Inlägg

Hjärtefrågor för S inför valet 2022

Tryggheten. Förskolan/skolan. Äldreomsorgen. Snart är det val och toppkandidaterna för Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun vet vad de vill satsa på i nästa mandatperiod. 

 

Andreas Erlandsson, kommunstyrelsens ord­förande och nummer ett på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Andreas vurmar för tryggheten

Tryggheten är en av de viktigaste grundpelarna i samhället. Genom att jobba förebyggande ­hamnar färre ungdomar i kriminalitet. 

Andreas Erlandsson jobbade tidigare som produktionsledare på Scania och har varit kommunstyrelsens ord­förande sedan 2018. Han kommer ursprungligen från Högsby men bor i Oskarshamn med sin familj sedan flera år tillbaka. Den självklara hjärte­frågan för honom är trygghet. 

– Grunden för tryggheten är ett samhälle där välfärden, så som skolor och äldreomsorg, fungerar som den ska. Vi har jobbat med just trygghetsfrågor länge och det är något vi kommer att fortsätta med. Oskarshamns kommun ska vara tryggt att bo i, säger Andreas Erlandsson (S), kommun­styrelsens ordförande. 

Samma planhalva

Bland annat handlar det om att fånga upp de ungdomar som kan ­riskera att hamna i dåliga sammanhang, genom att ungdomscoacher (gamla ”fältarna”) är där ungdomarna är. 

– Är vi på deras planhalva har vi en chans att bryta rekryteringen till ­kriminella nätverk. Ofta är droger en väg in i den världen. Sen handlar det förstås om att ha ett nära samarbete med polisen och vaktbolag för att säkerställa tryggheten. Det är ett samarbete vi vill förtäta.

Socialdemokraterna i Oskarshamn vill också utöka antalet så kallade IOP-avtal, som betyder idéburet offentligt partnerskap. Det är överenskommelser mellan kommunen och ideella föreningar/organisationer som syftar till att uppnå allmännyttiga mål. 

– Kommunen samarbetar med civilsamhället helt enkelt. I stället för att bara ge bidrag, kommer vi gemensamt fram till vad pengarna ska leda till.

Exempelvis har kommunen ett IOP-avtal på 1,2 miljoner kronor till organisationen Hela människan i ­Oskarshamn, som jobbar för att sysselsätta människor som hamnat i missbruk och bryta deras utanförskap. 

– Samarbetet har lett till att flera personer med en utsatt ställning har fått möjlighet till trygga anställningar med enkla arbeten. Personerna har då fått en meningsfull sysselsättning i stället för att syssla med droger. ­Win-win för alla inblandade, säger han.

 

Anton Sejnehed, ordförande i bildningsnämnden och nummer tre på Socialdemokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anton sätter barnen i främsta rummet

Alla barn ska få plats på en förskola eller skola inom rimligt avstånd från sitt hem. Det behöver även bli mindre barngrupper och fler lärare framöver. 

Anton Sejnehed från Oskarshamn har ett starkt samhällsengagemang och har varit politiskt aktiv i hela sitt liv. Han är ordförande i bildnings­nämnden och för Socialdemokraterna i Oskarshamn, samt ledamot i kommun­fullmäktige. I dag tjänstledig från sitt arbete som skattehandläggare. För honom är det allra viktigaste i sam­hället barnen.

– Utveckling av både skola och förskola är en hjärtefråga för mig. Vi behöver satsa på bägge delarna, säger Anton Sejnehed.

Bland annat tycker han att det är självklart att alla barn ska få en plats på förskola/skola inom ett rimligt ­avstånd från där de bor. Något som inte alltid är självklart i dag. 

– En del i detta är att ta nästa steg i att bygga en ny grundskola. Inriktningsbeslut på att bygga skolan är taget och platsen för detta, Länsmansängen, utreds för tillfället, säger Anton Sejnehed.

Växa ännu mer

Ambitionen är även att växa vad gäller förskolor. Nya Kristineängs förskola byggs just nu och det finns planer på att bygga ut förskolan i Rödsle samt se över och hitta en annan lösning för Dejegården. 

– Har vi tillräckligt med lokaler kan barngrupperna och klasserna ­minskas i storlek. Vi vill också satsa på att ha minst två lärare i varje klassrum för ettor och tvåor i de kommunala skolorna, det är vår ambition. Barnen behöver lära sig grunden från allra första start och alla ska få den hjälp de behöver för det, säger Anton Sejnehed. 

 

Anita Hultgren, vice ordförande i social­nämnden och nummer två på Social­demokraternas lista till kommunfullmäktige.

Anita brinner för äldreomsorgen

Låt undersköterskorna få göra det som de är utbildade till. Och erbjud konkurrenskraftiga löner, individuell schemaläggning och chans till vidareutveckling.

Pensionären Anita Hultgren (S) från Kristdala har jobbat som undersköterska i över 30 år och vidareutbildade sig till specialistunder­sköterska för äldre, på Nova i Oskarshamn. Nu vill hon ­påverka arbetsmiljön för under­sköterskor och ­engagerar sig som vice ordförande i socialnämnden samt ledamot i kommun­fullmäktige.

– Dagens under­sköterskor sliter hårt och många känner att det är svårt att räcka till. För att de äldre ska få bästa vården möjligt, behöver vi utveckla arbetssätten för dem som jobbar inom äldre­omsorgen. En under­sköterska ska bara behöva göra undersköterske­uppgifter i största ­möjliga mån, inte städa eller laga/handla mat. Vi kan ta in någon annan för det, säger Anita Hultgren.

Satsa på vidareutbildning

Mycket handlar ­också om att ta vara på ­individens kunskap och färdigheter. Upp­muntra till vidareutbildning inom yrket. På så sätt kan under­sköterskan vidga sin kompetens och känna sig både tryggare och säkrare i sin yrkesroll. 

För att göra jobbet i äldreomsorgen mer attraktivt handlar det även om att erbjuda konkurrens­kraftiga löner. 

– Undersköterskor är en ­prioriterad målgrupp vad gäller löner. Vi vill också ha individuella scheman och ta bort ­delade turer för dem som inte önskar det. Gärna även sätta ­schema för ­längre ­perioder så att under­sköterskorna får en chans att planera sin fritid, säger Anita Hultgren. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Valet till kommunfullmäktige

Den 11 september är det dags för det ­allmänna valet för mandatperioden 2022–2026. För att du ska kunna påverka utvecklingen lokalt och nationellt är det viktigt att du använder din rätt att rösta. ­Politikernas uppdrag är att representera invånarna. Totalt finns 49 mandat i Oskarshamns kommun fördelade över alla partier, där Social­demokraterna har flest med 17 mandat. 

 

Vallöften

Här är några av de löften som ­Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går till val på
i september:

Hela kommunen ska utvecklas. Utvecklingspengar till flera orter och tätorter i kommunen

Alla som kan jobba ska jobba

Ny arena för ishockey och andra evenemang

Välfärden är inte till salu

Mindre barngrupper i förskolan

 En bättre arbetsmiljö för ­kommunens medarbetare

Minst två lärare i varje klass för elever i årskurs 1 och 2

Påtaglig Lodge-effekt

Rak. Påläst. Handlingskraftig. Och dessutom utrustad med en extrem näringslivserfarenhet. Det mesta tyder på att Moderaternas Lucas Lodge även i framtiden kan titulera sig ­kommunalråd.

Det är nästan exakt ett år sedan 38-åringen kastades in i den lokalpolitiska hetluften. Anledningen var att kommunalrådet Ingela Ottosson ville trappa ned på sina politiska uppdrag. Trots att Lucas Lodge var tämligen anonym på listan inför förra valet var moderatgruppen rörande överens om att han var rätt person för att gå i spetsen för den blå politiken. Med facit i hand ett smart drag. Lucas Lodge har redan satt avtryck i kommunpolitiken. Moderatvindarna i Oskarshamns kommun har alltså tilltagit.

– Om så är fallet är det givetvis mycket tillfredställande. Och ambitionen är förstås att göra ett bättre val än för fyra år sedan, säger han.

Lodge är noga med att understryka att det inte handlat om någon enmans-show. Att hela moderatgruppens medlemmar har jobbat på bra, var och en på sitt håll.

– Att jag kom in så snabbt i kommunalrådsrollen har jag mycket att tacka Ingela Ottosson för. Hennes hjälp var ovärderlig.

Hockey har hög prioritet hos familjen.

Ingen novis

Han var dock inte på något sätt politisk novis när han tillträdde kommunalrådsposten. I tio år, de senaste sex som ordförande, har han drivit på den moderata gruppen.

– Föreningsarbete i all ära men när chansen att påverka politiskt funderade jag inte särskilt länge.

Som kommunalråd är en av hans främsta uppgifter att öka kommunpolitikernas förståelse för näringslivet och vice versa. Ingen är bättre skickad. 38-åringens näringslivserfarenhet är mäktig. Lucas Lodge är så långt ifrån en politikerbroiler det går att komma.

Service som ledstjärna på Kråkan i fyra år. Ledningssystem och kvalité på Teq Engineering. Egen företagare i flyttbranschen. Lägg därtill erfarenhet från industri, bilförsäljning och Arbetsförmedlingen. Inte heller att förglömma högskolepoäng i bland annat organisation, ledarskap och juridik.

– Jag har plockat med de bästa bitarna från varje bransch. Den kunskapen är inte tung att bära…bara lite synd att jag inte kan dela den med flera.

Du är sprungen ur Be-Ge-sfären. Hade det inte varit naturligare med ett chefsjobb inom koncernen?

– Inte aktuellt just nu. Jag har valt att gå min egen väg. Fast inga dörrar är stängda.

Föräldrar väljer man inte. Fast det är ju lätt att fastna i begreppet ”född med silversked i mun” när det gäller dig?

– Titta på vad jag har gjort fram till för ett år sedan. Mer krokig väg än gräddfil.

Be-Ge-företagen har över tid gått riktigt bra. Får du inte del av utdelningarna?

– Inte en krona av den enkla anledningen att jag inte har några aktier. Mamma, hennes syskon och deras kusin och hans far står för aktieinnehavet. Störst vinst är att jag under min uppväxt i en företagarfamilj hela tiden fick lära mig nya saker om och kring företag och företagande, vid frukost, lunch, middag…tja mest hela tiden. 

Den här mandatperioden har Socialdemokraterna och Moderaterna regerat tillsammans. Jobbig resa?

– Inte speciellt. Sunt förnuft och Oskarshamns bästa har varit bra ledstjärnor. Men naturligtvis innebär samregerande att det blir frågan om kompromisser.

Samarbetet med kommunalrådskollegan Andreas Erlandsson?

– Jag har mycket stor respekt för honom. Han är mycket kunnig. Dessutom har det varit lärorikt att jobba i majoritet. Det är ett annat arbetssätt att sitta i opposition och argumentera för sina förslag utan att ta helhetsansvar.

Kan du tänka dig ett fortsatt samarbete?

– Dörrarna är öppna. Jag kan tänka mig att samarbeta med vettiga personer, som prioriterar sunt förnuft och Oskarshamns bästa.

Text: Mikael Petersson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Lucas Lodge

Ålder: 38

Familj: Sambo och två barn

Bor: Har villa i Amerika…Mysingsö

Husdjur: Hamstern Puck

Fritidsintressen: Båtliv och jakt

Ser på tv: Politiska debatter

Läser/lyssnar på: Just nu Håkan Nesser

 

Fem snabba

Skattehöjningen under ditt debutår som kommunalråd?

– Tragisk men den blev en frukt av en folk­omröstning. En ekonomi i balans är nödvändig.

Sänkt skatt under nästa mandatperiod?

– En ambition men vi går in i en tuff tid.

Hur viktig är IK Oskarshamn för platsen Oskarshamn?

– Klubbens marknadsvärde är högt. Just nu är klubben platsen Oskarshamns främsta adelsmärke. Det finns en hel del politiker som borde ta detta faktum till sig.

Arenabygget?

– Det är oerhört viktigt att vi får till stånd en byggstart så fort som möjligt. En ny arena ger goda signaler och ger platsen Oskarshamn ett lyft.

Hjärtefråga under den kommande ­mandatperioden?

– Integration. Just nu finns det 240 hushåll som inte är egenförsörjande. Genom riktade insatser ska den siffran i varje fall halveras. Språktest och utdrag ur belastningsregister måste bli ett krav vid nyanställning inom den kommunala omsorgen.

Ungdomar med rätt att rösta

16 år är lika med rösträtt. Kyrkovalet i september är en demokratisk inkörsport för unga.

Carl Andersson och Elias Byström från Oskarshamn ser fram emot att gå till valurnan för första gången i livet.

Att rösta i kyrkovalet ses som en självklarhet av de båda gymnasieungdomarna. Deras inställning är att det helt enkelt inte finns några ursäkter till att inte göra det.

– Röstkortet kommer ju på posten och all information finns på Svenska kyrkans hemsida, så det är inte direkt svårt. Jag tycker till och med att vi har en skyldighet att ta vara på vår rösträtt, för att visa att man inte tar den för given. Det är inte alla länder som har det så bra som vi har, påpekar Elias Byström.

En samhällsplikt

Både Elias och Carl är intresserade av samhällsfrågor och de gör sitt bästa för att hänga med i den politiska debatten.

– Jag ser det lite som en samhällsplikt att hålla sig informerad. Och kyrkovalet är en perfekt uppvärmning för oss inför riksdagsvalet nästa år. Ett bra tillfälle att få känna på hur ett val går till, säger Carl Andersson.

På lokalnivå är beslutet lätt, men valet på riksnivå kräver lite mer efterforskning, tycker Elias Byström och Carl Andersson som båda gillar att hänga med i samhällsdebatten.

Kristendomen i centrum

I kyrkovalet får den traditionella politiken ta ett steg tillbaka. I stället är det kristna värderingar som står i centrum, precis som det ska vara enligt Elias och Carl.

– Det är ett speciellt val på det viset. Jag personkryssar gärna någon som jag känner förtroende för och det är viktigt att det är en person med stark koppling till kyrkan, säger Elias Byström.

– För mig är det viktigt att de förtroendevalda har ett genuint intresse och en stark drivkraft. Och är man aktiv i kyrkan så vet man vad det handlar om, säger Carl Andersson.

Vilka frågor vill ni att det satsas lite extra på?

– Ungdomsfrågor framför allt. Döderhults församling, som vi tillhör, gör det redan jättebra för oss unga och vi vill att det fortsätter så, säger Elias Byström och får medhåll av Carl Andersson:

– Genom en fungerande ungdomsverksamhet ser man till att nästa generation lyfts fram och känner sig delaktig i kyrkan. Det behövs hela tiden nya som fyller på, de äldre kommer inte att finnas kvar för evigt.

Kan ni själva tänka er att ställa upp som kandidater någon dag?

– På församlingsnivå, absolut. Det vore trevligt att hjälpa Döderhults församling framåt och få den att växa, säger Elias Byström och får instämmande nickar från Carl Andersson.

Förtidsröstning inleds

Från och med den 6 september är det möjligt att förtidsrösta i kyrkovalet. Men Elias och Carl har redan siktet inställt på den 19 september.

– Vi kommer att rösta på valdagen. Det känns mest speciellt, säger de samstämmigt.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Carl Andersson

Ålder: 17

Bor: Kolberga

Gör: Går andra året på Oscars­gymnasiets samhällsprogram

Fritid: Hänger med kompisar, spelar datorspel, går på Kyrkans unga, är ministrant i Döderhults församling

Elias Byström

Ålder: 17

Bor: Svalliden

Gör: Går andra året på Oscars­gymnasiets estetiska program

Fritid: Sjunger, spelar gitarr, ­flyger ­drönare, spelar datorspel, går på ­Kyrkans unga, är ministrant och försångare i Döderhults församling

 

Kyrkovalet 2021

• Röstberättigad i kyrkovalet är den som fyllt 16 år (senast på valdagen), är ­medlem i Svenska kyrkan och folk­bokförd i Sverige.

• Nästan 5 miljoner personer har ­chansen att rösta i de tre valen: till ­kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

• Röstkortet ska ha kommit fram till ­folkbokföringsadressen senast den 1 september.

• I Oskarshamns kommun finns tre ­församlingar: Döderhults församling, Misterhults församling och Oskarshamns församling. På röstkortet framgår vilken ­församling du tillhör och vilken som är din vallokal.

• Förtidsröstning kan ske i hela landet från den 6 september till och med valdagen, den 19 september.

• Läs mer om kyrkovalet på ­svenskakyrkan.se/kyrkoval

Anton Sejnehed, Anita Hultgren och Andreas ­Erlandsson.

Offensiva satsningar lyfter kommunen

Halvtid i pågående mandatperiod. Och merparten av partiets 27 lokala vallöften är redan påbörjade eller uppfyllda. Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun går på offensiven.

Ordförande Anton Sejnehed berättar att arbetet inleddes direkt efter valet 2018 med sikte på att så snabbt som möjligt göra verklighet av partiets löften och planer.

– Fyra år går fort och mycket av det vi vill genomföra tar lång tid. Därför satte vi igång direkt och har redan påbörjat eller infriat 24 av våra totalt 27 vallöften, konstaterar han stolt med instämmande nickar från kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson och Anita Hultgren, S-gruppledare i samhällsbyggnadsnämnden.

Tillväxt

Socialdemokraternas visioner kring fortsatt tillväxt av kommunen handlar inte minst om att bidra till ett ökat bostadsbyggande, tillskapande av flera arbetstillfällen och en rad ytterligare satsningar för att öka kommuninvånarnas trygghet och möjligheter att utvecklas på hemmaplan.

– Den pågående omdaningen av norra kajen i inre hamnen är ett konkret exempel. Här byggs nya bostäder samtidigt som det även skapas platser och möjligheter för spontanidrott och umgänge. Det har verkligen blivit en levande stadsdel där människor både kan leva och trivas, framhåller Andreas Erlandsson.

– Vi har också gjort satsningar för att skapa mötesplatser för spontanidrott i Figeholm och Kristdala genom att bygga nya utegym, samt att vi fortsätter arbetet med att fler platser såsom cykelvägar och lekplatser ska få belysning på kvällstid, säger Anita Hultgren. 

Befolkningsökning

Sedan oktober 2018 har totalt 210 nya bostäder, såväl enbostadshus som hyres- och bostadsrätter blivit inflyttningsklara i Oskarshamns kommun. En utveckling som det kommunala bostadsbolaget Byggebos satsning med Gripen varit ytterst delaktiga i. Under samma period har befolkningen i kommunen ökat med 275 personer till totalt 27 216 personer (30/6 2020).

– Det är av högsta vikt att ha en hög beredskap med färdiga detaljplaner för både ny industrimark och bostäder, säger Anita Hultgren.

Detaljplaner

Under den pågående mandat-perioden har arbetet fortsatt med detaljplan och planering för ny industrimark och logistikcenter längs med E 22 samt i anslutning till Kvastmossen. Det handlar om industrimark på 110 000 kvadrat-meter respektive 605 000 kvadratmeter samt en ny dragning av väg 37/47 som planeras att ansluta till södra trafikplatsen vid E 22an. Inom de närmsta åren beräknas även detaljplaner för bostadsbyggande intill Östersjövägen och i Rödsle vara klara.

– Vi kommer fortsätta att arbeta offensivt för att uppfylla våra löften till väljarna. Det ligger i allas intresse att Oskarshamns kommun utvecklas på ett positivt sätt och tillsammans ska vi hjälpas åt att nå dit, betonar trion som företräder Socialdemokraterna i Oskarshamns kommun.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Exempel på infriade S-vallöften

Utbildningar på ­hemmaplan

Förskollärarutbildning och lärare åk 4-6 startar hösten 2020. Även YH-utbildningar via kommunens högskolecentrum Nova är på gång.

– Vi anser att det är oerhört viktigt att människor ska kunna bo kvar på sin hemort och samtidigt kunna vidareutbilda sig.

Beredskap för nyetableringar

Under senare tid har flera nya företags­etableringar inletts och genomförts i kommunen. Bland annat Biltema, Malkars, Njudungs Bil och Hammarstedts Kyl & Inneklimat.

– Det visar vikten av att ligga långt framme och ha tillgängliga detaljplaner. Det gäller ­såväl planer och tillstånd för ­industri- och företagsmark som planer för bostadsbyggande.

Flexibel och utbyggd förskola

Behovet av ytterligare förskolor ökar i takt med att Oskarshamns kommun växer. 2017 invigdes nya Siden­svansens förskola och sedan dess har förskolan i Påskallavik byggts ut och planer finns kring utbyggnad av fler förskolor. 

– Förutom att förskolorna har anpassats efter de växande barngrupperna har familjer som har barn i ­förskolan 15 timmar per vecka ­numera större val­frihet kring vilka tider ­barnen ska vara där.

Äldreomsorg utan köer

Ingen ska behöva vänta mer än tre månader innan boende erbjuds. Ombyggnationen av Solbacka samt det nya äldreboendet i ­tidigare Hotell Ett har medfört flera nya boenden.

– För att nå bästa resultat har såväl pensionärs­organisationer som medarbetare fått vara med och påverka hur framtidens äldreboende ska se ut.

Ett starkt föreningsliv

Under det senaste året har det lokala föreningslivet fått ett extra tillskott på totalt fyra miljoner kronor. Det bidrar till att skapa ytterligare aktiviteter där människor kan mötas.

– För oss är det viktigt att föreningslivet ska kunna erbjuda aktiviteter med både bredd och spets inom alla olika områden och som riktar sig till alla våra kommuninvånare.