Helhetsgrepp på återvinning

En livsviktig framtidsbransch i medvind. Filialchef Marcus Tiger, produktionsledare Joakim Eklöv och säljare Patrik Holm gör skillnad med sitt arbete på Stena Recycling i Oskarshamn.

Det pågår en ständig optimering av verksamheten för att både öka kompetensen och effektiviteten. Som Sveriges ledande återvinningsbolag vill Stena Recycling hela tiden säkerställa att varje avfallstyp återvinns på rätt sätt.

– Vi vill helt enkelt vara bäst på det vi gör. Att tillhandahålla cirkulära återvinningslösningar är en nödvändighet för framtiden. Vår ambition är att ta tillvara och återvinna så mycket som möjligt – vi har ett helhetsgrepp och tar han om allt från plast och brännbart till metallskrot och farligt avfall, förklarar Marcus Tiger.

Rekryteringar

Som ett led i utvecklingen av Stena Recyclings filial i Oskarshamn har två nya medarbetare nyligen rekryterats. Joakim Eklöv har tidigare jobbat som produktions- och gruppledare på belysningsföretaget Glamox i Målilla. Som produktionsledare på Stena Recycling i Oskarshamn har han det huvudsakliga ansvaret för sortering och hantering av återvinningsmaterial på anläggningen samt de fem anställda som jobbar inom produktionen.

– Det här är en helt ny bransch för mig. Samtidigt är det ett väldigt viktigt och intressant område. Vi måste ta tillvara på jordens resurser och att jobba med Stena Recycling som är den ledande koncernen inom återvinning känns både spännande och utvecklande, säger Joakim Eklöv.

Patrik Holm har tidigare jobbat med konsultverksamhet inom kärnkraftsbranschen och har viss erfarenhet av olika typer av miljöarbete. Som säljare på Stena Recycling är hans främsta uppgift att hjälpa kunderna att lösa och optimera deras återvinningsbehov.

– I dag är allt fler medvetna om hur viktigt det är med en hållbar utveckling. Det finns också ett stort intresse kring miljö och kretsloppstänkande hos våra kunder. Och även hur man på bästa sätt ska lösa återvinningen av sitt avfall, berättar Patrik Holm.

Järn- och metallåtervinning är en viktig del vid filialen i Oskarshamn.

Betalar för avfall

Även om merparten av Stena Recyclings kunder är företag inom vitt skilda branscher är även privatpersoner välkomna att lämna sitt avfall för återvinning. Och samtidigt få betalt. Något som gemene man kanske inte medveten om, betonar Marcus Tiger.

– Här kan man exempelvis lämna sina uttjänta vitvaror och samtidigt få en slant för dem. Vi tar emot det mesta förutom produkter med freon, säger han.

Förutom nyanställningar och kompetenshöjning inom personal pågår ytterligare en rad satsningar på filialen i Oskarshamn. Inom några år räknar Marcus Tiger med att hela anläggningen, som öppnade 1985, ska vara ännu mer moderniserad och optimerad.

– Målet är att verksamheten ska vara CO2-neutral 2030. Bland annat ska vi fasa ut diselanvändningen och övergår till HVO för våra maskiner.

Kundnöjdhet är ett tydligt mått på en fungerande verksamhet. Regionen ligger i topp och Stena Recycling i -Oskarshamn har haft Sveriges nöjdaste kunder de senaste två åren.

– Det visar att vi gör ett bra jobb. Och vi ska bli ännu bättre, framhåller Marcus Tiger med instämmande nickar från sina två nya kollegor. 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist