Utvecklar tillsammans

Ju fler desto bättre. Tillsammans bidrar Attraktiva Oskarshamns medlemmar till ­utveckling som gör kommunen till en trevligare, rikare och roligare plats för alla invånare, besökare och näringsidkare.

Vid den senaste sammanställningen efter nyår kunde vd Magnus Franzén och platsutvecklare Titti Falk nöjt konstatera att Attraktiva Oskarshamn numera har totalt närmare 190 medlemmar. Men det finns plats för betydligt fler.

– Jag tror att vi ganska lätt skulle kunna bli ytterligare 100 medlemmar. Det största hindret är att många företag i kommunen kanske inte vet vad huvudsyftet med Attraktiva Oskarshamn är eller hur ägarförhållandet ser ut, säger Magnus Franzén.

Bidrar ihop

Attraktiva Oskarshamn AB ägs, via en ekonomisk förening utan vinstintresse, gemensamt av medlemsföretagen. Tillsammans med bolagets anställda bidrar medlemmarna på olika sätt till att få allt fler att besöka, jobba, producera, handla, leva och bo i Oskarshamn.

– Syftet är att stärka Oskarshamns attraktivitet och bidra till utveckling och tillväxt. Arbetet går hand i hand med kommunens vision om 30 000 invånare till år 2030. För att uppnå det måste vi alla hjälpas åt. Ju fler medlemmar vi är, desto mer kan vi göra för att förbättra Oskarshamn på olika sätt. Det tjänar alla på, framhåller Titti Falk och Magnus Franzén.

Aktiviteter

Förutom det gemensamma utvecklingsarbetet för Oskarshamn, med alla synergieffekter som det medför, arrangeras en rad olika aktiviteter för medlemsföretagen.

– Vi är en slags nätverkshub för det lokala näringslivet som på olika sätt knyter ihop alla lösa trådar. Vi skapar plattformar där företag och människor kan mötas.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Attraktiva Oskarshamns verksamhet:

• Besöksnäring

Driver turistinformationen i Oskarshamn och organiserar intressenterna i besöksnäringen.

• Bli fler invånare

Attraherar nya talanger och välkomnar nyinflyttade så att de stannar kvar och trivs.

• Boende

Skapar förutsättningar för nya bostäder i ­samverkan med kommun och berörda aktörer. 

• Evenemang

Genomför årligen en rad egna event i olika omfattning som exempelvis Oskarsgalan.

• Handel

Verkar för en lokalt utvecklad handel med kompletterande etableringar till befintligt utbud.

• Nätverkande

Driver en mängd olika nätverk och mötes­platser med devisen att ”allt hänger ihop”.

 

Bli medlem

Intresserad av att bli medlem i Attraktiva Oskarshamn? Läs mer och ansök på
www.attraktivaoskarshamn.com/medlem/ 

Kontakta Magnus Franzén, tel. 072-254 11 16, eller Titti Falk, tel. 072-500 22 74, för ­ytterligare information.