Inlägg

Saltstänk ger krydda till läget

Attraktivt och havsnära. Planavdelningen på Oskarshamns kommun ger en uppdatering kring tre högaktuella projekt. I Inre hamnen, Påskallavik och Dragskär pågår arbetet med att utveckla tilltalande ytor nära vattnet.

Många oskarshamnare har följt stadsutvecklingsprojektet i Inre hamnen med spänning och sett hur padelbanor, lekplatser och promenadstråk vuxit fram. Sedan några veckor tillbaka är grävarbetet i gång för den andra och avslutande etappen av Hamntorget som ska vara klar i december.

– Vi fortsätter utvecklingen av Inre hamnen där fokus ligger på att skapa bra ytor för medborgarna och att berika platsen med liv och rörelse. Särskilt fokus just nu ligger på aktiviteter för ungdomar och målet är att skapa ett område på Norra kajen som inbjuder till spontanidrott och rörelse. Samtidigt ska det vara ett promenadstråk för alla där man kan strosa längs kajkanten och blicka ut över staden, berättar stadsarkitekt Erik Hjertqvist.

Förslag till utformning av Hamntorget etapp 2.

Fler tomter till Påskallavik

På Uddegatan i Påskallavik planeras det för nya bostadstomter på kommunens mark. Planen, som väntas vara klar för samråd i september, tillåter byggnation av villor, radhus eller flerbostadshus.

– Vi upplever att efterfrågan på tomter är stor i Påskallavik. Och det känns bra att kunna erbjuda ett läge som är centralt med närhet både till service och till havet, säger planarkitekt Lisa Hjelm.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Förslag till tomtindelning på Uddegatan i Påskallavik.

Planeringsprocess för Dragskär

I Dragskär pågår en planprocess som ska möjliggöra för cirka 20 tomter på runt 1000 kvadratmeter styck. Arbetet påbörjades hösten 2020, på initiativ av privata fastighetsägare, och detaljplanen har varit ute på samråd under vintern.
En reviderad detaljplan väntas komma ut för granskning i oktober. Då kommer även en kompletterande naturinventering och en trafikutredning att vara gjord.

– Området har naturvärden och består av riksintresse och målet är att göra minimalt med intrång i naturen och karaktären, men ändå skapa nya attraktiva boendemöjligheter. Exploateringen kan komma att medföra ökad trafik och genom trafikutredningen kommer vi att få svar på vad det innebär, berättar planarkitekt Sarah Hassib.

Förslag till detaljplan i Dragskär inför granskning.

Lediga tomter

En lista över lediga kommunala tomter finns på kommunens hemsida oskarshamn.se. Där finns även en blankett för att anmäla sig till den kommunala tomtkön.

Text & Foto: Jonas Axelsson

Visioner om en spännande stad

– Man ska bli glad av att vara i Oskarshamns centrum. Det ska vara en inspirerande plats med utrymme för det oväntade!

Som nytillträdd stadsarkitekt har Erik Hjertqvist stora visioner för Oskarshamns fortsatta utveckling. Men han ser också en hel del utmaningar.
– Jag tar fram idéer och förslag för utformning och utveckling av miljöer och platser. Men det är viktigt att alla stadens aktörer är delaktiga och att vi hjälps åt att verka för den levande stadskärnan, konstaterar han.
Efter åtta år som planarkitekt kan Erik numera titulera sig stadsarkitekt. En titel som framför allt innebär ansvar för de offentliga utomhusmiljö­erna i kommunen. Han framhåller tre huvudarbetsområden: själva stads­kärnan som ska vara en naturlig och levande mötesplats, att bygga ihop staden med vattnet med attraktiva platser i hamnen samt arbeta med de mindre men viktiga ”centrum”, som även finns i kommunens mindre orter.
– Jag tror att det är värdefullt att det finns någon som ständigt driver dessa frågor. Det är viktiga frågor för en kommuns attraktivitet och det finns ofta ett stort intresse bland allmänhet­en, säger Erik och betonar att samtliga ovanstående områden är lika viktiga.
En plats han är särskilt engagerad i är Lilla Torget och hur det ska kunna utvecklas ytterligare.
– Här finns stor potential. Det är en lagom stor plats med vackra byggnader som dessutom är något av nyckeln till den fortsatta utvecklingen av centrum med sitt läge på vägen från Flanaden mot hamnen. Om det blir liv och rörelse på Lilla Torget har vi kommit en bra bit på väg, poängterar han och betonar samtidigt att en annan och mycket viktig uppgift är att verka för er nya bostäder – gärna i centrum.
– Förutom att det råder bot på rådande bostadsbrist så ökar det köpkraften och vi får flera människor som naturligt rör sig i stadskärnan och bidrar till stadslivet.
Erik kommer ursprungligen från västkusten och har sedan många år tillbaka sin hemvist i Västervik där hustru Sofia har ett motsvarande arbete som planarkitekt.
– Det är många idéer som kläcks och utvecklas hemma i soffan om kvällarna, berättar han leende och till­ lägger att det hittills har fungerat bra att pendla till och från arbetet.
– Det har jag gjort i åtta år och kommer säkert kunna fortsätta med lika länge till. Jag trivs väldigt bra i Oskarshamn och ser fram emot att ta mig an alla spännande uppgifter som det nya jobbet innebär.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

ERIK HJERTQVIST
ÅLDER: 36 år
FAMILJ: Hustru Sofia samt barnen Lova, 8, Klara, 6 och Tage 4 år
BOR: Villa i centrala Västervik
ARBETE: Nytillträdd stadsarkitekt på Samhällsbyggnadskontoret
GÖR PÅ FRITIDEN: Spelar squash och padeltennis, umgås med barn och familj
TRE FAVORITPLATSER I OSKARSHAMN: Lilla Torget, Norra Kajen och hamnområdet i Påskallavik