Återvinning med mervärde

Högteknologiska robotar och artificiell intelligens ­kombinerat med mjuka värden och ansvarstagande för lokalsamhället. Skrotfrag i Oskarshamn investerar smart och hållbart för framtid, människa och miljö.  

Att Skrotfrag är ett av Oskarshamns mest offensiva företag är ingen överdrift. Med sammanlagda investeringar i 100-miljonersklassen utmärker sig återvinningsföretaget som en föregångare på flera områden.  

– Att återinvestera i anläggning och personal är självklart för oss och är helt i linje med den anda som präglat familjeföretaget Skrotfrag redan från starten i Göteborg på 1970-talet. Genom att satsa på nya maskiner i vår anläggning ser vi till att hålla oss i framkant både vad gäller teknik och miljö. Och redan nu har vi kommit långt i vår omställning från diesel till eldrift vilket bidrar till att sänka koldioxidutsläppen i återvinningsprocessen markant, berättar produktionschefen Jörgen Pettersson. 

Den senaste i raden av investeringar som gjorts på anläggningen i Oskarshamn är en robot som använder sig av artificiell intelligens för att identifiera och sortera material. Roboten är den enda i sitt slag i Europa som används till just skrothantering. 

– Den här robotens exakta sortering hjälper oss att få en renare slutprodukt samtidigt som den förbättrar arbetsmiljön för våra anställda. Det tyngsta och skitigaste jobbet i sorteringsanläggningen kan nu ske helt automatiserat och blir också mer effektivt med tiden tack vare robotens inlärningsförmåga, förklarar Jörgen Pettersson. 

Investeringstakten, som har varit hög de senaste åren, ser inte ut att minska framöver. I sommar ska kvarnen, som tjänstgjort ända sedan anläggningen byggdes 2004, bytas ut mot en modernare motsvarighet. Satsningen gör att Oskarshamn seglar upp i topp, vad gäller kapacitet, bland Skrotfrags alla 24 filialer i Sverige. 

– En mycket stor del av vår framgång här i Oskarshamn kan härledas till våra givande samarbeten med lokala aktörer som Berggrens däckservice, Franssons sprängservice, Ragn-Sells och Smålandshamnar, för att nämna några. På samma sätt som många material kan återvinnas i all oändlighet, skapas det också en positiv spiral när lokala företag väljer att samarbeta med varandra. Och det gäller att utnyttja värdet i detta när vi gemensamt bygger en hållbar framtid för vårt samhälle. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist