Ett tryggare Oskarshamn för ungdomar

En trygg punkt som lotsar ungdomar på rätt väg. Sofie Ellström och ­Felicia Lind är kommunens nya ­ungdomscoacher.
– Vi kommer att vara där ungdomarna finns, så som centrum, skolor och fritidsgårdar.

Satsningen är en del av den nya ungdomsenheten, som kommer att ligga direkt under fritidskontoret och bildningsförvaltningen. 

– Vi samlar fritidsgårdsverksamheten, föräldrastödet, ungdomsinflytandet och det brottsförebyggande arbetet med ungdomscoacher i en och samma enhet. Oskarshamns kommun satsar verkligen på ungdomarna och satsningen är ordentligt genomtänkt, säger Ann-Sofie Lagercrantz, nyanställd enhetschef för ungdomsenheten. 

Tryggheten är en av de viktigaste grundpelarna i samhället. Genom att jobba förebyggande med ungdomscoacher är tanken att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i dåliga sammanhang.

– Oskarshamns kommun ska vara tryggt att bo i. Är vi på ungdomarnas planhalva har vi en chans att bryta rekryteringen till kriminella nätverk. Ofta är droger en väg in i den världen, säger Andreas Erlandsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Göra skillnad

Satsningen på ungdomscoacher handlar också om att bryta utanförskap och motverka psykisk ohälsa. Sofie Ellström och Felicia Lind är väl rustade för uppgiften. Sofie är utbildad kriminolog och Felicia socionom. 

– Vi kompletterar varandra på ett bra sätt och är riktigt taggade på att komma i gång. Planen är att jobba utifrån var behovet finns och göra skillnad på varje arbetspass. Vi kommer att vara där ungdomarna finns, så som centrum, skolor och fritidsgårdar, säger Sofie Ellström, 27 år. 

Ann-Sofie Lagercrantz har hand om den nya ungdomsenheten, där bland annat ungdomscoacherna ingår.

Förebyggande

Ungdomscoacherna ersätter de gamla ”fältarna”, som var anställda under socialtjänsten. I och med att detta nu tillhör ungdomsenheten ser också uppdraget något annorlunda ut. 

– Vi kan jobba mer uppsökande och förebyggande. Skapa relationer så att ungdomarna ser oss som en trygg punkt. Kanske lotsa dem vidare till olika fritidsaktiviteter/föreningar eller finnas som ett extra stöd om de har bekymmer. Ibland är det vi som tar kontakt, ibland ungdomarna. Det gäller att läsa av situationen och hitta en balans, säger Felicia Lind, 24 år. 

Att jobba mer strategiskt med brottsförebyggande frågor genom en förändring i miljön där -ungdomarna vistas, är något som Ann-Sofie -Lagercrantz tror mycket på.

– Jag har jobbat med brottsförebyggande frågor i Kalmar kommun i 20 år och även inom Kriminalvården i 20 år. Oskarshamns kommun har ett angreppssätt på de här frågorna som tilltalar mig mycket. Att ha Felicia och Sofie är en enormt stor resurs och tillsammans kan vi bygga upp något som ger stora vinster både på individnivå och för samhället i stort, säger hon. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Ungdomsenheten

Startades i maj och tillhör fritidskontoret.
I ungdomsenheten ingår fritidsgårdsverksamheten, föräldrastödet, ungdomsinflytandet och det brottsförebyggande arbetet med ungdomscoacher. Ungdomscoacherna började i september. Då startade ungdomsenheten även tematiska dialogträffar i samband med föräldramöten i förskolan och grundskolan. Träffarna handlar om tryggt föräldraskap och konflikthantering.