Inlägg

Lyckosamt helhetskoncept

Allt under ett tak. Från ritbord till färdig installation.

Kyl- och ventilationsföretaget Avents helhetskoncept har medfört en lyckad nysatsning i Oskarshamn.

Sedan Avent återetablerade sig i Oskarshamn 2020 har verksamheten utvecklats och nått ytterligare kunder och målgrupper.

– Det har varit väldigt lyckosamt och vi tar hela tiden nya marknadsandelar, säger Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal. Filialen i Oskarshamn har fyra kyl- och ventilationstekniker stationerade på plats. De utför projektering, konstruktion och installation av ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter. Likaså olika typer av kylarbete som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

– Vi är även certifierade för både OVK och energideklarationer. Våra tjänster vänder sig till såväl företag som offentlig verksamhet och privatkunder i Oskarshamnsregionen, förklarar han.

Avents vd Björn Helgesson och framhåller vikten av stark lokal förankring och kompetent personal.

Total teknisk förvaltning

I tjänsteutbudet finns också total teknisk förvaltning av fastigheter som bland annat omfattar ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö.

– Ett sunt inneklimat har blivit allt viktigare och vi installerar bland annat så kallade FTX-system vid både nybyggnationer och renoveringar, berättar Björn Helgesson och framhåller installation och service av alla typer av villaventilation samt krypgrundsavfuktning, radonåtgärder och energideklarationer som vanligt förekommande tjänster mot privatpersoner.

Stor potential

Han ser en fortsatt stor framtida potential för nysatsningen i Oskarshamn. Något som stöds av uppbackning från huvudkontoret i Kalmar vid behov.

– Avent har totalt cirka 70 anställda. Det är en trygghet och styrka för både oss och våra kunder att ha den kompetensen och erfarenheten i ryggen.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Avent

Kyl- och ventilationsföretag som startade 1998 0ch utför konsultation, installation, driftsättning, injustering, energi­analyser, energioptimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.

Avent har huvudkontor i Kalmar samt filialer i Nybro och Oskarshamn. Totalt cirka 70 anställda.

Företaget är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

Proffs på innemiljö och kyla

Kyl- och ventilationsföretaget Avent nysatsar i Oskarshamn. Filialen erbjuder allt från konsultation och projektering till installation och service.

Avents vd Björn Helgesson framhåller både den starka lokala förankringen och den kompetenta personalen.

– Vi har både erfarna kyl- och service­tekniker och en väl inarbetad kundkrets med såväl företag och offentlig verksamhet som privatpersoner i Oskarshamnsregionen, säger han.

Omfattar flera olika verksamhetsområden

Verksamhetsområdet omfattar projektering, konstruktion och installation av ventilation och värmesystem i alla typer av fastigheter. Likaså olika typer av kylarbete som installation, service, förebyggande underhåll samt återkommande läcksökningskontroller.

– Vi utför även total teknisk förvaltning av fastigheter. Vi tar hand om ventilation, värme, styr och regler, kyla, VS, inbrottslarm, sprinkler, brandlarm och yttre miljö, förklarar Björn Helgesson och tillägger att Avent är certifierade för OVK och energideklarationer.

FTX till både större och mindre kunder

Till de större kunderna i Oskarshamn hör bland annat Coop, Riksbyggen och Region Kalmar län.

Mot privatpersoner utför Avent bland annat installation och service av alla typer av villaventilation samt krypgrundsavfuktning, radonåtgärder och energideklarationer.

– Ett sunt inneklimat har blivit allt viktigare i bostäder och vi installerar bland annat så kallade FTX-system vid både nybyggnationer och renoveringar, berättar Björn Helgesson.

Avents historik och nutid

Avents historik sträcker sig tillbaka till 1998 då företaget startade i Kalmar. 2004 etablerades Avent även i Oskarshamn. Genom diverse företagsombildningar och fusioner har verksamheten huvudsakligen hanterats via Kalmar under senare år.

– Nu är vi åter fysiskt på plats i Oskarshamn med kontor på Väderrumsvägen som våra lokala tekniker utgår ifrån, säger Patrick Jutqvist som arbetar med teknisk support och har byggt upp ett stort kontaktnät i Oskarshamn under årens lopp.

Han betonar att de, i dagsläget fyra, kyl- och servicetekniker som utgår från Oskarshamnskontoret har stöd och uppbackning från huvudkontoret i Kalmar vid behov.

– Avent har totalt cirka 70 anställda. Det är en trygghet och styrka för både oss och våra kunder att ha den kompetensen och erfarenheten i ryggen, konstaterar han.

Text & Foto: Mikael Bergkvist

 

Avent

  • Kyl- och ventilationsföretag som utför konsultation, installation, driftsättning, injustering, energianalyser, energi­optimering, OVK-besiktningar, service och förebyggande underhåll av luftbehandlingssystem, kylanläggningar, värmepumpar samt styr & regler.
  • Avent har huvudkontor i Kalmar samt filialer i Nybro och Oskarshamn. Totalt cirka 70 anställda.
  • Företaget är kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR2000.

 

Världsunik kompetens gynnar hemmaplan

Under de senaste 25 åren har Mats Sjöstrand jobbat med värme, kyla och ventilation över hela världen. Det har givit A.M.O Klimatteknik en unik erfarenhet och kompetens kring installation och service av olika typer av klimatprodukter.

A.M.O Klimatteknik är involverade i många spännande utlandsuppdrag. Nyligen på en stor vindkraftspark utanför Sassnitz.

Mats Sjöstrand och tre kollegor från A.M.O Klimatteknik är nyligen hemkomna från den stora vindkraftsparken Wikinger Offshore Wind Farm närmare tio kilometer utanför Sassnitz i Östersjön. Där har de moderniserat klimat­ och ventilationssystemet på det flytande hotell som härbärgerar vindkraftparkens personal.
– Det är ett uppdrag vi har fått tack vare tidigare erfaren­ heter. Det är en speciell arbetsmiljö som både kräver viss utbildning och specifik kompetens. Vi har gjort liknande jobb åt samma kund tidigare på olika ställen i Europa samt i Australien och Karibien, berättar Mats.
Under årens lopp har han byggt upp ett brett kontaktnät med både kunder och leverantö­rer över hela världen. Detta, i kombination med inno­vativa och specialanpassade lösningar efter kundernas behov och önskemål, har givit såväl Mats som A.M.O Klimat­teknik ett väl­renommerat och internationellt rykte i branschen.
– De speciella jobb vi har gjort runt om i världen har även bidragit till att vi har blivit duk­tigare på hemmaplan. Mycket av den erfaren­het och kom­petens som vi har samlat på oss har vi stor nytta av vid lokala uppdrag för både företag och privatpersoner, framhåller Mats och tillägger samtidigt att efterfrågan på A.M.O Klimattekniks tjänster ökar stadigt.
– Vi är i dagsläget tio anställda totalt, varav två är stationerade i Vimmerby. För att kunna åta oss alla uppdrag är vi i behov av ytterligare erfarna kyltekniker, säger han.
Inom kort åker Mats Sjöstrand iväg på ytterligare ett spännande utlands­uppdrag. Det handlar om renovering av en större kylanläggning på en båt vid ett oljefält, cirka 100 sjömil utanför Brasiliens kust.
– Det är faktiskt ganska impone­rande att ett litet företag från Oskars­ hamn anlitas till sådana här uppdrag ute i världen. Det är dessutom ett kvitto på att vi är duktiga på det vi gör, konstaterar han stolt.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist