Inlägg

Intresset både för simskolan och tävlingsgrupperna ökar hela tiden, berättar klubbchefen Åsa Almquist.

Anrik förening andas framtid

Intresset för simskola bara växer och växer. Oskarshamns simsällskap, OSS, är en av de äldsta föreningarna i Oskarshamn – och en av de största inom individuell idrott.
– Vi har en ambition att lära alla oskarshamnare att simma, säger ordförande P-O Ohlsson.

Mycket har hänt de senaste tre åren för Oskarshamns Simsällskap som startades 1917. Medlemsantalet har vuxit från 300 till 500. Antalet instruk­törer har fördubblats, från 13 till 26. Det är stort intresse både för sim­skolan och tävlingsgrupperna – vårens grupper är i princip fulla.
– Vi växer hela tiden. Antalet elever i simskolan har nästan fördubblats sedan jag började för drygt tre år sedan. Även antalet tävlingsgrupper har blivit fler. Vi jobbar sex dagar i veckan, säger klubbchefen Åsa Almquist.

Vad tror du er framgång beror på?
– Vi når ut mer än förut, ryktet har helt enkelt spridit sig att vi har en bra simskola. Tycker också att verksam­heten blivit mer individbaserad. Vi anpassar grupperna efter barnens olika behov. Klarar de målen, flyttas de upp till nästa grupp. På så sätt utvecklas barnen hela tiden och tycker att det är roligt. Vi har också jobbat på att bli mer inkluderande – alla ska respekteras och alla får vara med.

Själv började Åsa Almquist simma som fyraåring och har bland annat tävlat i SM. När hon började som sim­tränare i OSS i oktober 2016 hade hon en tydlig vision:
– Mitt jobb är enkelt sagt att förbättra och förnya simskolan. Oskarshamn ska inte bara vara känt för hockey, utan även för simning! Potentialen finns för att klubben ska bli ännu större, sa hon då i en intervju med Stadsmagasinet.

En vision hon följt sedan dess och som hon fortfarande jobbar aktivt med.
– Vi har kommit en bra bit på vägen. Det är roligt att se vilken fantastisk resa klubben gjort. Självklart kan OSS utvecklas än mera! Även styrelsen har blivit otroligt engagerad det senaste året, det betyder väldigt mycket för oss andra och gör att vi orkar, säger Åsa Almquist.

P-O Ohlsson, ny ordförande i Oskarshamns Simsällskap, ser fram emot att utveckla klubben framöver.

Med runt 500 medlemmar, varav 80 procent är barn och unga, ställer det höga krav på föreningen både vad gäller trygghet och säkerhet. Speciellt eftersom idrotten sker i vatten. Det senaste året har därför styrelsen i OSS sett över vilka stadgar och regler föreningen har att rätta sig efter. Detta under ledning av P­O Ohlsson, ny ordförande sedan mars 2019.
– Det är otroligt viktigt att ha ett rättesnöre som är uppdaterat och aktuellt, så vi vet vad vi ska förhålla oss efter. Att ha 500 medlemmar förpliktigar, inte minst eftersom så många är barn, säger han och nämner att han själv har två aktiva barnbarn i föreningens simskola.

I slutet av mars är det dags för års­möte i OSS. Då kommer också den nya verksamhetsplanen att sättas i verket. I den står det bland annat att det kommer krävas utdrag ur brotts­registret för alla ledare, instruktörer och styrelsemedlemmar i föreningen. Dessutom har alla instruktörer i klub­ben genomgått en HLR­-utbildning.
– Våra nya stadgar och den nya verksamhetsplanen blir fundamenten som föreningen vilar på. Det känns väldigt bra att ha något att utgå ifrån. Styrelsen har varit otroligt engagerad i detta det senaste året och det har faktiskt blivit en form av nytändning. Föreningen andas framtid och vi har en ambition att lära alla oskarshamnare att simma, säger P­O Ohlsson.

Text: Kristin Wennerström
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Simskolans olika grupper

Minisim – För barn ett-tre år. Ny grupp där även föräldrarna är med. Finns platser kvar! Baddaren – Från tre år.
Barnet kan lämnas ensam och måste vara minst en meter lång.

Sköldpaddan – Från fyra år. Barnet ska ha vattenvana. Förkunskap: Baddaren grön och blå.

Pingvinen – Förkunskap: Sköldpaddan, ryggsimsmärket, silverpingvinen.

Fisken – Förkunskap: bröstsimmärket, guldpingvinen.

Hajen – Förkunskap: Hajen brons, järn-märket.

Teknikskolan – Förkunskap: Hajen guld, vattenprovet, frisimmärket Teknik Intensivsimskola – Start i maj. Tre gånger i veckan.

Sommarsimskolan – Tio tillfällen med start i juni.

Kontakta oss.simskola@gmail.com för intresse.
Se gärna hemsidan https://idrott-online.se/OskarshamnsSS-Simidrott för mer information.

Simmar mot barncancer

Som enda förening i Småland arrangerar Oskarshamns Simsällskap Swim of Hope. Det blir en helkväll i bassängen där medlemmarna simmar för att stödja kampen mot barncancer.

Redan som barn deltog Åsa Almquist i Swim of Hope med sin klubb i Malmö. Som relativt nybliven simtränare och ansvarig för OSS simskola var detta ett arrangemang hon även ville ta till Oskarshamn för första gången i klubbens 100-åriga historia.
– Dels är det kul att samla hela klubben och tillsammans bidra till något positivt, dels är det även viktigt för våra yngre medlemmar att inse att alla inte är lika priviligerade och friska. Det nns tyvärr många barn som är sjuka och har det riktigt tufft, förklarar Åsa.
Swim of Hope har till syfte att samla in pengar till Barncancerfonden och även till de simföreningar som medverkar i arrangemanget. Den 16 december kommer OSS att samla deltagarna i bassängen på Arena Oskarshamn.
– Vi har hittills cirka 40 anmälda simmare. Målet är att nå 60 totalt med såväl aktiva som föräldrar och vuxensimmare.
Alla simmare skaffar sina egna sponsorer som satsar valfritt belopp per meter eller ett engångsbelopp. Deltagarna simmar under en timma och antalet simmade meter multipliceras sedan med beloppet som sponsorerna har satsat. Hälften av intäkterna går till Barncancerfonden och resterande hälft till klubben.
– Vår målsättning är att få in 40000 kronor till Barncancerfonden och lika mycket till vår egen verksamhet. Så det gäller att våra simmare är väl förberedda och laddade, säger Åsa och chefstränare Bengt Svensson.
För att ytterligare förgylla tillställningen hoppas hon att Sara Sjöström ska bidra med en videohälsning till alla involverade under kvällen.
– I samband med Swim of Hope kommer vi även att ha luciatåg med fackelsimning. Det blir en riktigt helkväll i simhallen, konstaterar Åsa Almquist.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

BARNCANCER

Varje år drabbas 300 barn av cancer i Sverige. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. Tack vare framgångsrik forskning överlever idag 80 procent av de barn som drabbas. Det är bra – men inte tillräckligt. Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. För att det ska bli möjligt krävs att mer pengar samlas in till finansiering av livsviktig forskning.

Ansiktet utåt för 100-årsjubilerande förening

Trots att han har börjat trappa av sitt engagemang är han fortfarande tätt förknippad med Oskarshamns Simsällskap. 
Peter Tidäng har tillbringat merparten av sitt vuxna liv i simhallen och under långa perioder varit chefstränare i den nu 100-årsjubilerande klubben.

Han hinner inte många meter in i simhallen innan hans uppmärksamhet påkallas från bassängen. Den OSS-fostrade talangen Erik Nicklasson, som numera tävlar för Jönköpings Simsällskap, är på besök i sin forna hemstad och vill gärna byta några ord med sin gamla tränare.
– Det är sådant här som är så kul! Jag har alltid älskat att jobba med ungdomar och se hur de utvecklas och får roliga minnen av sin idrottstid, konstaterar Peter leende.
Den egna karriären inleddes i mitten av 1960-talet. Efter att ha visat framfötterna i lagsimning i dåtidens skolmästerskap blev han övertalad av några klasskamrater på Gröndalskolan som redan var involverade i simsällskapet att börja träna. Peter sticker inte heller under stol med att alla tjejerna i simklubben också lockade.
Oskarshamns första simhall var då bara några år gammal. Trots detta var sommarträningarna förlagda till Gunnarsö och bassängen mellan bryggorna vid hopptornet som hade såväl startpallar som indelade banor.
– Det var inte alltid så kul när det var grått, mulet, regnigt och bara 17 grader i vattnet.
Vid sidan av simning höll Peter även på med fotboll och handboll och hade svårt att välja. 1971 bestämde han sig dock för att satsa på simningen och blev i samband med det även chefstränare i klubben och ingick så småningom i OSS herrlag.
– 1973 ryckte jag in i militärtjänstgöring och efter det FN-tjänst under några år. Sedan började jag plugga bland annat fysiologi i Helsingborg. När jag var tillbaka i Oskarshamn i slutet av 70-talet hade jag tappat kontakten med simningen och valde istället att satsa på handboll där jag utbildade mig till elittränare, berättar Peter Tidäng.
1985 blev han kontaktad av OSS som hade fört en blygsam tillvaro under några år.
– Det var några eldsjälar, Kennet Holmberg och Bonny Hagberg, som hade hållit klubben vid liv under många år. Tillsammans med bland annat Nils-Gunnar Johansson, Lars-Göran Johansson och Calle Östman var vi var ett härligt gäng som snabbt lyckades få fram en mängd duktiga simmare på SM-nivå.
Med Tidäng som chefstränare mellan 1985 och 2001 nådde OSS stora framgångar och hörde periodvis till Smålands absolut bästa simklubbar.
– Dan Johansson, numera Tvingsjö, Anna Loman och Jenny Johansson var några av alla de talanger som jag var med och fostrade i klubben. Likaså alla
duktiga tjejer som var födda i början av 80-talet. Jag tränade även Niklas Gustafsson som ungdom.
Från 1994 och 20 år framåt var Peter även involverad i Smålands Simförbunds satsning på att få fram duktiga ungdomar av SM-klass. Under i stort sett samma period var han också anställd som badchef i gamla simhallen och sedan som badmästare och säkerhetsansvarig i nya simhallen vid Arenan fram till pensionen för ett par år sedan.
– När det gäller mina tränaruppdrag lämnade jag OSS i början av 2000-talet och var i stället delaktig i Hultsfreds Simsällskaps satsning under flera år som bland annat resulterade i flera ungdoms-och juniorlandslagssimmare, berättar Peter.
Efter att Peter Bergkvist tillträtt som chefstränare för Oskarshamns Simsällskap runt 2010 återvände så småningom även Tidäng till klubben som medhjälpare. Numera har han inga officiella tränaruppdrag men är ofta på plats i simhallen för att hjälpa till och stötta klubbens aktiva. Han ser ljust på framtiden.
– Det är bra återväxt och många duktiga ungdomar i klubben med potential som har framtiden för sig, konstaterar Peter.
Som en klubbens verkliga veteraner och ansikte utåt är han också något av spindeln i nätet inför OSS 100-årsjubileum som kommer att firas den 9 september.
– Vi börjar med mingel i gamla simhallen, numera Hotel Ett, och fortsätter sedan med bankett och middag på Forum. Vi hoppas att så många som möjligt tar tillfället i akt att fira. Det är bara ett fåtal föreningar i stan som har nått den här aktningsvärda åldern!

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

NEDSLAG I OSS 100-ÅRIGA HISTORIA:
• Den 27 juni 1917 bildades Oskarshamns Simsällskap vid en sammankomst i gamla kallbadhuset på Muddern intill Brännvinsholmen. Till förste ordförande valdes borgmästare Allan Grauers.
• Till simlärare antogs ingenjör Ivar Lövgren och som biträdande simlärare poliskonstapel Henrik Nilsson.
• DM 1920 anordnades i anslutning till Badholmen och Allan Grauers erövrade ett tredjepris. Han lär för övrigt vara den förste OSS som lärde sig det nya simsättet crawl.
• 1943 uppförde OSS ett hopptorn i trä på Gunnarsö med bidrag på 800 kronor från Svenska Simförbundet. Hopptornet ersattes 1958 av ett nytt i betong.
• Billy Pettersson tog silver på 200 meter bröst på JSM 1943.
• November 1960 invigdes simhallen i Oskarshamn vilket var en viktig milstolpe i OSS historia.
• I slutet på 60-talet och början av 70-talet hörde Thomas Ternstål och Eva Lott Kihlberg till några av OSS stora simmare.
• 1992 var OSS en av Smålands bästa simklubbar och firade 75 år som förening. Framgångarna höll i sig under hela 90-talet
• I september 2006 invigdes nya simhallen vid Arena Oskarshamn. Det är fortfarande Smålands enda 25-metersbassäng med åtta banor.
• 2017 firar Oskarshamns Simsällskap 100 år. Klubben har cirka 400 medlemmar och leds av ordförande Pär Henrysson med Bengt Svensson som chefstränare.