Inlägg

Klassisk tidning får ny energi

Ny design, nytt papper och nytt spännande innehåll. Oskarshamn Energi vrider upp effekten på sin populära tidning På Plats tillsammans med reklambyrån KrePart. 

Det blir en helt ny tidning som speglar vart vi är på väg som bolag på ett jättebra sätt, ­konstaterar Hans Johnsson, marknads­chef på Oskarshamn Energi. 

För ­Oskarshamn Energi är den egna ­tidningen ett viktigt verktyg för att informera invånarna om verksamheten på ett öppet och transparent sätt. Målet är att fler ska få upp ögonen för vilket brett bolag Oskarshamn Energi är, vad de gör och hur de arbetar för att bli bättre. Bland annat kommer vi att få följa storsatsningen på håll­barhet, få tips och råd i energifrågor, läsa om investeringar i ny teknik och mycket mer. Allt paketerat på ett tilltalande sätt. 

– KrePart är skickliga på att få fram läsvärdet, att hitta det roliga och lite annorlunda. Läsarna kommer att få lära känna vår personal bättre och få nya perspektiv på vår verksamhet. Det blir mer av allt helt enkelt, säger Sophie Dunsäter, kommunikatör och kundservicemedarbetare på Oskarshamn Energi. 

Stora kontraster

På Plats har delats ut till samt­liga elnätskunder två gånger per år sedan premiärnumret någon gång på 1980-talet. Kontrasterna mot den tidning som gavs ut då är stora. 

– Det var tidning på gammaldags vis, inte så läsarvänlig och fylld med torr information om elskåp och ställverk. Det vi gör nu är någonting helt annat, säger Hans Johnsson nöjt. 

Allt är där­emot inte nytt i ­tidningen. Bland annat finns de ­mycket ­populära tävlingarna Energi-­krysset och ­Energi-tipset kvar på sista sidan. 

KreParts vd Alexander Carlsson gläds över att ha fått förtroendet att förvalta och förnya På Plats. 

– Som mångårig partner till Oskarshamn Energi när det gäller annonsering i både Stadsmagasinet och på våra LED-skärmar har det blivit tydligt att vi står för samma värden och värnar om det lokala. Nu korsas våra vägar äntligen även på kundtidnings­området. Med vårt breda kontaktnät och erfarenhet av att producera färgstarka tidningar ser vi fram emot att utveckla På Plats tillsammans med Oskarshamn Energi till en produkt som man längtar efter att få hem i brev­lådan, säger han. 

Text & foto: Jonas Axelsson

Framtidstro i den gröna omställningen

Samma anda som byggt Oskarshamn lever än i dag, något som ger goda förutsättningar att ta nästa kliv.
– Framtiden kommer inte till oss. Det är vi tillsammans som ­måste se till att skapa den, säger Bengt Karlsson Moberg.
 

Som rektor för Nova innehar Bengt Karlsson Moberg en av nyckelrollerna i arbetet med att forma kommunens framtid. Han identifierar energifrågan som ett område där Oskarshamn har briljerat historiskt och en fortsatt viktig del när det handlar om att skapa morgondagens välfärd. 

– Vår kommun har under lång tid varit profilerade i energifrågan och det har gjort intryck på omvärlden. Här finns ett enormt spetsat näringsliv med hög teknisk kompetens inom företag som OKG, SKB, Oskarshamn Energi och Elajo för att nämna några. Det gör att Oskarshamn i dag är en av de platser i Sverige som drar till sig störst intresse i de här frågorna, konstaterar Bengt Karlsson Moberg. 

Satsningar har lagt grunden

Bengt trycker gärna på att det fördelaktiga utgångsläge Oskarshamn har i dag till stor del beror på de modiga investeringar som gjorts historiskt. Det som började med små vattenkraftverk i Emån i början av 1900-talet och bolaget Finsjö Kraft, utvecklades sedan vidare till Sydsvenska Kraftaktiebolaget (senare Sydkraft, Eon och Uniper) som genom dotterbolaget OKG lät bygga Oskarshamns kärnkraftverk. Allt hänger samman. 

Dessa avgörande satsningar har tillåtit industrin i Oskarshamn att expandera, såsom när Waldemar Jungner valde att etablera batterifabriken Saft. Eller när Bror Göthe Persson grundade Be-Ge-företagen. Milstolpar som försett staden med arbetstillfällen i över hundra år, allt för att modiga personer vågade investera i framtiden.

– Vi har det otroligt väl förspänt tack vare det jobb som tidigare generationer har lagt ner. Och goda exempel finns även i dag. Jag är imponerad av hur många positiva krafter det finns som vill Oskarshamn väl. Alla som sliter på sina företag, inte för sin egen skull, utan för att de har lokalsamhällets bästa för ögonen, säger Bengt Karlsson Moberg.

Nya etableringar välkomna

I samma anda välkomnar näringslivet i dag nya etableringar som tryggar morgondagens arbetstillfällen och energiförsörjning, med den planerade havsvindparken utanför Simpevarp som senaste exempel. En etablering som, om den realiseras som planerat, ska generera hela två procent av landets energibehov, samt kanske lika viktigt: dämpa elpriser och inflation.  

– Med vindkraft, kärnkraft, vattenkraft, biokraft och solkraft blir Oskarshamn diversifierat både när det gäller energi och kompetens. I dagens läge gäller det att säkra och stärka det näringsliv vi har och då behövs alla energislag. Samtidigt måste dessa prövas i varje enskilt fall mot andra värden och passa med kommunens översiktliga planering, poängterar Bengt.

En vinnare

Oroligheter i omvärlden och inte minst den pågående klimatkrisen har fört upp energifrågorna högst på agendan. 

– Nya etableringar och samarbeten inom energisektorn kan göra Oskarshamn till en vinnare i den gröna omställningen. Nu får vi mycket utdelning om vi tar vara på möjligheterna. Sverige som land lockar till sig högteknologiska satsningar, som exempelvis batterifabriker och vätgasanläggningar. Och i Sverige är Oskarshamn en av de mest intressanta platserna. Därför har vi all anledning att känna tillförsikt. 

Högteknologisk industri

Att Oskarshamn har identifierats som en viktig plats visar inte minst inflödet av tunga samarbetspartners. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Linköpings universitet (LiU) har båda långtgående samarbeten med såväl kommun som näringsliv, där Bengt Karlsson Mobergs och Novas uppgift är att vara katalysatorn som får saker att  hända. 

– KTH och LiU säger specifikt att den högteknologiska industri som finns här är viktig för svensk nationalekonomi. Och kommunen har ett avtal med LiU som fastställer att universitetet ska bidra till att stärka Oskarshamns utveckling. Ett fantastiskt samarbete som blivit till eftersom det är tydligt att det finns en ömsesidig nytta, förklarar Bengt Karlsson Moberg och framhåller att Nova även jobbar tätt med Linné-universitetet som finns i regionen. 

– Om kommunen ska kunna utvecklas behöver vi mer kompetens och arbetskraft än vi själva producerar just nu. Och ett sätt att locka till oss detta är att peka på hur attraktivt det är att verka här – för här finns det nya näringslivet och här agerar de stora universiteten. Det finns en oerhörd kraft bakom det budskapet.

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Kraftpaket stärker elnätet

En toppmodern testanläggning där el kan lagras för att sedan ­användas när den behövs som mest. På Fyrtornsgatan står tre stora batteristaplar färdiga att avlasta och stärka Oskarshamn Energis elnät till förmån för de lokala elkunderna i Ekebo. 

Representanter från företaget Deepgrid presenterade stolt den nya anläggningen som installerats i Ekebo i norra Oskarshamn. Genom fjärrstyrd mjukvara kan batterierna jämna ut effekttopparna och på så sätt hjälpa till att bibehålla rätt frekvens på elnätet. 

– Samtidigt som batterierna balanserar mellan utbud och efterfrågan bidrar de på sikt till att sänka pristopparna, vilket gynnar konsu-menterna. Dessutom kommer samma typ av större anläggning i framtiden att fungera som en stödtjänst till både Svenska Kraftnät och Oskarshamn Energi, så det handlar om en riktig win win-situation, konstaterar Carl Höeg, medgrundare av Deepgrid. 

Att företagets första energilager placerades i Oskarshamn var ingen slump. 

– Oskarshamn är noga utvalt för sina gynnsamma tekniska förutsättningar och fantastiska samarbetspartners som välkomnar innovativa lösningar, säger vd Christopher Kandimaa. 

Gott samarbete

Satsningen har gjorts tillsammans med ett flertal lokala aktörer, däribland Oskarshamns kommun som upplåtit marken, Elajo som stått för installationen och Atrinova som förmedlat statliga investeringsmedel till projektet. 

– Det var en självklarhet för oss att vara med och göra verklighet av detta. Projektet är så rätt i tiden och vi är ju kommunen med energi, säger Katharina Hultgren som är verksamhetschef på Atrinova. 

Hans Johnsson är marknadschef på Oskarshamn Energi, som har ställt sitt elnät till förfogande och som hoppas kunna dra nytta av anläggningen på flera sätt.

– Detta är ett mycket spännande pilotprojekt och vi följer utvecklingen med stort intresse. Fördelarna i kombination med sol- och vindkraft är uppenbara. Och i bästa fall kan den här typen av anläggningar minska behovet av vissa utbyggnader av elnätet, vilket på sikt gynnar våra kunder i form av hög tillgänglighet med få driftstopp i vårt elnät, konstaterar han.

Text & foto: Jonas Axelsson

 

Energilagret på Fyrtornsgatan

Batterikapacitet: 100 kilowattimmar

Tid för att ladda fullt: 1 timme

Investeringskostnad: 1 miljon kronor

Livslängd: 20 år

Trygg laddlösning för bilen

Intresset för laddbara bilar är rekordstort. Men det kräver också en säker och trygg lösning för laddning där hemma. Något som Oskarshamn Energi har svaret på.

Ofta följer det med en laddare till bilen, men det håller inte över tid. Vid regelbunden användning kan det bli varmgång i uttaget och i värsta fall eldsvåda, säger Hans Johnsson, marknadschef på Oskarshamn Energi och nämner att även försäkringsbolagen fått upp ögonen för detta.

– Det krävs en riktigt bra laddlösning som håller i längden. Vi erbjuder en laddbox och installation till ett fast pris. Dessutom har vi ett trygghetsavtal med full support under avtalsperioden – dygnet runt.

Fördubbling av elbilar

I oktober var varannan nyregistrerad personbil laddbar och var fjärde en elbil, enligt Bil Sweden. Elbilarna har fördubblats jämfört med samma månad i fjol. Många kan också tänka sig en laddbar bil i framtiden. I en ny Sifo-undersökning svarar var tredje att deras nästa bil är en laddbar bil. 

– Intresset för både elbilar och hybrider har verkligen exploderat. Vi har tidigare byggt ut infrastrukturen för laddstolpar och det finns numera 20 laddpunkter i kommunen, säger Hans Johnsson.

Koll på hela kedjan

När det gäller laddningen där hemma, är det lätt att beställa en laddbox via oskarshamnenergi.se. Då ingår en standardinstallation som är förberedd för att kunna hantera upp till 11 kilowatt (3-fas). 

– Laddboxen gör en lastbalansering, där hushållets behov alltid prioriteras framför bilen. Ibland räcker inte 16 ampere och då behövs det säkras upp. Det som är bra med att anlita Oskarshamn Energi är att vi har koll på hela kedjan – från beställning på hemsidan till hur kunden belastar sitt abonnemang. Vi har helheten och finns nära dig. 

Trygghetsavtalet innebär att kunden får tillgång till Oskarshamn Energis beredskap. Det finns alltid tekniker att nå, oavsett tid på dygnet, som kommer ut och fixar eventuella fel. Behövs laddboxen bytas ut, görs detta kostnadsfritt genom detta avtal. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Laddbox och trygghetsavtal

Oskarshamns Energis laddbox är en komplett lösning för laddning av bilen. Kostar efter grönt rotavdrag 13 385 kronor, inklusive installation och material. Beställs enkelt via hemsidan. Trygghetsavtalet innebär hjälp dygnet runt, för 149 kronor i månaden.

Dubbelt bra på Miljöbilens dag

Oskarshamn Energi, de MRF-anslutna bilhandlarna och Attraktiva Oskarshamn gör gemensam sak.
Den 27 maj är det nämligen inte bara Tolvskillingsmarken – det är även Miljöbilens dag på Brädholmen. Två stora event drar ännu mer folk och skapar en dag fylld av roliga aktiviteter.

Vi växlar upp med ännu mer innehåll och ett samarbete med Attraktiva Oskarshamn. Tolvskillingens parad startar på Miljöbilsdagens område för att sedan gå upp till torgen för den traditionella kröningen av marknadsgeneralen, säger Hans Johnsson, marknadschef på Oskarshamn Energi.
Det är andra året Miljöbilsdagen arrangeras på Brädholmen och fjolåret blev verkligen en succé. Solen sken på alla besökare som kommit för att se de senaste miljöbilarna på marknaden.
Nu är det alltså dags igen – men i en större tappning.
– Ännu fler bilar och ännu fler roliga aktiviteter! Passa på att åk med Lions-tget, delta i vårt ”snålbilsrally” eller låt barnen testa en trehjuling på el, säger Hans Johnsson.
Förutom Oskarshamn Energis elbil, står de MRF-anslutna bilhandlarna för miljöbilarna. Skobes, Be-Ge Personbilar, Smålands Motor och Holmgrens Bil visar det stora utbudet som finns på miljösidan.
– Många funderar på att byta till exempelvis en elbil eller en laddhybrid. Nu finns möjligheten att klämma och känna p allt som erbjuds lokalt! Bland annat vår egen elbil Renault Zoe, som har ökat räckvidden från 20 till otroliga 40 mil, säger Johan Franzén, platschef på Skobes i Oskarshamn.
I Sverige finns bra förutsättningar för att äga just en elbil eller en laddhybrid. Bara i Oskarshamn utökas antalet laddstolpar rejält, tack vare Oskarshamn Energis satsning.
– Det måste finnas laddstolpar för att folk ska köpa elbilar, så enkelt är det. Vi går i bräschen för detta och bygger under året upp infrastruktur för laddstolpar på strategiska platser i kommunen. Tanken är att bygga ännu fler under 2018, säger Hans Johnsson.
Intresset för miljöbilar går också spikrakt uppåt och Johan Franzén vittnar om en bransch i svängning.
– Det är en spännande utveckling på gång och vi kommer behöva ställa om oss som bilhandlare. Är övertygad om att det kommer finnas ett tiotal olika miljöbilar från varje märke inom en tre-femårsperiod, säger han.

AKTIVITETER PÅ MILJÖBILSDAGEN
• Se de senaste miljöbilarna från flertalet olika märken
• Tolvskillingsparaden utgår från Brädholmen klockan 10
• Snålbilsrally – tävla med en miljöbil genom att köra en angiven sträcka på tid. Lägst förbrukning vinner!
• Trehjulingar på el – alla barn är välkomna att köra på en bana
• Åk med Lions-tåget
• Titta på en tvåsitsig Tesla Roadster; en mycket ovanlig elbil som var en av de första Tesla byggde
• Hoppa i hoppborgen
• Ät gott på Badholmen Restaurang, som har hand om matserveringen denna dag
• Se veteranelbilen DKW och en supersnabb radiostyrd elbil

FÖRELÄSNINGAR PÅ MILJÖBILSDAGEN
• Föreläsning om ”Ladda elbilen hemma”
• Föreläsning, ”Alternativa bränslen”, Be-Ge
• Föreläsning ”Att äga elbil”
• Föreläsning ”Biogasfordon och tankställen”, BiogasSyd

Ännu fler laddstolpar med OskarshamnsEl

Oskarshamn Energi går i bräschen och installerar flertalet laddstolpar till elbilar runt om i kommunen. Dessutom bygger bolaget en ny biogastankning i Mönsterås för bilar och bussar.

– Det händer mycket under 2017, säger marknadschefen Hans Johnsson.
Oskarshamn Energi har nyligen vunnit en upphandling med Kalmar länstrafik, KLT, vad gäller att leverera biogas till deras bussar.
– Jättekul förstås! Men det inne­bär också att vi för första gången i bolagets historia etablerar oss utanför kommunen. Mönsterås anses av KLT vara det mest strategiska läget för buss­tankning i regionen, förutom Kalmar och Oskarshamn. Möjligheten för privatpersoner att tanka biogas kändes som ett naturligt steg för oss att ta och vi börjar bygga den redan nu i sommar för att bli klara i höst, fortsätter Hans Johnsson.
Även i Oskarshamn händer det saker. Den gamla bussdepån på Primovägen i industriområdet byggs om för buss­tankning med biogas.
Men det satsas även på andra klimatneutrala bränslen. Oskarshamn Energi bygger under året upp infra­struktur för laddstolpar på strategiska platser i kommunen.
– Det måste finnas laddstolpar för att folk ska köpa elbilar. Vi går i bräschen för detta och tanken är att det ska byggas ytterligare laddinfrastruktur under 2018.
Självklart består elen i laddstolparna av lokalt producerad OskarshamnsEl. Första steget blir att bygga fler ladd­stolpar i Oskarshamns centrum, bland annat fyra uttag vid järnvägsstationen, två vid Arena Oskarshamn och två vid Stora torget. Dessutom ska orterna Kristdala, Fårbo och Påskallavik få varsin semiladdare.
– Eftersom tiden inte är mogen för att bestämma hur betalningen ska gå till, blir laddningarna gratis året ut, medde­lar Hans Johnsson.

Text: Kristin Ekstrand