Inlägg

Ansiktslyft för omtyckt badplats

Nytt hopptorn, större strand och ny sand. Dessutom är bottnen muddrad. Bredvikens kommunala badplats ­utanför Figeholm har fått en rejäl ­uppfräschning.

Vi har rustat upp ordentligt just på denna badplats, eftersom det fanns ett stort behov. Under våren 2023 muddrade vi under hopptornet i Figeholm, i samband med muddringen köpte vi även in ett nytt hopptorn, förklarar Anton ­Berntsson, verksamhetsansvarig på fritids­kontoret.

Karta över alla kommunala badplatser i Oskarshamns kommun.

Stranden är både förlängd och ­breddad, samt påfylld med ny sand. Alla kommunens 16 badplatser tillförs sand regelbundet för att höja attraktiviteten. Särskilt havsbaden, där sanden gärna försvinner ut i havet.

– Alla våra badplatser ska hålla en hög standard. Det gäller också säkerheten – det ska vara tryggt att bada. Vi ser kontinuerligt över livräddnings­utrustningen och dykare kollar av bottnen efter skräp inför badsäsongen, säger Anton Berntsson.

Det är även viktigt att det är fräscht och fint på badplatserna. Fritids­kontorets anställda samt olika samarbets­föreningar utför städning av stränder och vattenbryn minst en gång i veckan, tätare under högsäsong. Allt för att möjliggöra härliga sommarbad för invånarna.

 

Högsta betyg på badvattnet

Är du nyfiken på om vattnet är badvänligt? Oskarshamns kommun gör regelbundna tester på badvattnet på de kommunala badplatserna under sommaren och resultaten hittar du på
www.havochvatten.se. 

Du kan även se bakåt i tiden, flera år tillbaka, hur bad­vattnet varit gällande exempelvis alg­förekomst. I Oskarshamns kommun håller samtliga badvatten högsta ­kvalitet; tre stjärnor. Det har förekommit något enstaka dåligt ­resultat, men aldrig något ihållande.

Ibland är badvattnet av sämre kvalitet i samband med regnskurar då vattnet tar med sig orenheter från omkringliggande mark. Håll utkik efter algblomning och undvik bad vid förekomst av algblomning. Det kan vara en hälsorisk, främst för små barn och husdjur om de sväljer vatten. Något som kan vara bra att veta är att mörkt vatten per automatik inte betyder att vattenkvaliteten är dålig, samma sak gäller att klart badvatten inte alltid innebär att badkvaliteten är bra. Det är därför vattenproverna är så viktiga.

 

Vett och etikett – i vattnet

• Bada aldrig ensam. Även om du är simkunnig. Viktigt med sällskap!

• Titta inte i telefonen när barnen badar. Släpp aldrig barnen med blicken – barn drunknar fort och tyst.

• Alla 16 kommunala badplatser har livräddningsutrustning. Ha koll på var den är.

• Tala om för någon att du ska bada och var du ska bada. Även när du ska vara tillbaka.

• Kontrollera djupet när du ska hoppa eller dyka i vattnet. Kolla också så att det inte ligger några främmande föremål på botten. Även om dykare undersöker bottnen före badsäsongen så kan det hända saker efteråt. Extra viktigt på naturbadplatser där kommunen inte har någon tillsyn.

• Simma längs med stranden eller bryggan, inte rakt ut. Det är bra att vara nära till stranden ifall det händer något.

  Larma 112 om olyckan är framme och påbörja hjärt- och lungräddning i väntan på att räddningspersonal anländer.

 

Sommarsimskola

Den som är fem år och uppåt kan delta i någon av kommunens sommarsimskolor utomhus. Simskolorna kommer att vara i Bråbo, Björnhult, Fårbo och ­Götemaren. I tolv dagar i sträck får barnet lära sig simma i en ­insjö. Eftersom det är stor skillnad på att simma i lugnt, klart vatten inne i simhallen rekommenderas även äldre simkunniga barn att delta på simskolan för att lära sig simma under andra förhållanden. Anmälan sker via kommunens e-tjänst och sim­skolan kostar 200 kronor. 

 

 

Säkrar årets sommarbad

De ser till att stranden är städad, livräddningsutrustningen ­komplett och att vattnet är badvänligt. Men också en hel del annat. Personalen på fritidskontoret gör sitt yttersta för att möjliggöra de härliga sommarbaden vid alla 16 kommunala badplatser.

Det finns verkligen gott om badmöjligheter i Oskarshamns kommun – från Mörtfors i norr till Nötö, Påskallavik i söder. Alla badplatser som klassas som kommunala kräver också mycket skötsel för att de ska hålla en bra standard.

Det är där fritidskontoret kommer in.

– Vi har ett högt säkerhetstänk och ser kontinuerligt över livräddningsutrustningen, där kontrollen registreras av oss i ett digitalt egenkontrollprogram. Det ska kännas tryggt och säkert att bada. Därför har vi dykare som kollar av botten efter skräp inför varje säsong. Det kan vara alltifrån cyklar och kundvagnar till glasskärvor och grenar, berättar anläggningschefen Olof Eriksson.

Magnus Viklund ­dyker till bad­platsernas botten ­inför badsäsongen för att se till att det inte ligger något skräp där som kan skada någon. Mac Nilsson testar ­kvaliteten på badvattnet med ett flertal vattenprover under säsongen.

Testar regelbundet

Kvaliteten på badvattnet testas med ett flertal vattenprover under säsongen. Dessa går att ta del av via hemsidan www.havochvatten.se. I Oskarshamns kommun håller samtliga badvatten vid de kommunala badplatserna högsta kvalitet; tre stjärnor. 

– Det är jättekul förstås. Våra genuina, idylliska badplatser uppskattas av många. Särskilt barnfamiljer, säger fritidschefen Daniel Stenberg. 

Fritidskontoret samarbetar med olika tillsynsföreningar på badplatserna för att kunna utföra sedvanlig städning av stränder och vattenbryn minst en gång i veckan, tätare under högsäsong. Även latrin och sopkärl töms. 

– Vi åker ut tidig morgon och sen kväll för att hålla allt fräscht och snyggt. Något vi gärna skickar med läsarna att ta med alla saker du tog med, hem igen. Och parkera på avsedda parkeringsplatser så att du inte står i vägen för våra fordon och räddningsfordon. Är det fullt på parkeringen är det oftast fullt även på badplatsen, säger Olof Eriksson. 

Fritidskontoret strävar efter att alla badplatser ska hålla samma standard och inom en femårsperiod kommer nya, ”egenförsörjande” toaletter med sluten tank och solceller installeras på samtliga ställen. Läs mer om vad fritidskontoret satsat på genom tiderna på de 16 olika badplatserna, på nästa uppslag.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Fortsatt satsning för sköna bad

Råsvik går i bräschen för ny toalettstandard vid ­kommunens badplatser. Inför årets säsong har både ny toalettbyggnad och ­omklädningsrum levererats och ­installerats på den populära badplatsen vid Hummeln strax söder om Kristdala.

Hösten 2020 brändes det dåvarande omklädningsrummet ned till grunden. En olycklig händelse som trots allt förde något gott med sig.

– Det blev startskottet för den satsning kring att uppgradera och byta ut toalettbyggnaderna vid samtliga våra badplatser som har varit på gång under flera år, säger anläggningschef Olof Eriksson på Fritidskontoret.

Att det blev just Råsvik som inledde satsningen ser han också som positivt.

– Här finns varken vatten, avlopp eller el. Det har medfört att vi har varit tvungna att tänka till ordentligt och anpassa oss efter rådande förhållanden. Nu har vi ett koncept som vi kan använda oss av när vi går vidare med övriga badplatser. Målsättningen är att byta ut toaletterna vid en badplats per år framöver, förklarar han.

16 badplatser

De kommunala badplatserna omfattar nio insjöbad och sju havsbad och rymmer allt från salta klippbad till lugna sandstränder. Olof Eriksson berättar att Fritidskontoret har en tydlig underhållsplan som syftar till att hela tiden göra badplatserna mer attraktiva och säkrare.

– Utöver de större satsningarna gör vi kontinuerliga förbättringar inför varje sommar. I år har vi bland annat renoverat bryggorna i Bråbo och Björnhult. Vi har även kompletterat med ytterliga räddningsstationer som nu finns på samtliga badplatser.

Flitigt använda

Under förra sommaren, och även vinterhalvåret, har kommunens badplatser varit mycket flitigt använda. Till de mest välbesökta badplatserna hör Havslätt, Vånevik och Åsvallesund i Stångehamn. Även om dessa också hör till Olof Erikssons personliga favoriter har han ett tips inför sommaren:

– Vi har massor av fantastiska badplatser i kommunen så passa på att upptäcka något nytt. I dessa tider är det även viktigt att inte trängas. Är det fullt på parkeringen kan det vara lämpligt att rulla vidare till nästa bad.

Text & Foto: Mikael Bergkvist

Karta över kommunala badplatser i Oskarshamns kommun.

Populära sommarsimskolor

Förutom tillgång till sköna bad erbjuder flera av de kommunala insjöbadplatserna även sommarsimskola för barn från fem år och uppåt. 

I Björnhult, Bråbo och Fårbo arrangeras sommarsimskola under vecka 26-27 och i Götemaren under vecka 28-29.

– Sommarsimskolorna är väldigt populära. Inte minst i Götemaren som även i år har uppemot 100 deltagare, säger verksamhetschef Anton Berntsson på Fritidskontoret som ser fram emot en rolig simskolesommar med många barn i verksamheten.

Visste du att…

…det är tillåtet att tälta på de kommunala badplatserna. Tältet får sättas upp efter klockan 18.00 och ska tas ned innan klockan 10.00 dagen efter. Ett perfekt sätt att semestra på hemmaplan.

Trygga bad i attraktiva vatten

Den nya rampen i Havslätt ger ökad tillgängligheten till trygga och sköna bad. I Oskarshamn finns dessutom ytterligare 15 ­kommunala badplatser med hög standard och absolut bästa vattenkvalitet.

De kommunala badplatserna omfattar nio insjöbad och sju havsbad. Alla med olika ­karaktär och omgivningar. ­Sedan flera år tillbaka har Fritids­kontoret en underhållsplan som syftar till att höja standarden på badplatserna och öka upplevelsen ytterligare. I många fall i samarbete med lokala föreningar som bidrar till en kontinuerlig tillsyn och skötsel av den egna badplatsen.

– Med tanke på den rådande ­situationen kommer vi att öka skötsel och städning ytterligare i sommar. Under högsäsongen räknar vi med daglig tillsyn vid samtliga bad­platser. Vi kommer även att placera ut hand­desinfektion där det inte finns ­rinnande vatten, berättar Stefan Karlsson på Fritidskontoret.

Kontinuerlig satsning

Stefan Karlsson från Fritidskontoret framhåller de nya och bredare badtrapporna som numera finns på flera badplatser.

Det har lagts mera fokus på bad­platserna överhuvudtaget inför sommaren då flera människor väntas semestra på hemmaplan. De flesta toalett- och omklädningsbyggnader har målats om och fräschats upp. Dess­utom pågår en kontinuerlig satsning för att öka tillgängligheten till bad­platserna ytterligare. I år är det badrampen i Havslätt som har bytts ut och förnyats.

– Det här är en lätthanterlig aluminiumramp som är utvecklad i samarbete med handikapprörelsen för att uppfylla alla krav. Den är hela 19,3 meter lång totalt med väl anpassade ledstänger och avåkningsskydd på båda sidor. Det innebär hög tillgänglighet för alla och möjlighet att kunna bada i skönt och friskt vatten, framhåller Harald Warelius från Floattech som tidigare har levererat en liknande ramp till badplatsen i Råsvik samt en flytbrygga till Åsvallesund.

Bredare badtrappor

Under de senaste åren har även säkerheten och tillgängligheten vid flera av de kommunala badplatserna även utökats med nya och bredare bad­trappor som gör det möjligt att smidigt ta sig i och upp ur vattnet.

– Likaså har vi satt upp livräddningsstationer på flera av våra badplatser med livbojar och annan utrustning. Här finns även koordinater angivna för den aktuella platsen som underlättar om någon behöver ringa 112, förklarar Stefan Karlsson. 

Även badvattenkvaliteten testas och utvärderas kontinuerligt. Proverna har hittills gett toppresultat.

– Vi har högsta ­badvattenkvaliteten, tre stjärnor, på samtliga våra bad­platser vilket inte är så vanligt, ­konstaterar Stefan Karlsson nöjt.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Visste du…

…att det är tillåtet att tälta på de­ ­kommunala badplatserna. Tältet får sättas upp efter klockan 18.00 och ska tas ned innan klockan 10.00 dagen efter.

– Det är väldigt populärt. Inte minst bland barnfamiljer som vill kombinera grillkvällen med en kul övernattningsutflykt, säger Stefan Karlsson.

 

Klicka på bilden för att se hela badkartan.

Mängder av möjligheter till bad

Havsbad, insjö, sandstrand, klippor, gräs och hopptorn. I Oskarshamns kommun saknas verkligen inte ­möjlighet att ta ett dopp i det fria. Fritidskontoret ansvarar för hela 16 badplatser ­i kommunen. 

 

1. Mörtfors

Badplatsen ligger precis i kanten av samhället. Gräs- och sandstrand, grillplats, rutschkana och omklädningsrum.

2. Götemaren

Badplatsen ligger strax utanför Misterhult. Gräs- och sandstrand med brygga, grillplats, familjegunga, hopptorn på flotte och ­omklädningshytt. 

3. Ishult

Gräs- och sandstrand med brygga, grillplats och omklädningsrum.

4. Råsvik

Badplatsen ligger ett par kilometer söder om Kristdala. Stora gräsytor och sandstrand, ­brygga med hopptorn, grillplats och omklädningsrum. Handikapp­anpassades under 2017.

5. Bråbo

Gräs- och sandstrand med brygga, grillplats, rutschkana och omklädningshytt. 

6. Fårbo

Sandstrand med brygga, grillplats, gung­ställning och hopptorn.

7. Bredviken, Figeholm

Badplatsen ligger vid camping i vacker skärgårds­natur med stora gräsytor, hopptorn och sandstrand.

8. Björnhult

Badplatsen ligger i närheten av den klassiska festplatsen. Sandstrand med brygga. 

9. Bockara

Gräs- och sandstrand med brygga. Här finns också en familjegunga.

10. Dragskär

Inre Dragskär är en badplats med sandstrand och handikappramp. Yttre delarna har klippbad och grillplats.

11. Havslätt

Badplatsen ligger vid ett lummigt campingområde. Sandstrand med brygga, minigolf, beachvolleyplan och hopptorn. Här finns också handikappramp.

12. Forshult

Sandstrand med brygga, grillplats och en gungställning.

13. Stångehamn, Åsvallesund 

Åsvallesund är ett klippbad med brygga.

14. Stångehamn, Badvägen 

Barnvänlig liten sandstrand och klippbad med stege.

15. Vånevik

Unikt bad i stenhuggarmiljö. Sandstrand, grillplats, trampolin och stora grönytor.

16. Nötö, Påskallavik

En naturcampingplats ligger precis intill badplatsen. Sandstrand och brygga.

Fantastiska badmöjligheter

Sand i mängder och ett väl fungerande samarbete med lokala föreningar.
Det är framgångsreceptet som sätter de kommunala badplatserna på kartan.

Anläggningschef Olof Eriksson kan nöjt konstatera att de senaste årens satsningar på kommunens 16 badplatser har varit mycket lyckosamma.
– Vi får väldigt positiv respons för våra badplatser. Såväl havsbad som insjöbad. Det gäller allt från standard och utformning till skötsel och under­ håll, förklarar han.
När det gäller just skötseln har de ett väl utvecklat samarbete med lokala föreningar kring flera av badplatserna.
– Förutom att ha hand om en del av den regelbundna skötseln är fören­ingarna våra ögon och öron ut mot badgästerna. Deras synpunkter spelar en viktig roll för den framtida utveck­lingen av badplatserna.
Till sommaren har ytterligare sand körts ut till framför allt havsbaden i och runt Oskarshamn för att skapa ännu attraktivare stränder. För ökad säkerhet har alla badplatser dessutom setts över ordentligt och kompletterats med nödvändig utrustning. Även handikappanpassningen av bad­ platserna fortsätter.
– I Dragskär inväntar vi kommunalt vatten och avlopp, då kan vi satsa på en vattentoalett till den badplatsen.
– Det finns ett riktigt brett och va­rierat utbud av fantastiska badplatser i kommunen som vi hoppas att såväl oskarshamnare som turister ska upp­ täcka i ännu större utsträckning.

VISSTE DU ATT…
… det är tillåtet att tälta på de kommu- nala badplatserna som inte ligger vid en camping. Tältet får sättas upp efter klockan 18.00 och ska tas ner innan klockan 10.00 dagen efter. Det är väldigt uppskattat, ett tips kan vara att kombinera din badutflykt med övernattning. Dragskär, Råssvik och Vånevik är populära badplatser att tälta vid.

Simträning under bar himmel

Den nya open swim-banan i Havslätt har blivit en riktig succé. Mellan de gula bojarna vässas formen för såväl triathleter som vanliga motionärer och simintresserade.

Sedan den 100 meter långa open swim­banan invigdes i början av maj har en trogen skara morgonpigga simmare från SK Blåkulla träffats minst en gång i veckan i Havslätt för att träna.
– Bland våra simmare finns de som ska delta i allt från Iron Man och triathlon till Vansbrosimningen och Swin Run. För dem är det perfekt att kunna träna under realistiska förhållanden och även kunna anpassa distansen för kommande tävlingar, säger chefstränare Malin Wenell och får medhåll från simmarna Johanna Tydén och Linnéa Skärkarl.
– Det är jättesmidigt. Nu är det bara att ta sikte på bojarna och simma, konstaterar de.
Det är inte bara tävlingssimmare som nyttjar den nya open swim­banan. Anläggningschef Olof Eriksson på Fritidskontoret välkomnar alla intresserade att vässa formen mellan de gula bojarna.
– Varför inte kombinera nytta med nöje. Det kan vara ett skönt komple­ ment till solandet att även simma några längder, säger han leende.

Text och foto: Mikael Bergkvist

HÄR FINNS MÄNGDER AV CHANSER TILL ETT DOPP I DET BLÅ

Havsbad, insjö, sandstrand, klippor, gräs och hopptorn – Oskarshamn har rubbet!
Det saknas verkligen inte möjlighet att ta ett dopp i det fria. Fritidskontoret ansvarar för hela 16 bad- platser i kommunen.

Mörtfors
Badplatsen ligger precis i kanten av samhället. Gräs- och sandstrand, grillplats, rutschkana och omklädningsrum.

Götemaren
Badplatsen ligger strax utanför Misterhult. Gräs- och sandstrand med brygga, grillplats, familjegunga, hopptorn på flotte och omklädningshytt.

Ishult
Gräs- och sandstrand med brygga, grillplats och omklädningsrum.

Råsvik
Badplatsen ligger ett par kilometer söder om Kristdala. Stora gräsytor och sandstrand, brygga med hopptorn, grillplats och omkläd- ningsrum. Handikappanpassades under 2017.

Bråbo
Gräs- och sandstrand med brygga, grillplats, rutschkana och omklädningshytt.

Fårbo
Sandstrand med brygga, grillplats, gung- ställning och hopptorn.

Bredviken, Figeholm
Badplatsen ligger vid camping i vacker skärgårdsnatur med stora gräsytor, hopptorn och sandstrand

Björnhult
Badplatsen ligger i närheten av den klassiska festplatsen. Sandstrand med brygga.

Bockara
Gräs- och sandstrand med brygga. Här finns också en familjegunga.

Dragskär
Inre Dragskär är en badplats med sandstrand och handikappramp. Yttre delarna har klippbad och grillplats.

Havslätt
Badplatsen ligger vid ett lummigt campingområde. Sandstrand med brygga, minigolf, beachvolleyplan och hopptorn. Här finns också handikappramp.

Gunnarsö
Badplatsen ligger inom ett campingområde. Strand- och klippbad, äventyrsgolf och hopptorn.

Forshult
Sandstrand med brygga, grillplats och en gungställning.

Stångehamn, Åsvallesund
Åsvallesund är ett klippbad med stege.

Stångehamn, Badvägen
Barnvänlig liten sandstrand och klippbad med stege.

Vånevik
Unikt bad i stenhuggarmiljö. Sandstrand, grillplats, trampolin och stora grönytor.

Nötö, Påskallavik
En naturcampingplats ligger precis intill bad- platsen. Sandstrand och brygga.