Inlägg

Dagens elever skapar framtidens samhälle

Den pågående klimatomställningen fordrar utbildningar i framkant. Parallellt med att Etec i Oskarshamn undervisar morgondagens elektriker och automationsingenjörer går skolan i täten för miljöarbetet med en tydlig hållbarhetsprofil.
– Vi måste leva som vi lär, säger vd Ylva Alexandersson. 

Under 20 år har Etec Teknikutbildning AB försett el- och automationsbranschen med kompetent personal. Frågor kring energi, miljö och hållbarhet tillåts ta stor plats i utbildningarna eftersom eleverna i allra högsta grad kommer att vara med och lösa framtidens utmaningar på samma områden.

– Vi har tagit ett beslut om att profilera hela skolan och jobba väldigt mycket med hållbarhet. Egentligen har vi lagt det som en grund för allt vi gör. Målet är att våra nuvarande gymnasieettor ska bli vår första hållbara generation. Dels som kompetenta yrkesutövare, dels som människor på den här planeten, berättar Ylva Alexandersson. 

Smarta lokaler

En viktig del i Etecs hållbarhetsarbete handlar om att minska energianvändningen genom att utveckla sina lokaler på ett smart sätt. Runt omkring på skolan finns skärmar som på ett pedagogiskt sätt visar fastighetens energiförbrukning i realtid. 

– Vi tittar ständigt på vad som kan förbättras i vårt skolhus för att spara energi och har även involverat eleverna i arbetet. I alla delar av skolan sitter till exempel mätare som vi använder för att styra ventilation och värme. Data loggas och används för att optimera förbrukningen utifrån väderprognos och elpris. På så vis använder vi hela skolan som en smart anläggning där eleverna hjälper oss att bli energieffektiva, samtidigt som de lär sig jättemycket, förklarar Ylva Alexandersson.

2023 är året då Etec även kommer att bli elproducent. En solcellsanläggning med tillhörande batterilagring är just nu i planeringsfasen och utformningen av batteridelen sker i samarbete med batteritillverkaren Saft i Oskarshamn.

– Våra möten med Saft har varit en riktig aha-upplevelse. Det händer massor med teknikutvecklingen för batterier och kopplingen till branschen som vi jobbar med är otroligt stark. Batterianvändning finns knappt i Skolverkets läroplan i dag. Därför kommer vi att utveckla en egen strategi för detta tillsammans med Saft, berättar Ylva Alexandersson. 

Hör framtiden till

Även när det gäller solcellsanläggningen kommer eleverna på skolan att få bidra praktiskt. På taket finns redan ett vindkraftverk av mindre modell som ytterligare ett exempel på lokal och förnybar elproduktion, om än i liten skala. 

– Sol, vind och batterier hör framtiden till och därför måste vi ge våra elever en gedigen kunskap om den här tekniken. Det handlar om att ge dem rätt verktyg för att driva det här samhället vidare. Vi måste se till att människorna som kommer ut från vår skola blir kunniga, ifrågasättande och upp-finningsrika individer som kan driva på utvecklingen. Det är de som kommer att leva både med det vi lyckas och inte lyckas lösa.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Flexibilitet är lösningen

Mer produktion, men också ­smartare konsumtion. Så ska samhället klara av en fördubblad efterfrågan på el till 2035. Johanna Barr från organisationen Power Circle berättar om ­lösningarna som får dagens – och framtidens – elsystem att fungera.

Faktabaserat, oberoende och pedagogiskt jobbar Power Circle med att sprida kunskap och på så sätt stötta utvecklingen mot ett elektrifierat, hållbart samhälle. I egenskap av expert på elsystem får Johanna Barr många frågor om hur elförsörjningen ska fungera när andelen förnybara energislag ökar. 

– Nyckelordet i elsystemet är flexibilitet. Det vill säga att man anpassar antingen produktion eller konsumtion. I Sverige har vi det lyxigt med mycket vattenkraft som är en väldigt flexibel resurs. Därför har vi väldigt goda förutsättningar för till exempel vindkraft och solkraft redan från början, förklarar Johanna Barr. 

Stora möjligheter

De goda grundförutsättningarna kompletteras av den teknikutveckling som lett till större möjligheter att styra konsumtionen. 

– Det fina är att elkunderna inte behöver bekymra sig över vilka tider de kan dammsuga hemma, en farhåga som lyfts ibland. Utan styrningen sker automatiskt efter algoritmer som känner av när det finns mycket eller lite el i systemet. Ett exempel på flexibla förbrukare som finns redan i dag är värmepumpar som kan stängas av en kortare tid utan att det märks på inomhustemperaturen. Annat som finns på marknaden är smarta elbilsladdare och hemmabatterier i kombination med solceller, som hjälper till att hålla rätt frekvens på elnätet, det vill säga balans mellan utbud och efterfrågan.  

Johanna Barr.

Förändringsprocess

Den ökande efterfrågan på el beror både på elektrifieringen av transportsektorn och av industrin, som är inne i en förändringsprocess där vätgas framställd med hjälp av vindkraft spelar en viktig roll som energibärare. Även när alla Sveriges vägfordon är eldrivna kommer elbehovet från transportsektorn vara relativt litet jämfört med det stora elbehovet från industrins omställning.

– För att inte klimatomställningen ska tappa fart måste vi alltså snabbt bygga ut sol- och vindkraft, som är de kraftslag som är realistiskt möjliga att etablera i stor skala de kommande tio åren. Detta samtidigt som vi energieffektiviserar, bygger ut elnäten och undersöker möjligheterna för annan ny fossilfri produktion.

Öka produktionen

Två aktuella exempel på ny elproduktion som planeras i vår region är Hultsfreds solcellspark och Simpevarp havsvindpark.

– Ökad produktion och flexibilitet i elområde 3 och 4 är även viktigt för att hjälpa till att sänka elpriserna i södra Sverige, konstaterar Johanna Barr. 

Guidar genom soldjungeln

En strålande affär. För somliga. Kunskap och erfarenhet är avgörande för att en investering i solceller ska gå att räkna hem. Genom att erbjuda ärlig, proffsig och personlig projektering agerar Stefan Andersson motpol till lycksökare i branschen. 

Efterfrågan på solceller är minst sagt stor just nu. Och det med rätta, menar Stefan Andersson, som driver firman Stefan Anderssons El i Oskarshamn. Korrekt projekterad, installerad och till rätt pris är en solcellsanläggning lönsam för såväl villaägaren som bostadsrätts-föreningen, framhåller han. 

– Att spara el genom att skruva ner värmen och energieffektivisera går bara att göra till en viss gräns. Därför är en investering i solceller det klart bästa alternativet för att ytterligare sänka sina elkostnader, konstaterar Stefan Andersson.

Säljarnas marknad

Men när ivriga kunder står på rad blir det säljarnas marknad. Stefan Andersson beskriver en bransch där överpriser och höga påslag har blivit mer eller mindre standard då det råder rena Klondike-febern i landet.  

– Tyvärr finns det företag som utnyttjar människors oro över elräkningen och täljer guld på deras bekostnad. Jag vill erbjuda ett alternativ så man får koll på vad materialet kostar utan installation.

Kostnadseffektiv

Med hjälp av inköp från en av Sveriges största elgrossister vad gäller solenergi, Rexel, och sin egen expertis som elektriker och erfarenhet av solceller erbjuder Stefan Andersson en lösning för att bli så kostnadseffektiv som möjligt utifrån kundens egna förutsättningar.

– Jag projekterar utifrån husets verkliga förutsättningar och med kundens bästa för ögonen. Inga glädjekalkyler, inga onödiga påslag – bara rent fokus på personlig service och kvalitets-produkter, som ger mesta möjliga produktion till bästa möjliga pris. 

När projekteringen är klar sköts installationen av Stefan Anderssons El eller av någon av firmans lokala samarbets-partners. Därefter kan kunden njuta av att producera sin egen el i många år framöver. 

– Det är en härlig känsla som jag vill att fler ska få uppleva, säger Stefan Andersson leende. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Skattereduktion för grön teknik

Om du ska installera solceller kan du få skatte­reduktion med 20 procent av ­kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut, men är en egen skatte­reduktion. Du får avdraget direkt på ­fakturan från företaget som utför ­installationen. 

Källa: Skatteverket

Smart affär med solceller

Intresset för solceller som kompletterande energikälla ökar stadigt bland både privatpersoner och företag. Elians erbjuder allt från konsultation till nyckelfärdiga anläggningar.

Att installera solceller handlar både om att medverka till ett bättre klimat samtidigt som det är en långsiktig investering.
– Solceller är definitivt ett av de enklaste sätten att bidra till en bättre miljö. Vi projekterar och skräddar­syr en anläggning som är optimalt utformad för varje enskilt tak och övriga förutsättningar. En solcells­anläggning är driftsäker och relativt underhållsfri. Dessutom kan man skicka ut överskottsenergi på elnätet och få betalt för den, förklarar Patrick Fransson som driver Elians i Oskars­hamn sedan hösten 2019.

Elians startade på Gotland 2012 där de i dag är ledande leverantör av solcells­anläggningar med cirka 70 procent av marknaden. Det omfattar såväl villa­ som företags-­ och lantbruksanläggningar. Med den erfarenhet och kompetens som finns inom Elians ser Patrick Fransson mycket positivt på framtiden även i Oskarshamn.
– Hela kuststräckan längs södra Sverige lämpar sig väldigt bra för sol­celler med det höga antal soltimmar vi har här. Det går utmärkt att montera anläggningar på alla tak och i alla väderstreck förutom rena norrlägen, säger han och betonar att det är hög tid att boka ett besök av Elians redan nu för den som vill ha en solcells­anläggning installerad och färdig att tas i drift till sommaren.

– Vi har redan gjort ett antal leveranser och installationer hos både privatpersoner och företag. Våra paneler håller mycket hög kvalitet. Man räknar med att återbetalnings­tiden för en normal solcellsanläggning är cirka tio år. Vi lämnar generösa garantier på våra produkter och det medför en lång och underhållsfri period då anläggningen genererar egen och kostnadsfri el till våra kunder, framhåller Patrick Fransson.

Text & foto: Mikael Bergkvist

Populär energi från solens strålar

Solen bidrar inte bara till mänsklig energi. Genom solceller omvandlas även solens strålar till elektrisk energi. En energikälla som har blivit både billigare och allt mer populär.

Fler och fler väljer att installera solcellsanläggning som komplette­ rande energikälla.
Det handlar både om att med­ verka till ett bättre klimat samtidigt som det är en investering.
– Elektricitet från solceller är enkelt och ger inga utsläpp. Anläggningen är driftsäker och relativt underhållsfri. Dessutom kan man skicka ut över­ skottsenergi på elnätet och få betalt för den, förklarar kommunens klimat-­ och energirådgivare Heléne Fransson.
Oskarshamns kommun ingår i Energimyndighetens projekt ”Insats­ projekt Solel”. Fram till hösten 2019 arrangerar Heléne Fransson en rad olika aktiviteter för att informera och stärka kunskaperna om solceller för bland annat villaägare, organisationer, bostadsrättsföreningar samt små och medelstora företag.
– utvecklingen går väldigt snabbt. Det innebär att solcellsanläggningarna hela tiden blir effektivare, mer anpassningsbara och billigare. Syftet med projektet är att visa fördelarna med solel och samtidigt öka takten för att nå de energi­ och klimatpolitiska målen.

Text & foto: Mikael Bergkvist

SOLCELLER
Varför solel?
– Egen el ersätter köpt el – du sparar elinköp, rörlig nätdel samt energiskatt och moms
– Enkelt och underhållsfritt
– Priserna har sjunkit
– Miljövänligt

Är det lönsamt?
– Kort svar – Ja. Med dagens villkor är återbetalningstiden cirka 10-15 år. Lönsamheten beror på framtida elpriser, förändrade bidrag och ränta.

Vad kostar en solcellsanläggning?
– Cirka 20 000 kr/kW (inklusive moms och installationen). En villaanläggning är oftast på 3-6 kW och kostar mellan 60 000-120 000 kronor exklusive bidrag.

Vilka bidrag finns?
– Investeringsstöd på 30 % av total- kostnaden (inklusive arbete). Ansök om detta hos Länsstyrelsen.
– Rot är på cirka 9 % av totalkostnaden (30 % på arbetskostnaden).
– Rot och investeringsbidrag kan inte kombineras.
– Skattereduktion på 60 öre /kWh på el som är inmatad till nätet.

Coachar för energi och klimat
Oskarshamn ingår i den nationella satsningen Coacher för energi och klimat tillsammans med ytterligare 130 kommuner. Heléne Fransson är en av de 42 coacherna i Sverige.
– Satsningen vänder sig till små och medelstora företag. Som coach kommer jag ut till företagen och ger kostnadsfria tips och råd, berättar hon.

Coachningsprogrammet är till för de företag som…
-Enkelt vill komma igång med energi- effektiviserande åtgärder
– Vill höja sin kunskap inom energi
– Vill ha kostnadsfri coachning och rådgivning
– Vill dra nytta av att nätverka med andra företag, både rörande energi och andra frågor

Kontakta Heléne Fransson för rådgivning! Energi- och klimatrådgivare samt Coach för energi och klimat i Oskarshamns kommun
Tel: 0491-88 788
E-post: helene.fransson@oskarshamn.se

Smarta tips till husägaren

Sluta lägg onödigt mycket pengar på elräkningen och gör skillnad för miljön på samma gång! Samhällsbyggnadskontoret har många klimatsmarta tips för husägare. Samtidigt är det viktigt att hålla koll på det hälsofarliga radonet, något som du med samhällsbyggnadskontorets hjälp lätt kan undersöka själv.

Miljö- och hälsoskyddsinspektören Marie Lindström och energi- och klimatrådgivaren Heléne Fransson på samhällsbyggnadskontoret berättar om betydelsen av att mäta radonhalten i sitt hus och även att se över sin uppvärmning för att spara energi. Att installera solceller har blivit väldigt populärt i Oskarshamns kommun.

– Det går att spara energi på en massa olika sätt. Den billigaste kilowattimmen är ju den man inte använder, säger Heléne Fransson, kommunens energi- och klimatrådgivare.
Först och främst gäller det att se över uppvärmningen. Har du rätt uppvärmningssystem för ditt hus och dina behov?
– Alla har olika förutsättningar och olika ekonomi. Jag kan tipsa om för- och nackdelar med alla system. Som energi- och klimatrådgivare är jag helt oberoende och mina råd är kostnadsfria. Ring mig gärna på 0491-887 88 eller mejla mig, helene.fransson@ oskarshamn.se.
Finns det något system som är extra efterfrågat?
– Fler och fler är intresserade av att installera solceller på sitt hus. Installationskostnaden har också sjunkit med 80 procent de senaste tio åren. Solceller genererar elektricitet direkt från solen, vilket i sig är väldigt häftigt. Förutom det statliga ROT-bidraget finns även ett investeringsbidrag från länsstyrelsen att söka. Säljer man dessutom överskottselen till elnätet går det att göra skatteavdrag på deklarationen, säger Heléne Fransson.
Ett annat sätt att spara energi är att täta fönster och dörrar så att värmen inte smiter ut/kylan inte kommer in. Men detta måste göras med måtta – ventilation är nämligen A och O bland annat när det gäller radon.
För mycket radon är som bekant farligt för hälsan och kan bland annat orsaka lungcancer. De flesta människor får den största stråldosen av radon hemma i bostaden.
– Just i Oskarshamns kommun är radon från marken väldigt vanligt. Det kan också finnas i byggnader som byggts med blåbetong, säger Marie Lindström, miljö- och hälsoskyddsinspektör på samhällsbyggnadskontoret.
Det bästa sättet för att veta om det finns radon i din bostad är att mäta radonhalten. Strålningen upptäcks nämligen inte med våra sinnen eftersom den radioaktiva ädelgasen är både lukt- och färgfri.
– Du beställer enkelt ett mätpaket från oss. Mätpaketet innehåller två spårfilmsdosor och instruktioner hur du hänger upp dem. En dosa per boendeplan, dock alltid minst 2 dosor i varje bostad. Mätningen sker under minst två månader under eldningssäsong. För bostäder som ännu inte mätts på detta sätt och är byggda före 1981, är paketet gratis. I annat fall bekostar fastighetsägaren detta till ett självkostnadspris på cirka 330 kronor, säger Marie Lindström och nämner att kostnaden ökar om fler än två dosor behövs.
Resultaten skickas både till berörd fastighetsägare och till samhällsbyggnadskontoret, där de förs in i ett register. De största delarna av marken i Oskarshamns kommun klassas som normalriskområden, men centralorten och Götemarsområdet är högriskområden. Risken för en hög radonhalt varierar dock från hus till hus och kan inte uteslutas utan mätning. För råd om åtgärder, kontakta samhällsbyggnadskontoret.

Text: Kristin Ekstrand
Foto: Curt-Robert Lindqvist

SMARTA ENERGITIPS

  • Se över husets uppvärmningssystem
  • Täta fönster och dörrar med måtta
  • Byt ut lamporna till LED-lampor
  • Diska inte i rinnande vatten
  • Använd lock på kastrullen, då sparar du 30 procents energi
  • Duscha kortare tid
  • Tvätta och diska fulla maskiner
  • Sänk inomhustemperaturen (en grad = fem procents lägre energiförbrukning)