solceller som kompletterande energikälla ökar stadigt bland både privatpersoner och företag. Elians erbjuder allt från konsultation till nyckelfärdiga anläggningar.

Att installera solceller handlar både om att medverka till ett bättre klimat samtidigt som det är en långsiktig investering.
– Solceller är definitivt ett av de enklaste sätten att bidra till en bättre miljö. Vi projekterar och skräddar­syr en anläggning som är optimalt utformad för varje enskilt tak och övriga förutsättningar. En solcells­anläggning är driftsäker och relativt underhållsfri. Dessutom kan man skicka ut överskottsenergi på elnätet och få betalt för den, förklarar Patrick Fransson som driver Elians i Oskars­hamn sedan hösten 2019.

Elians startade på Gotland 2012 där de i dag är ledande leverantör av solcells­anläggningar med cirka 70 procent av marknaden. Det omfattar såväl villa­ som företags-­ och lantbruksanläggningar. Med den erfarenhet och kompetens som finns inom Elians ser Patrick Fransson mycket positivt på framtiden även i Oskarshamn.
– Hela kuststräckan längs södra Sverige lämpar sig väldigt bra för sol­celler med det höga antal soltimmar vi har här. Det går utmärkt att montera anläggningar på alla tak och i alla väderstreck förutom rena norrlägen, säger han och betonar att det är hög tid att boka ett besök av Elians redan nu för den som vill ha en solcells­anläggning installerad och färdig att tas i drift till sommaren.

– Vi har redan gjort ett antal leveranser och installationer hos både privatpersoner och företag. Våra paneler håller mycket hög kvalitet. Man räknar med att återbetalnings­tiden för en normal solcellsanläggning är cirka tio år. Vi lämnar generösa garantier på våra produkter och det medför en lång och underhållsfri period då anläggningen genererar egen och kostnadsfri el till våra kunder, framhåller Patrick Fransson.

Text & foto: Mikael Bergkvist

Populär energi från solens strålar

Solen bidrar inte bara till mänsklig energi. Genom solceller omvandlas även solens strålar till elektrisk energi. En energikälla som har blivit både billigare och allt mer populär.

Fler och fler väljer att installera solcellsanläggning som komplette­ rande energikälla.
Det handlar både om att med­ verka till ett bättre klimat samtidigt som det är en investering.
– Elektricitet från solceller är enkelt och ger inga utsläpp. Anläggningen är driftsäker och relativt underhållsfri. Dessutom kan man skicka ut över­ skottsenergi på elnätet och få betalt för den, förklarar kommunens klimat-­ och energirådgivare Heléne Fransson.
Oskarshamns kommun ingår i Energimyndighetens projekt ”Insats­ projekt Solel”. Fram till hösten 2019 arrangerar Heléne Fransson en rad olika aktiviteter för att informera och stärka kunskaperna om solceller för bland annat villaägare, organisationer, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag.
– utvecklingen går väldigt snabbt. Det innebär att solcellsanläggningarna hela tiden blir effektivare, mer anpassningsbara och billigare. Syftet med projektet är att visa fördelarna med solel och samtidigt öka takten för att nå de energi­ och klimatpolitiska målen.

Text & foto: Mikael Bergkvist

SOLCELLER
Varför solel?
– Egen el ersätter köpt el – du sparar elinköp, rörlig nätdel samt energiskatt och moms
– Enkelt och underhållsfritt
– Priserna har sjunkit
– Miljövänligt

Är det lönsamt?
– Kort svar – Ja. Med dagens villkor är återbetalningstiden cirka 10-15 år. Lönsamheten beror på framtida elpriser, förändrade bidrag och ränta.

Vad kostar en solcellsanläggning?
– Cirka 20 000 kr/kW (inklusive moms och installationen). En villaanläggning är oftast på 3-6 kW och kostar mellan 60 000-120 000 kronor exklusive bidrag.

Vilka bidrag finns?
– Investeringsstöd på 30 % av total- kostnaden (inklusive arbete). Ansök om detta hos Länsstyrelsen.
– Rot är på cirka 9 % av totalkostnaden (30 % på arbetskostnaden).
– Rot och investeringsbidrag kan inte kombineras.
– Skattereduktion på 60 öre /kWh på el som är inmatad till nätet.

Coachar för energi och klimat
Oskarshamn ingår i den nationella satsningen Coacher för energi och klimat tillsammans med ytterligare 130 kommuner. Heléne Fransson är en av de 42 coacherna i Sverige.
– Satsningen vänder sig till små och medelstora företag. Som coach kommer jag ut till företagen och ger kostnadsfria tips och råd, berättar hon.

Coachningsprogrammet är till för de företag som…
-Enkelt vill komma igång med energi- effektiviserande åtgärder
– Vill höja sin kunskap inom energi
– Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning
– Vill dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor

Kontakta Heléne Fransson för rådgivning! Energi- och klimatrådgivare samt Coach för energi och klimat i Oskarshamns kommun
Tel: 0491-88 788
E-post: helene.fransson@oskarshamn.se

Smarta tips till husägaren

Sluta lägg onödigt mycket pengar på elräkningen och gör skillnad för miljön på samma gång! Samhällsbyggnadskontoret har många klimatsmarta tips för husägare. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på det hälsofarliga radonet, något som du med samhällsbyggnadskontorets hjälp lätt kan undersöka själv.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Marie Lindström och energi- och klimatrådgivaren Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret berättar om betydelsen av att mäta radonhalten i sitt hus och även att se över sin uppvärmning för att spara energi. Att installera solceller har blivit väldigt populärt i Oskarshamns kommun.

– Det går att spara energi på en massa olika sätt. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte använder, säger Heléne Fransson, kommunens energi- och klimatrådgivare.
Först och främst gäller det att se över uppvärmningen. Har du rätt uppvärmningssystem för ditt hus och dina behov?
– Alla har olika förutsättningar och olika ekonomi. Jag kan tipsa om för- och nackdelar med alla system. Som energi- och klimatrådgivare är jag helt oberoende och mina råd är kostnadsfria. Ring mig gärna på 0491-887 88 eller mejla mig, helene.fransson@ oskarshamn.se.
Finns det något system som är extra efterfrågat?
– Fler och fler är intresserade av att installera solceller på sitt hus. Installationskostnaden har också sjunkit med 80 procent de senaste tio åren. Solceller genererar elektricitet direkt från solen, vilket i sig är väldigt häftigt. Förutom det statliga ROT-bidraget finns även ett investeringsbidrag från länsstyrelsen att söka. Säljer man dessutom överskottselen till elnätet går det att göra skatteavdrag på deklarationen, säger Heléne Fransson.
Ett annat sätt att spara energi är att täta fönster och dörrar så att värmen inte smiter ut/kylan inte kommer in. Men detta måste göras med måtta – ventilation är nämligen A och O bland annat när det gäller radon.
För mycket radon är som bekant farligt för hälsan och kan bland annat orsaka lungcancer. De flesta människor får den största stråldosen av radon hemma i bostaden.
– Just i Oskarshamns kommun är radon från marken väldigt vanligt. Det kan också finnas i byggnader som byggts med blåbetong, säger Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Det bästa sättet för att veta om det finns radon i din bostad är att mäta radonhalten. Strålningen upptäcks nämligen inte med våra sinnen eftersom den radioaktiva ädelgasen är både lukt- och färgfri.
– Du beställer enkelt ett mätpaket från oss. Mätpaketet innehåller två spårfilmsdosor och instruktioner hur du hänger upp dem. En dosa per boendeplan, dock alltid minst 2 dosor i varje bostad. Mätningen sker under minst två månader under eldningssäsong. För bostäder som ännu inte mätts på detta sätt och är byggda före 1981, är paketet gratis. I annat fall bekostar fastighetsägaren detta till ett självkostnadspris på cirka 330 kronor, säger Marie Lindström och nämner att kostnaden ökar om fler än två dosor behövs.
Resultaten skickas både till berörd fastighetsägare och till samhällsbyggnadskontoret, där de förs in i ett register. De största delarna av marken i Oskarshamns kommun klassas som normalriskområden, men centralorten och Götemarsområdet är högriskområden. Risken för en hög radonhalt varierar dock från hus till hus och kan inte uteslutas utan mätning. För råd om åtgärder, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

SMARTA ENERGITIPS

  • Se över husets uppvärmningssystem
  • Täta fönster och dörrar med måtta
  • Byt ut lamporna till LED-lampor
  • Diska inte i rinnande vatten
  • Använd lock på kastrullen, då sparar du 30 procents energi
  • Duscha kortare tid
  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Sänk inomhustemperaturen (en grad = fem procents lägre energiförbrukning)