Hållbar väg för mindre företag

Beslutet om nedläggning av två reaktorer vid kärnkraftverket för några år sedan lamslog stora delar av det lokala näringslivet. Projektet ”Omställning för kärnkraftens underleverantörer” startades för att säkra framtiden för de berörda företagen.

Vi kan ses som ett bollplank som på olika sätt hjälper det lokala näringslivet att stärka sin konkurrenskraft. Det gäller att få företag att tänka om och hitta nya hållbara vägar, framhåller projektledare Anna-Karin Swärd. Hon kom in i projektet i våras. Med sin långa och gedigna erfarenhet av verksamhetsutveckling genom konsultföretaget Capiro AB har Anna-Karin många nya tankar och idéer kring hur det så kallade ”Underleverantörsprojektet” ska verka för att skapa värde och tillväxt för företagen.
– Projektet startade våren 2017 och riktade sig inledningsvis till direkt berörda leverantörer och underleverantörer. Mycket har hänt under resans gång och det har bland annat arrangerats seminarier och individuell rådgivning, berättar hon.

Oskarshamns kommun, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län och fem grannkommuner finansierar projektet. Projektet syftar till att höja SMF-företagens kunskapsnivå och få igång affärsutvecklings-och innovationsarbetet för marknads-, produkt-och tjänsteutveckling, verka för företagens integration av hållbarhetsfrågor med fokus på miljö-och jämställdhetsperspektiv och öka nätverkandet i dessa frågor.
– 19 september arrangerades en inspirationsdag på temat ”Hållbar och cirkulär ekonomi – en värld full av affärsmöjligheter” på Forum, med ett 50-tal medverkande företag, som innehöll både en minimässa och föreläsningar kring detta, säger Anna-Karin.

Peter och anställd på Påskallaviks Snickeri

För Påskallaviks Snickeri är hållbarhet och miljö
viktiga framgångsfaktorer. Företagets vd Peder
Ivarsson diskuterar framtida produktion med
anställde Peter Ivarsson.

Ett av de företag som drabbades direkt av kärnkraftsnedläggningen är Hotel Corallen. Malin Wigren, delägare och vd, berättar att beläggningen minskade drastiskt. Hon framhåller samarbetet med Underleverantörsprojektet som mycket givande för hotellets framtida utveckling.
– Vi har bland annat varit med på seminarier och även bollat olika frågor kring exempelvis sociala medier, förklarar hon.

Peder Ivarsson, som driver Påskallaviks Snickeri, hoppas kunna dra stor nytta av projektsamarbetet när det gäller företagets framtida hållbarhetsarbete.
– Hållbarhet och miljö är viktigt för vår konkurrenskraft och med projektets hjälp kan jag komma i kontakt med rätt personer kring dessa frågor, säger han.

”Underleverantörsprojektet” pågår fram till september 2020 och under nästa år kommer det att läggas särskilt fokus på att förbättra företagens innovationsförmåga hur de ska arbeta för att hitta nya tjänster, produkter och marknader.
– Det kommer att bli såväl inspirationsträffar som fördjupning och personlig coaching för att hjälpa deltagarna att skapa nya affärsmöjligheter, framhåller Anna-Karin Swärd och välkomnar samtidigt nya berörda och intresserade företag att kontakta henne för mer information om projektet.

Text: Mikael Bergkvist.
Foto: Curt-Robert Lindqvist.


UNDERLEVERANTÖRSPROJEKTET

Period: 2017 – 2020.
Ny projektledare: Våren 2019, Anna-Karin Swärd.
Mål: Stärka konkurrenskraften bland SMF-företag i Oskarshamnsområdet.
Genomförda exempel: Kickstart digitalisering, digital marknadsföring, Bonanza, affärsjuridik.
Fokus hösten 2019: Hållbarhet.
Fokus 2020: Stärkt innovationsförmåga.
Huvudfinansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Kalmar län och Oskarshamns kommun.