Intresset både för simskolan och tävlingsgrupperna ökar hela tiden, berättar klubbchefen Åsa Almquist.

Anrik förening andas framtid

Intresset för simskola bara växer och växer. Oskarshamns simsällskap, OSS, är en av de äldsta föreningarna i Oskarshamn – och en av de största inom individuell idrott.
– Vi har en ambition att lära alla oskarshamnare att simma, säger ordförande P-O Ohlsson.

Mycket har hänt de senaste tre åren för Oskarshamns Simsällskap som startades 1917. Medlemsantalet har vuxit från 300 till 500. Antalet instruk­törer har fördubblats, från 13 till 26. Det är stort intresse både för sim­skolan och tävlingsgrupperna – vårens grupper är i princip fulla.
– Vi växer hela tiden. Antalet elever i simskolan har nästan fördubblats sedan jag började för drygt tre år sedan. Även antalet tävlingsgrupper har blivit fler. Vi jobbar sex dagar i veckan, säger klubbchefen Åsa Almquist.

Vad tror du er framgång beror på?
– Vi når ut mer än förut, ryktet har helt enkelt spridit sig att vi har en bra simskola. Tycker också att verksam­heten blivit mer individbaserad. Vi anpassar grupperna efter barnens olika behov. Klarar de målen, flyttas de upp till nästa grupp. På så sätt utvecklas barnen hela tiden och tycker att det är roligt. Vi har också jobbat på att bli mer inkluderande – alla ska respekteras och alla får vara med.

Själv började Åsa Almquist simma som fyraåring och har bland annat tävlat i SM. När hon började som sim­tränare i OSS i oktober 2016 hade hon en tydlig vision:
– Mitt jobb är enkelt sagt att förbättra och förnya simskolan. Oskarshamn ska inte bara vara känt för hockey, utan även för simning! Potentialen finns för att klubben ska bli ännu större, sa hon då i en intervju med Stadsmagasinet.

En vision hon följt sedan dess och som hon fortfarande jobbar aktivt med.
– Vi har kommit en bra bit på vägen. Det är roligt att se vilken fantastisk resa klubben gjort. Självklart kan OSS utvecklas än mera! Även styrelsen har blivit otroligt engagerad det senaste året, det betyder väldigt mycket för oss andra och gör att vi orkar, säger Åsa Almquist.

P-O Ohlsson, ny ordförande i Oskarshamns Simsällskap, ser fram emot att utveckla klubben framöver.

Med runt 500 medlemmar, varav 80 procent är barn och unga, ställer det höga krav på föreningen både vad gäller trygghet och säkerhet. Speciellt eftersom idrotten sker i vatten. Det senaste året har därför styrelsen i OSS sett över vilka stadgar och regler föreningen har att rätta sig efter. Detta under ledning av P­O Ohlsson, ny ordförande sedan mars 2019.
– Det är otroligt viktigt att ha ett rättesnöre som är uppdaterat och aktuellt, så vi vet vad vi ska förhålla oss efter. Att ha 500 medlemmar förpliktigar, inte minst eftersom så många är barn, säger han och nämner att han själv har två aktiva barnbarn i föreningens simskola.

I slutet av mars är det dags för års­möte i OSS. Då kommer också den nya verksamhetsplanen att sättas i verket. I den står det bland annat att det kommer krävas utdrag ur brotts­registret för alla ledare, instruktörer och styrelsemedlemmar i föreningen. Dessutom har alla instruktörer i klub­ben genomgått en HLR­-utbildning.
– Våra nya stadgar och den nya verksamhetsplanen blir fundamenten som föreningen vilar på. Det känns väldigt bra att ha något att utgå ifrån. Styrelsen har varit otroligt engagerad i detta det senaste året och det har faktiskt blivit en form av nytändning. Föreningen andas framtid och vi har en ambition att lära alla oskarshamnare att simma, säger P­O Ohlsson.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Simskolans olika grupper

Minisim – För barn ett-tre år. Ny grupp där även föräldrarna är med. Finns platser kvar! Baddaren – Från tre år.
Barnet kan lämnas ensam och måste vara minst en meter lång.

Sköldpaddan – Från fyra år. Barnet ska ha vattenvana. Förkunskap: Baddaren grön och blå.

Pingvinen – Förkunskap: Sköldpaddan, ryggsimsmärket, silverpingvinen.

Fisken – Förkunskap: bröstsimmärket, guldpingvinen.

Hajen – Förkunskap: Hajen brons, järn-märket.

Teknikskolan – Förkunskap: Hajen guld, vattenprovet, frisimmärket Teknik Intensivsimskola – Start i maj. Tre gånger i veckan.

Sommarsimskolan – Tio tillfällen med start i juni.

Kontakta oss.simskola@gmail.com för intresse.
Se gärna hemsidan https://idrott-online.se/OskarshamnsSS-Simidrott för mer information.