SBB – bra så in i Norden

Nu är Samhällsbyggnadsbolagets nya organisation sjösatt. Med Michael Nilsson vid rodret för Region Syd – med regionkontor i Oskarshamn – är målsättningen att fortsätta den positiva fastighetsutvecklingen.
– Vi kommer att värdehöja varenda kvadratmillimeter av vår fastighetsyta, säger han.

Samhällbyggnadsbolaget har förvisso funnits i Oskarshamn sedan drygt ett år tillbaka. Men det var i samband med omorga­nisationen den 1 oktober som den riks­täckande fastighetskoncernen började profilera sig under eget namn.
– Samhällsbyggnadsbolagets eta­blering i Oskarshamn inleddes i och med köpet av Kuststadens Fastigheter
i början av 2017. Sedan har det utökats ytterligare genom bland annat för­ värvet av Bolunden för ett par månader sedan. Nu är hela fastighetsbeståndet samlat under det gemensamma namnet Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, berättar Michael Nilsson.
Samhällsbyggnadsbolagets intåg i Oskarshamn har inte bara resulterat i att koncernen numera är den största privata fastighetsägaren lokalt med erfaren och kompetent personal. Det har också medfört en rad värdehöjande åtgärder och anpassningar inom det befintliga fastighetsbeståndet.
– Några exempel på detta är iordning­ ställandet av lokaler till restaurang Kupolen vid Lilla Torget och Espresso House strax intill. Vi har även byggt och iordningställt lokaler till lands­tinget vid Flanaden, där en del av KLTs verksamhet samt barn-­ och ungdomspsykiatrin är inrymd. Likaså har en tidigare butik vid Humleplan byggts om till LSS­boende och ytter­ligare en ombyggnation till LSS­boende i Påskallavik, där även hemtjänsten ska inrymmas, pågår, säger Michael Nilsson.

25 av av Samhällsbyggnadsbolaget närmare 40 anställda i Region Syd utgår från Oskarshamn.

Han framhåller även de cirka 30 totalrenoveringar av bostäder som har gjorts inom beståndet i Oskars­hamn och Västervik under det senaste året.
– Och det kommer att hända mycket mer framöver. Repslagarhu­set är en fastighet som står på tur. Landstinget och kommunen kommer att finnas kvar i huvud­byggnaden på obestämd framtid. Däremot har vi påbörjat en planering för de kringliggande fastigheterna plus att det finns en byggrätt på området. Det ger oss möjligheter att bygga nya bostäder samt sam­hällsnyttiga fastigheter för bland annat kommu­nens behov.
Michael Nilsson betonar att Samhällsbyggnads­bolagets ambitioner är att hela tiden arbeta långsiktigt när det gäller såväl bostäder som sam­hällsfastigheter.
– Därför är vi hela tiden intresse­rade av nyförvärv. Vi genomför även nybyggnation av framför allt samhälls­fastigheter.
Han har själv varit verksam i fast­ighetsbranschen sedan många år till­baka. Senast som vd för just Bolunden innan han började på Samhällsbygg­nadsbolaget under våren 2017.
– Det är viktiga erfarenheter och kunskaper jag har med mig i jobbet som regionchef. Region Syd är en av fyra regioner i Sverige inom Samhälls­byggnadsbolaget. Geografiskt täcker det i stort sett hela Götaland med Småland, Blekinge, Skåne och Halland. Region har totalt närmare 40 anställda varav 25 finns i Oskarshamn, berättar Michael Nilsson.
– Det känns fantastiskt kul att få vara delaktig i den utveckling som pågår, konstaterar han.

Text: Mikael Bergkvist
Foto: Curt-Robert Lindqvist

Läs mer om visionen här!

Fakta Michael Nilsson
Ålder: 55 år
Familj: Fru Annie samt fyra barn och tre barnbarn (ytterligare ett på gång)
Bor: I Figeholm
Gör: Regionchef Syd vid Samhällsbyggnadsbolaget
Fritid: Familjen, golf och resor

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.