Ansök om bygglov med kompletta handlingar

Nu är det hög tid att söka bygglov inför sommarens ­projekt. Tjänstemännen på samhällsbyggnadskontorets byggavdelning finns tillgängliga för att bistå med väg­ledning, tips och råd.
Deras främsta uppmaning är att alltid skicka in kompletta ­handlingar från början.

Du som ska bygga nytt eller bygga till behöver i de flesta fall ett bygglov från kommunen. Men det finns några populära regler, de så kallade attefallsåtgärderna, som medger byggande av komplementbyggnad om högst 30 kvadratmeter, högst två takkupor, eller tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter bruttoarea utan bygglov. Det krävs inte heller bygglov för att i ett enbostadshus inreda ytterligare en bostad.

– Däremot krävs anmälan till samhällsbyggnadskontoret och startbesked innan du påbörjar arbetet. Och attefallsreglerna gäller endast för den som har ett en- eller tvåbostadshus, förklarar byggnadsinspektör Linda Johansson. 

Kortare handläggning

Den förenklade processen gör att attefallsåtgärder har kortare handläggningstid än bygglov. De flesta åtgärder är också billigare än motsvarande bygglovsansökan. 

– En annan fördel med attefallsreglerna är att de tillåter byggande även om du redan uppnått den byggrätt som finns i detaljplanen. En attefallsbyggnad kan dessutom uppföras på prickad mark, framhåller Linda Johansson. 

Den lagstadgade handläggningstiden för bygglov är tio veckor. Väntetiden varierar dock från ärende till ärende, ofta beroende på om remissinstanser som till exempel Länsmuseet eller Trafikverket behöver vara med och tycka till. 

– Exempel på vanliga sommarprojekt är att byta fönster, tak och kulör på sitt bostadshus. Sådana fasadändringar kan vara bygglovspliktiga. När det gäller fasadändringar så uppskattar vi om man mailar oss ett foto, för att vi snabbare bedömning om åtgärden är bygglovspliktig, förklarar bygglovshandläggare Frida Stenmark

Spara tid

Bästa sättet att snabba på sitt ärende är att skicka in kompletta handlingar från början. Därför rekommenderar samhällsbyggnadskontoret att ringa eller mejla för att räta ut eventuella frågetecken innan själva ansökan eller anmälan – det sparar tid för alla inblandade.

– Ibland kan det vara snårigt med alla regler, men då finns vi här för att vägleda kommuninvånarna. Är man osäker på något får man gärna höra av sig till oss, betonar Frida Stenmark. 

Inventerar lokaler

Utöver att vara bygglovshandläggare är Frida Stenmark också tillgänglighetskonsulent. Sedan i -höstas leder hon arbetet med att inventera cirka 120 publika lokaler i Oskarshamns centrum. Hittills har ett 20-tal butiker och restauranger granskats. 

– Jag tittar på hur förutsättningarna ser ut på respektive plats och har sedan en dialog med fastighetsägaren och verksamhetsutövaren om vilka åtgärder som kan behövas. Det kan exempelvis handla om tunga dörrar, höga trösklar eller bristande skyltning. Fastighetsägaren, eller i vissa fall verksamhetsutövaren, är skyldig att avhjälpa enkla hinder och det är oerhört viktigt att vi gör den här inventeringen för att säkra allas möjlighet att delta i det offentliga rummet, säger Frida Stenmark.

Dessa regler gäller retroaktivt, det spelar alltså ingen roll om byggnaden är gammal eller ny om enkelt avhjälpta hinder påträffas. Frida Stenmark framhåller att god tillgänglighet är ett enkelt sätt för näringsidkare att bredda sin kundkrets. 

– När det gäller framkomlighet är det kanske framför allt rullstolsburna som många tänker på. Men föräldern med barnvagnen eller personen med ”dramaten” har också nytta av att till exempel nivåskillnader är avhjälpta med ramp eller att tunga dörrar är försedda med dörrautomatik. 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Så här kontaktar du samhälls­byggnadskontoret:

E-post: sbk@oskarshamn.se

Tel bygglovshandläggare: 0491-887 30

(telefontid mån–tors 09.30–11.30)

Tel byggnadsinspektör: 0491-880 00
(anmälningsärenden)

 

Den nya broschyren ”När du ska bygga” finns att hämta på Servicecenter och är full av matnyttiga tips. Broschyren finns även i digital form på
www.oskarshamn.se.

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Det beror på vad det är du vill göra och var du ska göra det. Känner du dig osäker på om du behöver ansöka om bygglov är du välkommen att ta kontakt med byggavdelningen.

2. Beställ nybyggnadskarta. Ska du göra en nybyggnad krävs det oftast att du har en nybyggnadskarta som du kan beställa på kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Nybyggnadskartan visar detaljplanens bestämmelser som exempelvis hur högt du får bygga samt hur mycket. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Var noggrann när du fyller i ansökan så att den är komplett, då blir handläggningstiden kortare. Det är också viktigt att du tillsammans med din ansökan bifogar ritningar. 

4. Handläggningstid. När ansökan är komplett gör samhällsbyggnadskontoret en ­bedömning för att se om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor med undantag för de mer komplicerade ärendena, där du får besked inom 20 veckor. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat bygglov innebär att din ansökan är godkänd. Var noga med att inte påbörja ditt arbete förrän du tilldelats ett startbesked. En lovpliktig åtgärd får inte, trots att ett startbesked getts, påbörjas tidigast fyra veckor efter det att bygglovsbeslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Ska hållas för de flesta åtgärder där det behövs en kontrollansvarig. 

7. Startbesked. För att få påbörja ditt byggprojekt krävs ett startbesked. Vid enklare ärenden där det inte krävs något tekniskt samråd kommer startbeskedet samtidigt som ditt bygglov. 

8. Utstakning. I samband med startbesked tas det även beslut om det behövs ­utstakning. En utstakning gör man innan själva byggarbetet påbörjas och innebär att läget av en ­byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. 

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar bland annat att kontrollplanen
och bygglovet följs. 

10. Slutsamråd. När ditt byggprojekt nästan är klart ska du i god tid meddela din kontrollansvarige detta så att ett möte kan bokas in med byggnadsinspektören. På slutsamrådet ska byggherren redovisa att bygglovet har följts och att kontroller enligt kontrollplanen har utförts.  

11. Slutbesked. När alla förutsättningar är uppfyllda får du ett slutbesked av byggnadsinspektören. Tänk på att byggnaden eller åtgärden inte får nyttjas innan du har fått slutbeskedet. 

Från broschyren ”När du ska bygga” som återfinns på www.oskarshamn.se.

Glädjande spadtag för nya Kristineäng

En toppmodern förskola på två våningar, med sex avdelningar och plats för 120 barn. Glädjen var stor när det första spadtaget togs för nya ­Kristineängs förskola i Kristineberg.
– Det känns otroligt spännande, säger förskolläraren Beatrice Klingvall.

Redan i augusti nästa år ska den nya förskolan vara inflyttningsredo. Barnen på gamla Kristineängs förskola alldeles intill, kommer att följa byggnationen på nära håll. 

Två av dem, Collin Grahn och Melanie Elkassem Karlsson, fick vara med om att ta det allra första spadtaget den 14 mars när byggnationen satte i gång.

– För oss är det viktigt att involvera barnen under hela resan. Därför har de också fått vara med och påverka hur den nya förskolan ska se ut, tillsammans med pedagogerna. Det känns fantastiskt roligt att byggnationen äntligen har börjat, säger bildningsnämndens ordförande Anton Sejnehed (S) och får medhåll från tekniska nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S):

– Detta är verkligen ett roligt uppdrag, som andas framtidstro. Med ännu fler barn kommer vi närmare vårt mål på 30 000 invånare år 2030. Barnen är vår framtid, så är det bara, säger hon.

”Det känns som en fantastisk dag när
vi ­äntligen tagit det första spadtaget”,
säger ­Ulrika Mellblom, verksamhetschef
för ­förskolan i Oskarshamns kommun.

150 barn

Det är Skanska som bygger nya Kristineängs förskola som när den är färdig kommer att rymma totalt 150 barn och åtta avdelningar, inklusive den gamla byggnaden. Förskolan sticker ut från mängden i Oskarshamns kommun – det blir den första med två våningar.

– Det är nytt för oss. Men det är också en bra och effektiv modell på förskola som fungerar utmärkt i andra städer. De yngre barnen huserar på plan ett och i den gamla byggnaden, medan de äldre barnen är på plan två, säger Anton Sejnehed.

Sarah Brkic, Collin Grahn, Melanie Elkassem ­Karlsson och Annabelle Grandin Svärdh tog en sväng i kompisgungan.

Inspirerande miljö

Beatrice Klingvall, förskollärare på Kristineängs förskola, välkomnar kommunens satsning på en stor förskola.

– Det behövs fler förskoleplatser i Kristineberg och i Oskarshamn överlag. Alla förskolor i Kristinebergsområdet har också fått vara delaktiga i utformningen av den nya förskolan. Tillgänglighet och säkerhet har varit ledorden, men även att miljön ska vara inspirerande för barnen. Det ska vara roligt att komma till förskolan, säger hon.

Nya Kristineängs förskola kommer också att ha solpaneler på taket samt eget tillagningskök. Det blir även en stor bollplan och flertalet kreativa zoner utomhus. Närmast byggnaden finns plats för sand- och vattenlek, lekhus och vila. Lite längre bort finns chans till mer vidlyftiga lekar och aktiviteter som kan kräva vuxenhjälp, så som bygglek, gungor, klätterlek och balanslek. Allra längst bort kan mer självständiga barn leka själva. Här är zonerna av en mer vild karaktär med större lekbuskage och nära naturen. Bollspel, kojbyggen, hinderbanor och cykelslinga finns i området.

Förskolläraren Beatrice Klingvall är väldigt nöjd med att både pedagoger och barn fått vara med i utformningen av nya Kristineängs förskola.

En ny parkering för personal och för lämning och hämtning av barn anläggs söder om förskoleområdet, utmed Östersjövägen.

– Det kommer bli en jättefin förskola med flera bra ytor. Det känns otroligt bra att vi har utvecklat den tillsammans med barnen, vi jobbar mycket med att lyfta fram deras röster i samhället på olika sätt. Vår ambition med den nya förskolan är också att vi så småningom kan minska storleken på barngrupperna, berättar Ulrika Mellblom, verksamhetschef för förskolan i Oskarshamns kommun. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

 

Exklusivt ytskikt med microcement

Fler och fler hakar på trenden med microcement. Med detta behöver du varken ta bort klinker eller ­kakel – det stryks nämligen ovanpå. Resultatet blir ett uppfräschat badrum i modernaste tappning. 

Microcement har funnits i flera år i Europa, men det är först senaste året som det slagit igenom ordentligt i Sverige. Många inser fördelarna med att slippa hela operationen med borttagning av kakel och klinker, som i sig påverkar både tätskikt och golvvärme negativt, berättar Magnus Utterström på Colorama Oskarshamn, som säljer en helhetslösning med microcement kombinerat med installation.

Microcement är inte bara för badrum, utan kan appliceras på alla möjliga olika material för olika ändamål. Både inne och ute. Ett gammalt klinkersgolv i hallen, en tråkig trappa eller en repig bänkskiva, kan bli fina och trendiga igen. 

Låt allt vara kvar

– Det är oftast en stor insats att bila ett äldre terrakottagolv i hallen eller i köket. Med microcement kan du låta allt vara kvar och ändå få nytt och fräscht. Både smidigt och klimatsmart. De flesta har någon yta hemma där detta skulle kunna passa, säger Magnus Utterström.

Hans kollega Henrik Lindberg är den från Colorama som utför själva installationen av cementen. Han är mitt uppe i en egen badrumsrenovering med microcement hemma på Mariehillsvägen i Kristineberg. 

– Måste såklart ha det hemma också! Vårt badrum behövde fräschas upp och detta var ett enkelt sätt med ett snyggt resultat. Otroligt skönt att slippa ta bort allt kakel måste jag säga, säger han och berättar hur han gått till väga:

– Det enda jag behövde slipa ner var en bård som går på mitten av väggen, nu är det plant. Sedan har jag primat och spacklat fogarna samt satt upp ett glasfibernät för att cementen ska fästa bättre. Först använde jag något heter microbase, som är en slags grundning. Därefter microfino, som är det yttersta lagret. Jag har slipat varje lager. Nu ska jag lacka allt för en fin och tålig finish.

Microcement finns i flera olika kulörer och texturer. Alltifrån en slät yta utan struktur till
en grov yta som påminner om rustikare puts.

Exklusivt utseende

Microcement finns i olika kulörer men de flesta väljer en neutral kulör, i grått eller beige. Det finns fyra olika sorters lack, från supermatt till blank. Det går att skapa mer eller mindre struktur på ytan beroende på vad kunden vill ha. Den färdiga ytan får ett exklusivt utseende som är lätt att rengöra och underhålla eftersom den inte har några skarvar där smutsen kan fastna.

– Jag tar med varuprover och skisser hem till kunden, sedan slutför jag allt enligt kundens önskemål. När det gäller badrum är det viktigt att tätskiktet bakom är fungerande. Det är ganska många lager som läggs på det befintliga kaklet, men faktum är att det bara bygger ut max fyra millimeter, säger Henrik Lindberg som gått en utbildning i just installation av microcement. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Microcement 

Microcement är en kompositbeläggning baserad på cement, vattenbaserade hartser, tillsatser och mineralpigment. Microcement kallas ibland även designcement, microbetong eller microtopping. Eftersom materialet endast bygger två till fyra millimeter påverkas varken konstruktion eller befintliga lister och dörrar av vikt och tjocklek. Cementen kan appliceras på allt från små bänkskivor till golv i en villa eller offentlig miljö på flera hundra kvadratmeter.

Gammaldags känsla med elegant touch

Att iordningställa sitt drömhus är en kamp värd mödan. I alla fall om man frågar Johan Persson och Gabriella Jonsson. Nu har de äntligen kunnat flytta in i drömhuset Humlekärrshults Gård. 

Det känns så skönt verkligen. När vi flyttade in tog vi en hel vecka där vi inte gjorde någonting med huset, säger Gabriella Jonsson.

Innan dess var det åtta månader ihärdigt arbete som gällde, utöver ordinarie jobb, träning och övriga fritidsintressen. Många sena kvällar har det blivit, inte minst med tanke på att de gjort nästan allt själva. 

– Helt otroligt att vi är här nu. Det har inte varit en spikrak väg, med många utmaningar under resans gång och leveransförseningar av bland annat kaklet till badrummet. Men så här i efterhand känns det ändå lätt värt det. Vi hade gjort samma sak igen, säger Johan Persson.

Och faktum är att badrummet, köket, vardagsrummet och sovrummet i princip är färdigt. Badrummet är 20 kvadratmeter stort, i vitt kakel och klinker med guldfärgade blandare till dusch och badkar. Badkaret har även guldfärgade lejontassar. I badrummet ryms också tvättstugan.

Badrummet går i vitt och guld. Väggarna är till hälften kaklade och badkaret med lejontassar har en utsikt över åkern utanför. Än så länge saknas duschdörrar, spotlights och några lister.

Egenskapad kommod

– Det gamla köket har blivit badrum. Vi ville ha en gammaldags stil och valde att bara sätta kakel på halva väggarna. Kommoden är ett gammalt skåp som vi sågat av på höjden och målat om. Älskar badkaret. Här kan jag ligga och titta ut på åkern genom fönstret, säger Gabriella. 

I normala fall gör paret allt själva men just ytskiktet i badrummet lejde de bort till licensierade hantverkare. 

– Vissa saker är det värt att köpa in folk till. Då har vi alla garantier och försäkringen gäller om det händer något. Därför blev det också husets dyraste rum, men det får det vara värt, säger Johan, som själv jobbar som snickare på Åkessons Bygg.

Vardagsrummet och sovrummets fiskbensparkett, som består av tusentals ekstavar som paret själva fogat ihop, pryds nu av möbler. Och med återanvända pardörrar från andra delar av huset, till både kök och sovrum, skapar paret även här en gammaldags känsla. 

Det lindblomsgröna köket med gröna luckor och gulddetaljer ger en gammaldags känsla, likaså den ovanligt breda ugnen och fläkten. Paret gillar ­inredning och alla saker är noga utvalda för att passa in i köket. Ni kan följa Gabriella och Johans renoveringsresa på Instagramkontot @humlekarrshultsgard.

Återanvända pardörrar

– Köket blev i lindblomsgrönt till slut. När Johan kom en dag så hade jag målat hela köket. Som tur var tyckte han om det, säger Gabriella.

– Allt du gör blir fint, det är bara att köra på, svarar Johan.

De bestämde tidigt att även köksluckorna skulle vara gröna. Precis som i badrummet är blandaren guldfärgad och tanken är att hitta knoppar eller handtag i guld. Den svarta och ovanligt breda Lofra-ugnen och Smeg-fläkten sticker ut på ett gammaldags och elegant sätt. 

– Min tvillingbror skojar med mig och undrar om vi verkligen behöver en så stor ugn för att värma Gorbys-piroger. Vi kanske inte är så jättebra på att laga mat, säger Johan med ett skratt.

Ny energi

Det är en del småpill kvar på entréplanet men skillnaden nu när paret bor i huset, är att de kan välja mer vad de vill satsa på för stunden. Det väsent-liga är gjort. Och det i sig har gett dem mer energi för kommande projekt. Övervåningen är fortfarande kvar, likaså trädgården, byte av fönster och bortplockningen av eternitfasaden.

– Det är nästan pinsamt hur det ser ut på utsidan. Men vi kan inte göra allt på en gång, det får bli till sommaren och hösten. Nu försöker vi njuta lite av livet också, säger Gabriella med ett leende. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Gabriella Jonsson

Ålder: 23 år

Bor: Humlekärrshults Gård

Gör: Arbetar som socialsekreterare

Fritid: Odling och trädgård

 

Johan Persson

Ålder: 30 år

Bor: Humlekärrshults Gård

Gör: Snickare

Fritid: Spelar fotboll i IFK Oskarshamn

Gräver grunden för framtiden

Den stora stadsomvandlingen, byggnationer av tomter och ­lägenheter, nyetableringar, fibersatsningar och historiska beslut. Den senaste mandatperioden har varit händelserik i Oskarshamns kommun.
– Tillsammans med näringsliv och invånare har vi lagt grunden för framtidens Oskarshamn. Vi upplever en framåtanda som aldrig förut. 

Det säger de båda kommunalråden Andreas Erlandsson (S) och Lucas Lodge (M) som representerar den styrande majoriteten i kommunen.

– Det är just samspelet mellan olika aktörer och viljan att lösa utmaningar som varit det vinnande konceptet. Mentaliteten att göra saker tillsammans i stället för på enskilda håll, har lett till många gemensamma investeringar, säger Andreas Erlandsson och får medhåll från Lucas Lodge.

– Framtidstron är stor i Oskarshamn. Större än på många år. Det märks också hos invånarna, som är stolta över sin stad. Det finns en utvecklingsvilja som nästan går att ta på. Det gör att det är väldigt roligt att gå till jobbet, säger han. 

Och det har också hänt otroligt mycket de senaste åren. Först ut var Byggebos byggnation av Gripen, med lägenheter, hälsocentral och folktandvård som invigdes 2019. För första gången på 25 år byggdes hyresrätter i Oskarshamn. Och det följdes av att privata fastighetsägare vågade satsa på ytterligare byggnation av lägenheter. 

– Gripen blev startskottet för den stora stadsomvandlingen till ett mer modernt centrum, konstaterar Andreas Erlandsson. 

Ny stadsdel

Mycket har också hänt nere i inre hamnen, vid Norra kajen.En ny stadsdel har vuxit upp i samverkan mellan Oskarshamns kommun, Region Kalmar län, föreningslivet och privata fastighetsägare. Mödra- och barnhälsovården har flyttat hit, nya lägenheter och kontorslokaler har byggts och platser för spontanidrott och umgänge har skapats. Dessutom har en park med evenemangsmöjligheter tagit form. 

– Staden byggs ihop med vattnet på ett väldigt positivt sätt, säger Lucas Lodge.

Intresset för nya lägenheter är stort hos invånarna, men även intresset för tomter vad gäller husbyggande. Just nu förbereds tomter längs med Östersjövägen i Kristineberg och planarbetet för nya kvarter i Långelid, Rödsle är i full gång. Likaså vill man möjliggöra tomter i Figeholm och Påskallavik, men det är i ett tidigt skede.

– Möjligheten att kunna bo och jobba i hela kommunen är av yttersta vikt för oss. Därför har vi också investerat runt 20 miljoner kronor i fiber på landsbygden de senaste åren. Ett arbete som bara är påbörjat, säger Andreas Erlandsson. 

Stor efterfrågan

De senaste åren har också handelsområdet Snickeriet vuxit upp, med etableringar så som Dollar Store och Biltema. Detaljplanearbetet pågår för att knyta ihop säcken för hela området. Dessutom väntas en ny detaljplan vinna laga kraft till sommaren, vad gäller ett stort logistikcenter på 150 hektar, som planläggs för industriändamål. 

– Oskarshamn är hett just nu, många efterfrågar mark. Det är roligt att investerare både lokalt och utifrån ser att vi är i en utvecklingsfas. Oskarshamns läge i regionen är strategiskt bra och vi för regelbundet dialoger med företag som vill etablera sig här, säger Lucas Lodge.

Jobb och boende är förstås viktiga frågor för den politiska majoriteten. Men även välfärden är av hög prioritet. Större barnkullar ställer högre krav på att barnomsorgen fungerar. 

– Vi är i ett läge där vi måste expandera. För tio år sedan pratade vi om nedläggningar och hopslagningar av förskolor – nu bygger vi förskolor både i Figeholm och Kristineberg, säger Andreas Erlandsson. 

Det börjar också bli fullt i skolorna. Vilket lett till ett historiskt beslut om att bygga en storskola med en kapacitet på 975 elever. Platsen för detta blir troligen Länsmansängen, mitt emot Norra skolan.

– Vi har även tagit ett annat stort beslut, att bygga en helt ny arena. Det är en utvecklingsfråga där vi tror på att en ny arena medför ökad attraktivitet till kommunen, samtidigt som invånarna prioriterar sin fritid högt, säger Andreas Erlandsson. 

 

Fakta

Lucas Lodge

Ålder: 37 år

Familj: Sambon Elin, sönerna Maximilian, 6 år och Matheo, 3 år

Jobbar som: 1:e vice ordförande i kommun­styrelsen (M)

Gör på fritiden: Umgås med familjen, åker ut med båten och jagar gärna

Hjärtefrågor: Utveckling av näringslivs­klimatet, sänka skatten och infrastruktur

Om att jobba med Socialdemokraterna: ”Det har bara berikat besluten genom att vi kan komma med olika infallsvinklar. Vi har inte samsyn i alla frågor men båda sidor är lyhörda för att skapa en hållbar väg framåt. Öppenhet och dialog är nyckeln till framgång.”

 

Fakta

Andreas Erlandsson

Ålder: 46 år

Familj: Sambon Jenny, barnen Filip, 14 år, William, 12 år och Alicia, 11 år

Jobbar som: Kommunstyrelsens ordförande (S)

Gör på fritiden: Umgås med familjen, tar en tur med båten och renoverar huset

Hjärtefrågor: Välfärden, invånarnas trygghet, utveckling av kommunen

Om att jobba med Moderaterna: ”Vi är inte alltid bästisar, men det är resultatet som räknas. Och det har blivit ett väldigt bra resultat. Det är klart att det är tuffa förhandlingar ibland – men det som förenar oss är att vi vill Oskarshamns bästa.”

 

Maria Ihse, kommunikationschef på Oskarshamns kommun, berättar om hur kommunen hanterade pandemin.

Stöd genom en tuff period

Två år med pandemi har inneburit många utmaningar. För kommunens del har det handlat mycket om att stötta riskgrupper och näringslivet genom den tuffa perioden. 

– Redan en månad efter att ­pandemin slog till, började vi med hemleveranser av mat till äldre och riskgrupper. Frivilliga resurs­gruppens insatser har varit ovärderliga. Inte bara för att de delat ut över 2 500 matkassar, utan även för den sociala biten. För många av dem som fick isolera sig var telefonsamtalet, när beställningen skulle lämnas, en ljuspunkt i vardagen, säger ­Maria Ihse, kommunikationschef på Oskarshamns kommun. 

Även näringslivet har ­påverkats hårt under pandemin. Genom att köpa presentkort på Handel ­Oskarshamn till ­kommunanställda, delfinansiera presentkort till allmän­heten, köpa presentkort för luncher till gymnasieungdomar och även erbjuda gratis hemkörning av produkter med taxi, har kommunen bidragit till en bättre ekonomi för butiker och restauranger. Föreningar som drabbats extra hårt har även fått större bidrag.

– Partierna gjorde flertalet överenskommelser och var eniga om dessa åtgärder. För att säkerställa att det finns något kvar efter pandemin var vi tvungna att vara kreativa. Samtidigt har det långsiktiga arbetet med utveckling av kommunen fortsatt, även om det kändes som att världen stannade upp ett tag, säger Maria Ihse. 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Rivstart för drömsatsning

Startraka, prispall, ­målflagga – allt är på plats. Drömmen om att öppna Kalmar läns ­häftigaste inomhushall för elkart är nu förverkligad för Fredrik Harai. 

Ljudet av däckskrik ekar mellan väggarna i nybyggda Kartcenter. Från årsskiftet har det varit full fart på Gengasvägen i Oskarshamn. 

– Jag hade räknat med en försiktig öppning, men bokningarna har fullkomligt rasat in från start. Och i samband med att restriktionerna försvann märkte vi att trycket ökade ytterligare. Det känns fantastiskt att ha blivit så väl mottagen av oskarshamnarna, betonar Fredrik Harai och tillägger att besökare även har kommit från orter som Kalmar, Västervik och till och med Uppsala för att prova banan. 

Fartfylld aktivitet

Elkart är en fartfylld aktivitet för alla åldrar. Det enda kravet är att föraren är minst 140 centimeter lång, för att kunna nå fram till pedalerna. Fredrik Harai framhåller elkart som perfekt för bland annat företagskickoffer, familjen, kompisgäng, möhippor och svensexor samt barnkalas. 

– Att öppna den här anläggningen är något som jag har drömt om i flera år. Och det är nästan svårt att förstå att det äntligen har blivit verklighet. Resultatet är till och med bättre än jag kunnat föreställa mig, konstaterar Fredrik Harai, som även har planer på att arrangera öppna grand prix-tävlingar där aspirerande racingförare får mäta sina krafter på banan. 

Enligt Fredrik Harai har körningen gett mersmak för i stort sett alla förstagångsbesökare. Och statistiken visar redan nu på en stor andel återkommande besökare som vill putsa på sina varvtider. 

– Det är tydligt att banan går hem hos både nybörjare och mer erfarna förare. Och jag har märkt att många får blodad tand och bestämmer sig för att direkt boka ytterligare ett pass eller två. Det ser jag som ett väldigt gott betyg, säger Fredrik Harai.  

 

Fakta

Kartcenter

Anläggningen ligger på Gengasvägen 3 i Oskarshamn och är öppen tisdag–söndag året runt. Bokning görs online via Kartcenters hemsida och det finns även möjlighet till drop-in under ordinarie öppettider. Hjälm och racingoverall finns att låna på plats.

Lekande lätt att boka plats

Säkra din plats, swisha hemma och gå förbi kön. Bokningssystemet till simhallen under pandemin har fungerat över all förväntan.
– Därför fortsätter vi även med det framöver, som en service till besökarna. 

Det säger Anton Berntsson, som är verksamhetschef för Arena Oskarshamn Bad & Gym.

– Nu har restriktionerna släppt och att vi har kvar bokningssystemet har inget med Covid-19 att göra. Det handlar helt enkelt om att det fungerat så bra. Det blir ett komplement till drop in, som vi också kommer att erbjuda.

Genom att boka din plats i simhallen via Arena Oskarshamns hemsida, garanteras du en plats. Vissa veckor om året, speciellt då det är lov, råder det högt tryck på just simhallen och det kan med andra ord vara fullt om biljetterna inte bokats.

– För dem som inte vill chansa är det därför bra att boka. Dessutom slipper du stå i kö när du kommer hit. En väldigt bra service, tycker vi, säger Anton Berntsson.

Någon som uppskattat bokningssystemet är tvåbarnsmamman Emilia Vilander-Adolfsson, Oskarshamn. Hon brukar besöka simhallen åtminstone varannan vecka med sina barn Alvin, fem år och Alfons, snart ett år. 

– Perfekt att betala hemma och sen bara visa upp koden för att komma in, säger hon medan Alvin tar sig uppför trappan till den högsta rutschbanan.

– Jag älskar att åka rutschbana, för den går så fort, säger han när han kommit ner igen.

Agneta Nilsson motionssimmar tre gånger i veckan. Tack vare bokningssystemet är banan för motionssimmet numera öppen alla vardagar i veckan.

Anpassat för alla

Även barnen Klara Darberg, sju år och Lilly Darberg, fem år uppskattar att tillbringa tid i äventyrsbadet. Mamma Jessica berättar att de är simhallen minst en gång i månaden, förutom simskolan varje måndag. 

– Vi flyttade till Oskarshamn från Uppsala för ett år sedan och jag tycker att det är bra att äventyrsbadet verkligen är anpassat för barn i alla åldrar. Både Klara och Lilly tycker om att leka i poolen med alla figurer och leksaker, säger hon.

– Bokningssystemet har alltid fungerat väldigt bra. Jättesmidigt att betala med Swish hemma, tillägger hon.

Lilly och Klara Darberg älskar att bada på äventyrsbadet på Arena Oskarshamn. Mamma ­Jessica tycker att bokningssystemet till sim­hallen fungerat bra. ”Jättesmidigt” säger hon.

Utvecklas

Och tanken är att bokningssystemet ska vidareutvecklas. 

– Vi kan öppna upp motionssimmet utanför öppettiderna tack vare detta. Då omfördelas beläggningen och det blir inte lika mycket trängsel i bassängen. Många vill exempelvis simma på morgonen innan jobbet och nu kan vi öppna upp även tisdag och torsdag morgon. En service vi inte har kunnat erbjuda förut men som nu är möjligt tack vare vårt bokningssystem, säger Anton Berntsson.

Tanken är även att det ska gå att köpa årskort via det nya systemet framöver och få kvittot direkt i mejlen. Likaså anmälan till kommunens simskola ska kunna ske digitalt, i stället för att behöva sitta i telefonkö. 

– Det finns många fördelar med en e-tjänst, det gäller bara att se möjligheterna, säger Anton Berntsson.

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Fakta

Så bokar du

Sök på Arena Oskarshamn i ditt sökfält i ­telefonen/datorn. Under rubriken ”Boka ditt besök till simhallen” kan du trycka på ”Här kan du boka din entrébiljett”. Här väljer du ­antingen Entrébokning eller Boka din bana. Välj datum och tid samt hur många som ska besöka simhallen. Välj Gå till kassan i din ­varukorg. Där väljer du hur du vill ­betala. ­Biljetten kommer via en QR-kod till din mejl som du sedan visar upp vid grindarna i ­simhallen. Färdigt!

Åter galafest i Oskarshamn

Nu är det dags att plocka fram feststassen igen. Efter två års inställda ­fester kommer Oskarsgalan att ­arrangeras den 30 april.
– Intresset är jättestort, ­konstaterar projektledare ­Johanna Asp.

Den efterlängtade hyllningskvällen för de lokala hjältarna och förebilderna kommer att hållas på valborgsmässoafton, den 30 april. Platsen för galan är, för sjätte året, B-hallen på Oscarsgymnasiet som erbjuder gott om svängrum för de totalt 500 gästerna.

– Jag blir lika förbluffad varje år att det går att förvandla en vanlig sporthall till en vacker galalokal. Samtidigt känns det tryggt att arrangera i lokaler vi känner till och som vi vet fungerar bra, säger Johanna Asp som på olika sätt har varit involverad i alla Oskarsgalor – utom en – ända sedan starten.

Tillsammans med sina kollegor på Attraktiva Oskarshamn – Magnus Franzén, som kommer att vara konferencier under kvällen, och Titti Falk, som är ansvarig för kategoriägarkontakterna – är hon i full gång med förberedelserna kring den tolfte Oskarsgalan. 

– Även om vi känner oss lite ringrostiga, då pandemin har satt käppar i hjulet under de föregående två åren, börjar de flesta bitarna falla på plats, framhåller trion.

Lokal prägel

De betonar att det, i likhet med tidigare år, kommer att vara lokal och regional prägel på allt som händer under kvällen. Från maten till musiken och underhållningen som kapellmästare Christian Åberg kommer att ansvara för.

– Det ska bli fantastiskt kul att åter få gå på Oskarsgalan med allt vad det innebär, säger Magnus Franzén som själv fick Årets Integrationspris 2018 och nu kommer att stå på scenen för att guida gästerna genom kvällen.

För Titti Falk är Oskarsgalan 2022 premiär i dubbel bemärkelse. Både som gäst och arrangör.

– Jag har hört så mycket positivt om den här kvällen. Ska bli spännande att få uppleva den själv tillsammans med alla festglada oskarshamnare.

 

Fakta

Nio priskategorier

Årets Entreprenör/Innovatör – delas ut av Atrinova

Årets Medarbetare – Delas ut av ­Oskarshamns-Tidningen

Årets Tillväxtpris – delas ut av Almi

Årets UF-företag – delas ut av Swedbank

Årets Idrottsprestation – delas ut av ­Oskarshamns kommun

Årets Regionutvecklingspris – delas ut av Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling

Årets Företagare – delas ut av Företagarna tillsammans med Länsförsäkringar Kalmar län

Folkets pris – delas ut av Attraktiva Oskarshamn

Årets granne – delas ut av OKG

Håll utkik på www.oskarsgalan.com för öppna nomineringar till vissa av priserna.

Vill du också känna stoltheten när statyetterna hittar sina nya ägare? Alla hälsas välkomna. Boka dina biljetter på www.oskarsgalan.com

 

Portad med några enkla klick

Ge bilen det skydd och den omtanke som den är värd. Via portleveransen.se är det enkelt att beställa genomtänkta och högkvalitativa garageportar för alla önskemål och behov.

Sedan 2007 har Plåtson samarbetat med tyska Teckentrup som är en ledande portleverantör i Europa.

– Det är portar som är mycket efterfrågade bland kunderna tack vare den höga kvaliteten och de unika lösningarna. Det är en av anledningarna till att vi nu lanserar vår nya e-handelsplattform portleveransen.se där man som konsument enkelt och visuellt kan beställa precis den garageport man vill ha utifrån egna önskemål, förklarar Marcus Hellens som är ansvarig för portar på Plåtson. 

I sortimentet finns alltifrån klassiska standardmodeller till marknadens mest moderna och exklusiva garageportar. Såväl material som färger och utformningar är anpassade för det nordiska klimatet och de svenska väderomställningarna.

Anpassa efter eget behov

Marcus Hellens framhåller möjligheterna att anpassa garageporten helt efter egna behov. Antingen med utgångspunkt från något av de fyra grundpaket som finns på hemsidan eller att med några enkla klick skapa en helt egen och unik garageport.

– Man börjar med att välja vilken typ av port man vill ha, sedan färg, mått, eventuella fönster, portmotor samt olika tillbehör som exempelvis larm, appstyrning eller fuktsensor. Efter varje val uppdateras priset så man kan se exakt hur mycket den aktuella porten kommer att kosta. Har man önskemål om andra mått eller speciallösningar är det bara att kontakta oss så tar vi fram en offert, säger han.

För att ytterligare förenkla processen finns informations- och monteringsfilmer på hemsidan som bland annat beskriver hur man mäter och monterar portarna.

– Genom vår personal kan vi dessutom ombesörja montering över hela Kalmar län, i Blekinge och på Gotland.

Säkert skydd

Marcus Hellens ser det som en självklarhet att ge bilen ett säkert och funktionellt skydd, samtidigt som en stilren garageport förgyller garagets utseende.

– En bil för flera hundra tusen kronor i garaget är definitivt värd en ordentlig port, konstaterar han leende.

 

Fakta

Eget tycke och smak

Läs mer om Plåtsons garageportar med stil och kvalitet och hur man enkelt utformar sin garageport efter eget tycke och smak på portleveransen.se

Missa inte heller vårens portkampanj som presenteras i slutet av mars.

Rustar människor för livet

Mer än bara ett vanligt läroverk. På Oskarshamns folkhögskola får deltagarna utveckla sig själva.
– Vi rustar människor för livet, säger rektor Emil Jörgensen.

Han tillträdde sin tjänst vid årsskiftet och har själv utbildningsbakgrund på bland annat folkhögskola. Närmast kommer han från en tjänst som kyrkoherde i Ålems församling.

– Jag gillar ledarskap och organisation. Dessutom tycker jag väldigt mycket om folkhögskola som utbildningsform. Bland våra deltagare finns allt från nybörjare till extremt högpresterande. Det är folkbildning med demokrati i fokus som även spelar en viktig del i integrationen. Med min bakgrund kommer jag även att jobba för att stärka skolans kyrkliga profil, framhåller han.

Allt från lunch till catering står på menyn hos kökschef Joakim Skärkarl på Restaurang Tuppen.

Full fart igen

Verksamheten är åter på gång att ta fart efter pandemin. Oskarshamns folkhögskola erbjuder allt från behörighetsgivande kurser för de som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning till yrkesutbildningar för undersköterskor och kyrkomusiker samt en rad särskilda kurser inom bland annat musik. På utbildningsprogrammet finns också den populära seniorkursen som vänder sig till daglediga 50-plussare.

– För de som är intresserade av våra allmänna kurser eller någon mer specialinriktad utbildning finns det mycket information på vår hemsida. Ansökan till höstens kurser ska göras under våren, betonar Emil.

Vid sidan av utbildningar är Oskarshamns folkhögskola även en populär konferensanläggning med restaurang som erbjuder dagens lunch både till skolans deltagare och allmänheten. Här finns även rum till uthyrning via Logi Tuppen.

– Vi har även många besökare på våra event i Ceciliakapellet där vårens program har börjat ta form.

Som nytillträdd rektor har Emil Jörgensen mycket planer för framtiden. Han vill bland annat återstarta utbildningarna till kyrkvaktmästare och pianotekniker. Likaså rusta upp och anpassa de befintliga lokalerna.

– Vi går en spännande framtid till mötes och jag antar utmaningen med både nyfikenhet och ödmjukhet tillsammans med skolans duktiga personal, säger han.

 

Fakta

Oskarshamns folkhögskola

Startade verksamhet 1958 och har Växjö stift som huvudman. Skolans kurser och ­utbildningar vänder sig till alla, oavsett tro eller livsåskådning.

Läs mer om aktuella utbildningar och kurser samt konferensmöjligheter och event på
www.oskarshamnsfolkhogskola.se och
www.munthekonferens.se

Ansök på www.oskarshamnsfolkhogskola.se