Träning ute har blivit inne

I spåren av coronavirusets framfart har uteträning blivit inne.
Inom kort öppnar Oskarshamns kommun ytterligare två utegym i kommunen och genomför även nya satsningar på befintliga motionsanläggningar.

Motorikbanan i Havslätt.

Träning och motion är alltid bra för hälsan. Just nu fyller träningen dessutom flera olika syften – förutom att stärka kroppen är det även en stunds tidsfördriv för de som sitter hemma på grund av coronaviruset. Smittrisken i samband med olika typer av gruppövningar och ­andra aktiviteter inomhus har dock fått många att flytta träningen utomhus.

– Med tanke på rådande ­situation har vi högsta prioritet på att göra ­iordning och färdigställa våra utomhus­anläggningar. Vi märker att det finns ett stort behov och hög efterfrågan kring olika möjligheter till utomhusträning, berättar anläggnings­chef Olof Eriksson på Fritidskontoret.

Före tidsschemat

Planen var att det nya ute­gymmet ­intill idrottshallen och BK Bores anläggning i Figeholm skulle stå klart innan sommaren. Men det har gått betydligt fortare än så.

– Det har varit full fart för att få allt färdigt så fort som möjligt, ­förklarar vaktmästare Daniel Ek på Arena Oskarshamn och även ansvarig för byggnationen av det nya utegymmet i Figeholm som redan nu är färdigt att tas i bruk.

– Som både boende i Figeholm och ordförande för BK Bore är jag väl medveten om hur viktigt en sådan här satsning är för samhället. Det underlättar även för det lokala föreningslivets verksamheter och det all­aktivitetscentrum som håller på att växa fram i anslutning till idrotts­hallen, säger han. 

Kristdala på gång

Gymmet har totalt sju stationer med allt från stocklyft och bänkpress till armgång, rodd och knäböj. Alla ­redskap är tillverkade av underhållsfritt och självimpregnerande lärkträ.

Olof Eriksson testar uterummet i Påskallavik.

– Materialvalen har varit viktiga för oss, både ur ett underhålls- och användar­perspektiv, men också att ­färgerna ska smälta in med ­omgivningen, betonar Olof Eriksson.

Liknande utegym är planerat att uppföras i Kristdala under hösten. Men utformningen och placeringen är ännu inte beslutat.

– Vi pressar på så mycket vi kan för att flera ska få tillgång till uteträning så snabbt som möjligt.

Olof Eriksson tillägger att det även gäller kommunens motionsspår där en fortlöpande upprustning pågår.

– Motionsspåren i Påskallavik, ­Fårbo och Kristdala har sedan ­tidigare fått modern LED-belysning med klimat­smarta kompositstolpar som inte kan ruttna samt nya skyltar. Nu står slingan i Kristineberg på tur och den beräknas vara färdigt under hösten. Även Havslätt ska under 2021 få ny belysning, stolpar och skyltar, berättar han.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Uteträning i kommunen

Havslätt: I Havslätts friluftsområde i Oskarshamn finns ett utegym med olika stationer som passar för både motionärer och elit samt en motorikbana där barnen kan träna motorik, balans och koordination.

Påskallavik: I Påskallavik finns ett utegym på 150 kvadratmeter i anslutning till ­motionsspåren. 

Stadsparken: I Stadsparken i ­Oskarshamn finns ett utegym. Det är särskilt ­lämpat för seniorer men tillgängligt för alla.
I anslutning till gymmet finns Hälsans stig, en fyra kilometer lång vandringsled i ­omväxlande miljö i centrala Oskarshamn.

Figeholm: Helt nyanlagt utegym med sju stationer i anslutning till idrottshall och motionsspår.

Kristdala: Utegym planeras till hösten, men utformning och placering är inte beslutade än.

OCR-banan: OCR-banan i anslutning till motionsspåret i Kristineberg är även öppen för allmänheten.

Nio motionsspår

Det finns totalt nio motionsspår i ­kommunen. Påskallavik, Fårbo och ­Kristdala är nyligen upprustade med elljus av senaste slaget och Kristineberg står på tur. Det finns även motionsspår i Havslätt, Bockara, Figeholm, Linghem och Misterhult.

Välkryddad sjöfartsbok

Sedan barnsben har han varit intresserad av sjöfart i alla dess former. Något som bland annat resulterade i ­spaltkilometer av initierade artiklar under hans tid på ­Oskarshamns-Tidningen.

Boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn” blev något av kronan på verket på hans marina gärning. 

Absolut ett av mina roligaste projekt genom tiderna, säger författaren och journalisten Bengt Bengtsson. Som reporter och redaktionschef på ­Oskarshamns-Tidningen upplevde jag varvskriserna på nära håll. Samma sak med hamnens utveckling under flera decennier. Och hela tiden stod Herbert Westerberg i centrum. Jag hoppas att boken ger Westerberg den uppmärksamhet han förtjänar både för hamnens utveckling och för att han lade grunden till ett starkt näringsliv i Oskarshamn.

I boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn” serverar ­för­fattaren Bengt Bengtsson ett färgstarkt porträtt av ­hamnchefen Herbert Westerberg.

Lyckat samarbete

Det är kommunikationsbyrån ­KrePart i Oskarshamn som står bakom form­givning och produktion av den ­historiskt viktiga boken.

– Jag har fått mycket hjälp och stöd under produktionsfasen av KrePart i allmänhet och vdn Mikael Petersson i synnerhet, säger Bengt Bengtsson.

Det är inte första gången Bengtssons och Peterssons vägar har korsats. Under flera år var de arbetskamrater på ­Oskarshamns-Tidningen. Och under en handfull år var Bengt Bengtsson redaktionschef på samma tidning medan Mikael Petersson fungerade som kriminal- och sportreporter.

1991 lämnade Bengt Bengtsson tidningsvärlden för att bli regionchef för Företagarna. I samma veva sadlade Mikael Petersson om till företagare i mediebranschen.

– Samarbetet fortsatte i och med att KrePart började producera regionens medlemstidning, magazinet Företag. En tidning som verkligen låg i ­framkant.

Besöker Oskarshamn

1998 lämnade Bengtsson jobbet som regionchef för att bli informationschef på huvudkontoret i Stockholm. Sedan 2003 är han egen företagare och driver Tinnholmen Kommunikation AB.

Han är fortsatt aktiv inom Före­tagarna och är bland annat styrelseordförande för Företagarna Stockholms län.

Det händer fortfarande att familjen Bengtsson då och då besöker Oskarshamn, inte minst för att sonen Niclas bor med sin familj i kuststaden. Vid ett av dessa besök tog Bengt del av IK Oskarshamns jubileumsbok, en bok som KrePart producerat och har fått mycket beröm för.

Ett lunchmöte senare stod det klart att Mikael Petersson och Bengt Bengtsson ­återigen förenades i ett projekt.

Hög kvalitet, kostnadseffek­tivitet och glädjen att få jobba med en ­gammal kollega. Bättre kan det inte bli, säger Bengtsson.

– Jag är mycket stolt över boken och glad över att jag lät boken produceras av KrePart.

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Privat

Innovativ skeppsgosse utvecklade Oskarshamn

Först starkt ifrågasatt som hamnkapten. Sedan hyllad för att han mot alla odds gjorde hamnen i Oskarshamn lönsam. Samtidigt som han lade grunden för Oskarshamns starka näringsliv. 98-årige Herbert Westerberg har spelat en viktig roll i Oskarshamns utveckling.

Över 112 sidor ger författaren Bengt Bengtsson, med ett förflutet som journalist och redaktionschef på Oskarshamns-Tidningen och en karriär inom Företagarna, ett spännande och färgstarkt porträtt av Herbert Westerberg i boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn.”

Herbert Westerberg på besök på Hawaii i samband med en seglats med fartyget Golden Gate.

– Under sin aktiva tid som hamnchef och vd för det kommunala ­utvecklingsbolaget Industrilokaler AB uträttade han stordåd. Han är inskriven med stora bokstäver i Oskarshamns historia, understryker författaren.

Boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn” bygger på Herbert Westerbergs egna ­noteringar och många samtal mellan honom och Bengt Bengtsson. Författaren har ­också lagt ned stor energi på ett ­omfattande researcharbete i bland annat olika tidningsarkiv.

Många stridigheter

Herbert Westerberg var i högsta grad ifrågasatt av många oskarshamnare, när han skulle tillträda tjänsten som hamnkapten i slutet på 1950-talet. 

Efter många stridigheter kunde dock Herbert tillträda sin tjänst som hamnchef den 15 ­januari 1959. Det var också början på en ­mycket framgångsrik karriär. 

Signalerna från ledningen för ­Oskarshamns varv i början av 1960-­talet var inte helt överraskande för stadens styrande politiker. Oskars­hamns varv hade problem. I syfte att skapa ett smidigt instrument för hant­erande av lokaliserings- och näringslivsfrågor beslutades i april 1962 att bilda AB Oskarshamns Industrilokaler.

I boken ”Skeppsgossen tog rodret och förändrade Oskarshamn” serverar ­för­fattaren Bengt Bengtsson ett färgstarkt porträtt av ­hamnchefen Herbert Westerberg.

Bara efter ett par år som hamn­kapten i Oskarshamn fick Herbert frågan om att också bli vd för det nya bolaget. En avgörande betydelse var att Westerberg hade breda kunskaper om sjöfart. Och att han på kort tid hade gett hamnen medvind. Under sin tid vid rodret utvecklade han verksamheten från en liten hamn med efter­satta investeringar, för små gods­volymer och röda siffror till lönsamhet och den dominerande hamnen på Smålandskusten. 

Oskarshamnsandan

Lika hyllad blev han för sina insatser som vd för Oskarshamns Industri­lokaler, när Oskarshamn tog sig genom varvskriserna på 1960- och 1970-talen. Med en politisk enighet över partigränserna i ryggen kunde han lägga fokus på att förändra, bredda och utveckla näringslivet i kommunen. Begreppet Oskarshamnsandan är till stor del förknippat med Herbert Westerbergs idoga arbete för Oskarshamns bästa.

När hans tjänster efterfrågas ställde Herbert alltid upp, oavsett om det ­gällde hamnverksamhet eller att utveckla näringslivet i Oskarshamn.

Text: Mikael Petersson

Foto: Privat

 

Stora hamnhändelser enligt Herbert:

1. ”Investering i en oljehamn vid Homhällan, som inte bara gav nya intäkter för hamnen utan också var en billigare investering.”

2. ”Konkurrensutsättningen av Gotlandstrafiken var början på dagens moderna ro-ro-trafik. Utvecklingen av både  gods- och passagerartrafik gav hamnen goda inkomster.”

3. ”Nya oceankajen vid Klubbdjupet och flytt av oljehamnen till nuvarande läge var nästa stora viktiga investering i hamnen. Det gav möjligheter att ta emot större tonnage.”

 

Ljuspunkter i näringslivet enligt Herbert:

1.”Den omfattande strukturomvandlingen och breddningen av näringslivet och ersättning av alla förlorade varvsjobb. Viktiga etableringar var LM Ericsson och Gyllings, som gav kvinnor möjlighet att komma ut i yrkeslivet.”

2.”Liljeholmens stearinfabrik är ett lyckat exempel på ett ­företag som flyttade från Stockholm och som lever vidare vid Smålandskusten.” 

3.”Etableringen av en ny varvsrörelse på 1970-talet med bröderna Johansson som ägare.”

Levererar allt inom VVS

Alla förekommande VVS- och ­värmepumpinstallationer samt schakt- och markarbeten från en och samma leverantör. Fårbo VVS erbjuder ett komplett och kostnadseffektivt utbud av tjänster.

Kenneth Malmqvist anlitade Fårbo VVS för en infiltrationsanläggning till sommarstugan i Dragskär för fem år sedan. Nu är de åter på plats för nya uppdrag.

– Till sommaren får vi kommunalt VA och med de goda erfarenheterna jag har av Fårbo VVS sedan tidigare var det självklart att anlita dem igen. De förbereder anslutningen och gör även allt övrigt VVS-arbete då vi även passar på att byta köket, berättar han nöjt.

Hans Olsson i samspråk med sommarstugeägare Kenneth Malmqvist i Dragskär kring gräv­arbete och övriga förberedelser för kommande anslutning till kommunala VA-nätet.

Möjligheten att stå till tjänst med hela entreprenaden som krävs för exempelvis anläggning av ­enskilda ­avlopp och anslutning till det ­kommunala VA-nätet är en specialitet hos Fårbo VVS.

– Vi har egna grävmaskiner  och utför alla typer av schakt- och ­markarbeten. Det innebär att våra kunder bara ­behöver vända sig till en VVS-­leverantör oavsett vilka jobb det rör sig om. Det är både enklare, mindre tidskrävande och i slutänden även mera kostnadseffektivt, framhåller ägare och vd Hans Olsson.

Installerar värmepumpar

Vid sidan av VVS-arbeten för bland annat köks- och badrumsinstallationer utför Fårbo VVS även installation och service på alla typer av värmepumpar och värmepannor.

– Vår kylmontör har lång ­erfarenhet och är specialiserad på just detta. Vi jobbar huvudsakligen med CTC, Bosch och Panasonic. Men ­installerar alla förekommande fabrikat på ­marknaden, säger Hans Olsson som i ­dagsläget har sju anställda och även ett ­pågående praktikantsamarbete med ­Oscarsgymnasiet för att trygga fram­tida arbetskraft.

Lokalt samarbete

Kundkretsen består huvudsakligen av privatpersoner, bostadsbolag och företag.

– Vi har även mycket samarbete med de lokala byggfirmorna vid både renoveringar och nybyggnationer. Vår målsättning är att hålla en hög servicenivå och leverera bästa kvalitet.

 

Text & Foto: Mikael Bergkvist

Lantligt drömboende i Dalen

Vitt är mer eller mindre bannlyst i Dalen, förutom fasad­färgen. Med gråbeige färgskala och en enastående fingertopps­känsla har Madeleine Oskarsson skapat en hemtrevlig och ombonad känsla i det gamla huset i Lövshult. Hon och sambon Jimmie Lindekrantz har byggt ut och total­renoverat huset under drygt två år.

Att bo på landet var en självklarhet. Både Madeleine och hennes sambo är uppvuxna i lantlig miljö och efter ett par år som sambos i lägenhet i Oskarshamn började de leta efter ett ­passande ­boende. När de hittade det gamla huset Dalen, med anor från början av 1900-­talet, i byn Lövshult mellan Påskallavik och Skorpetorp föll alla bitar på plats.

– Det kändes som om vi var hemma redan när vi klev över tröskeln första gången. Det var en skön känsla i hela huset, berättar hon.

Den gråbeiga färgskalan går igen i hela huset som Madeleine har inrett med fingertoppskänsla efter hand som rummen har blivit klara.

Även om de tidigare ägarna hade renoverat och underhållit huset väl ville Madeleine och Jimmie sätta sin egen prägel. Dessutom var drygt 100 kvadratmeter boyta i minsta laget för familjen, som även omfattar den gemensamma sonen Loe – som då låg i magen – samt Madeleines son Jack från ett tidigare förhållande.

– Vi flyttade in 2015 och ville bo in oss ett tag innan vi bestämde vad vi skulle göra. Samtidigt började vi skissa så smått på passande lösningar, ­förklarar Madeleine.

Fördubblad boyta

Med hjälp av en arkitekt i släkten sattes idéerna på pränt och i januari 2018 inleddes den omfattande om- och tillbyggnaden.

– Inledningsvis anlitade vi hant­verkare för att göra grunden och regla upp utbyggnaderna i båda ändarna av huset. Sedan har vi gjort i stort sett allting själva, säger Madeleine som själv titulerar sig kreativ ­idéspruta medan sambon – som förövrigt bytte karriär under renoveringen och ­numera är snickarlärling – ligger bakom merparten av det praktiska förverkligandet.

Under en relativt kort tidsperiod har drömboendet tagit form. Den ursprungliga boytan är nästintill fördubblad. På bottenvåningen har det resulterat i ett väl tilltaget kök med plats för stora middagsbjudningar, ett välkomnande och luftigt vardagsrum samt ett eget och lite mera avskilt rum till äldsta sonen Jack.

– Dessutom fick vi utrymme för tvättstuga som tidigare inte fanns i huset och – inte minst – ett separat kapprum med en hel vägg för sko­förvaring. Det är perfekt för att inte få hallen överbelamrad med kläder och skor.

Dokumenterar och inspirerar

På övervåningen återstår en del renoveringsarbete. Här finns i dag ett rymligt och mysigt föräldrasovrum och ett rum till yngsta sonen Loe som bland annat fått en platsbyggd och uppmärk­sammad säng. Båda öppna till nock med synliga takbjälkar och takfönster.

Att Madeleine och sambon Jimmie har genomfört merparten av renoveringen på egen hand har medfört att allt har blivit precis som de ville ha det med en hel del praktiska, snygga och genomtänka speciallösningar.

– Vi räknar med att allt ska bli­ ­färdigt under våren. Det återstår badrum, ett gästrum och ett mindre tv-rum, förklarar Madeleine.

Inredning har länge varit ett stort intresse och hon berättar att mycket av inspirationen har hon hämtat från Instagram och Pinterest. I samband med att renoveringen i Dalen ­inleddes startade Madeleine ett eget konto på Instagram – ”housedalen” – för att både dokumentera och inspirera andra.

– Jag gillar att skapa en helhet med färger, möbler och övrig inredning. Jag är inte heller rädd för att blanda ny och modern design med äldre auktions- och loppisfynd. Det ger en mera levande känsla i hela hemmet, säger hon.

Värt mödan

Att framhålla något hon är särskild nöjd med i huset är svårt. Allt är noga genomtänkt, gjort och valt med omsorg.

– Köket var det första rummet som vi färdigställde och en plats i huset där vi vistas mycket. Den ljusa kalkstens­skivan i kombination med den ­mörkare köksinredningen blev väldigt bra. Det var extra kul att vi kunde åter­använda de gamla dubbeldörrarna, som ­ursprungligen satt i entrén till huset, till det platsbyggda skafferiet.

Även om renoveringen stundom har varit väldigt intensiv är det inte något som Madeleine vill ha ogjort. Allt jobb är definitivt mödan värt.

– Det blev precis som vi ville ha det. Ett hem med själ. Vårt drömboende, konstaterar hon leende.

 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Madeleine Oskarsson

Ålder: 33 år

Familj: Sambo Jimmie Lindekrantz, 32, samt barnen Loe, 4, och Jack, 9 år

Bor: I det snart färdigrenoverade huset Dalen i Lövshult 

Gör: Bemanningsassistent på Region Kalmar län

Fritid: Umgås med familj och vänner, laga mat, fotografera samt ­Instagramkontot ”housedalen” där husrenoveringen ­dokumenteras

 

 

 

 

 

Tryggar drömmen om poolbad

Förverkliga drömmen – utan att ta dig vatten över ­huvudet…
Colorama i Oskarshamn lanserar ett nytt helhets­koncept för badsugna som omfattar allt från inledande markarbeten till fylld och färdig thermoblockpool.

Magnus Utterström på ­Colorama betonar att thermoblockpooler har funnits i sortimentet under flera år. Men det är först nu som de kan leverera ett komplett koncept med alla komponenter och monteringsarbeten samtidigt som pooler av thermoblock har blivit allt mer efterfrågat.

– Att bygga pool med thermoblock är både flexibelt och smart. Det är ungefär som legoklossar som armeras och sedan fylls med flytande betong. Det innebär en stark konstruktion med möjlighet till stora variationsmöjligheter. Thermoblocken bidrar dessutom till en väldigt välisolerad konstruktion som både ­håller nere uppvärmningskostnaderna och förlänger poolsäsongen, förklarar han.

Flexibel storlek

Att bygga pool med thermoblock ger stora val­möjligheter. Henrik Lindberg har valt att göra en rejäl gaveltrappa med en stor sittavsats för att hela familjen ska kunna nyttja den på bästa sätt.

Thermoblockpoolen byggs på en ­gjuten bottenplatta och kan ­placeras helt eller delvis nedgrävd eller ­fristående ovan mark. Den är därför ett ­utmärkt val till sluttande tomter eller inbyggd i ­altanen. Poolstorleken är ­väldigt ­flexibel och kan anpassas helt efter önskemål eller trädgårdens ­förut­sättningar. 

– Vår leverantör, Chemoform ­Scandinavia AB, har dessutom thermoblock med en hårdare insida, så kallad P80-kärna. Det innebär att man slipper få fula avtryck av knän, hälar, bollar ­eller andra hårda föremål i poolen. Man behöver inte heller putsa eller sätta upp skivor på insidan av poolen. Det räcker med den tåliga och slit­starka liner – poolduk – som ingår i alla poolpaket. Den finns i en mängd olika färger och mönster och kan även bytas ut om man vill förnya sin pool, säger Magnus Utterström.

Unikt i regionen

Han betonar att Colorama är den enda aktören i Oskarshamnsregionen som kan leverera ett komplett koncept och där allt arbete utförs med hjälp av lokala samarbetspartners. 

– Vi har tre paket i olika storlekar – 3 x 6 meter, 3,5 x 7 meter och 4 x 8 meter – där vi tillhandahåller alla komponenter, markarbeten, gjutning och montering till en fylld och färdig pool. Vi säljer även separata pooler och tillbehör för de som vill montera och göra allt markarbete själva.

Trygghet för kunden

Colorama har varit verksamma i Oskarshamn under drygt 40 år och Magnus Utterström framhåller det som en garant att de även är en seriös leverantör av pooler.

– Vår målsättning är att hjälpa våra kunder att förverkliga pooldrömmen på ett enkelt och tryggt sätt, förklarar han.

Spasuccén fortsätter

Att bada spa är vardagslyx, framhåller Magnus Utterström på Colorama som är återförsäljare av Viskans hela spasortiment.

Närmare 50 sålda spabad under förra året talar sitt tydliga språk.

– Allt fler inser vilken vardagslyx det är med ett bra spabad, säger Magnus Utterström på Colorama.

Colorama är återförsäljare av Viskans hela spasortiment – från mindre och lättplacerade modeller till de riktigt stora premiumbaden med plats för upp till nio personer och med olika typer av massage­munstycken, aromabad och ljus­terapi.

– Vi har ett antal bad på plats i butiken och hjälper kunderna att hitta den modell och de tillval som passar bäst för varje enskilt behov, säger han och tillägger att Colorama – via Viskan Spa i Skene – dessutom tillhandahåller service som sträcker sig över ett stort geografiskt område mellan Gamleby, Kalmar och Växjö.

– Som spabadsägare ska man bara njuta. Med Viskan Spa ­levererar vi ett bekymmersfritt ägande och ett bad av högsta ­kvalitet.

Fram till 31 maj har Colorama i Oskarshamn kampanj på Viskan Spa.

 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Nytt kök med mersmak

Funktionellt, snyggt och – inte minst – lättstädat. Thomas Wennerklint hade bara några få önskemål kring sitt nya kök. Med experthjälp från Electrolux Home blev resultatet långt bättre än förväntat.

Att han är mer än nöjd med sitt nya Sentenskök från Electrolux Home går inte att ta miste på. Allt från den praktiska komfortliften i diskmaskinen och ugnens pyrolytiska självrengöring till de sobert grå skåpsluckorna och de praktiska utdragslådorna är precis på pricken vad Thomas hade i åtanke inför renoveringen – utan att egent­ligen veta det.

– Jag är jättenöjd. Det var väldigt svårt att föreställa sig slutresultatet. Men det här är faktiskt bättre på alla sätt än vad jag hade förväntat mig. Dessutom har hela processen fungerat väldigt bra hela vägen från planering med Electrolux Homes experter till färdigställande med hjälp av hant­verkare, konstaterar han leende.

Perfekt koncept

Kökssäljare Marcus Björngard från Electrolux Home förevisar ugnens pyrolytiska självrengöring som innebär att att Thomas bara behöver samla ihop askan på botten efter det effektiva rengöringsprogrammet.

Redan när Thomas och hans dåvarande hustru flyttade in i 50-tals­villan på Strandvägsstigen 2005 fanns köks­renovering med i planerna. Men annat kom emellan och det var först när skåpsluckorna i köket mer eller mindre riskerade att trilla ner under förra ­vintern som frågan aktuali­serades igen.

– Jag var hemma hos min före detta fru som också skulle renovera sitt kök. Där träffade jag Marcus Björngard från Electrolux Home och när han berättade om deras koncept kände jag att det skulle passa mig perfekt. Eftersom jag jobbar mycket och har barnen varannan vecka ville jag att det skulle vara enkelt och smidigt, förklarar han.

Snabbt färdigt

Och så blev det också. Efter experthjälp från Electrolux Home kring allt från köksplanering till val av luckor och vitvaror tog Byggfirman i Gröndal, Elcentralen och Kjellgrens Måleri över och såg till att hela köket kom på plats. Thomas passade även på att byta golv, sätta spotlights i taket och öppna upp en vägg mot matplats och vardagsrum i samma veva.

– Det tog inte mer än tre veckor. Precis som vi hade kommit överens om. Och då flyttade de även vasken så jag kan stå vid fönstret och handdiska och gjorde även lite andra omdisponeringar för att göra köket mera funktionellt och lättarbetat, berättar Thomas.

Blivit roligare

Han framhåller tydligt att han inte är någon mästerkock. Däremot tycker han att det har blivit betydligt ­roligare att husera i köksregionerna efter ­renoveringen.

– Dessutom är det otroligt snyggt och fräscht med en stil som passar bra ihop med övriga huset. Och väldigt lätt­städat. Det är en fröjd att vara i köket och fixa numera, konstaterar Thomas Wennerklint.

Levererar drömkök

Gänget som omsätter köksdrömmarna till verklighet. Kerstin Bergström, Electrolux Home, Martin Franzén och Jesper Kolm, Elcentralen, Benny Kjellgren, Kjellgrens Måleri, Finn Henriksson, Leif Karlsson och Stefan Nilsson, Byggfirman i Gröndal samt Marcus Björngard, Electrolux Home.

Under årens lopp har Electrolux Home, Byggfirman i Gröndal, Elcentralen och Kjellgrens ­Måleri förverkligat en mängd olika köksprojekt.

– Vi har utvecklat det här sam­arbetet under många år. Vi tillgodoser kundernas önskemål på bästa sätt och hjälper dem tillsammans att få sitt drömkök. Det har vi en mängd nöjda kunder som kan vittna om, ­förklarar köksdesigner och säljare Marcus Björngard och Ann-Sofie Nyberg samt vitvarusäljare Kerstin Bergström på Electrolux Home.

De betonar vikten av att hela köket är noga genomtänkt från början till slut.

– Det kan vara en utmaning att få till både kyl och frys, en bra placering av ugn och mikrovågsugn och samtidigt få bra ytor att baka på. Men det brukar alltid gå att lösa och få till på bästa sätt genom att lyssna på kunden och bidra med kreativa förslag.

Pålitliga hantverkare

Det långvariga samarbetet gör att kunden slipper lägga tid och energi på att hitta duktiga hantverkare – de är redan prövade och rekommenderade sedan tidigare.

– Det är smidigt och enkelt för alla ­parter. När kunden har fått det nya köket professionellt uppritat åker vi ut för att titta på plats. Kunden väljer sedan själv om jobbet ska vara på fastpris eller löpande, säger Stefan Nilsson från Byggfirman i Gröndal, Martin Franzén från Elcentralen och Benny Kjellgren från Kjellgrens Måleri samstämmigt.

Normalt sett tar det ungefär två veckor att riva ut det gamla köket och installera ett nytt. Sedan finns det ­alltid speciallösningar och kundönskemål som gör att det kan ta längre tid.

– Det viktigaste är slutresultatet. Kunderna ska få det kök de drömmer om, betonar Marcus Björngard och de övriga nickar instämmande.

 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Curt-Robert Lindqvist

Hög tid att söka bygglov

Det är hög tid att söka bygglov inför sommarens projekt, redan nu.  En del lagändringar har skett som är bra att veta om. Men framför allt – se till att skicka in kompletta handlingar på en gång. 

Det är redan april och många har planer på att bygga om där hemma. Kanske en inglasad altan, en tillbyggnad på huset eller någon slags fasadändring.

– Det är bra att söka bygglov i så god tid som möjligt, så att projektet inte blir senare än vad det är tänkt, tipsar samhällsbyggnadschefen ­Kristina Erlandsson.

Fördel för de sökande

Samhällsbyggnadskontoret har enligt lag tio veckor på sig att handlägga bygglovsärenden. Dock går det oftast snabbare än så, framförallt om du har lämnat in kompletta handlingar från början. Sedan sommaren 2019 har en ändring i lagen gjort att samhälls­byggnadskontoret måste skicka ut ett så kallat föreläggande om komplettering inom tre veckor, om ärendet saknar nödvändiga handlingar. 

– Ordet föreläggande har gjort att många höjt på ögonbrynen. ”Före­läggande” kan uppfattas som negativt laddat och en del blir rädda att de gjort något fel. Men det är inget annat än en kompletteringsbegäran. Om ärendet inte kompletteras trots att vi har skickat ett föreläggande, får vi avvisa ärendet eller avslå ansökan om bygglov. Detta är dock ingen nyhet eftersom vi gjorde så även när det kallades för kompletteringsbegäran, förklarar Kristina Erlandsson.

– Föreläggande låter verkligen värre än vad det är. Faktum är att det inte är någon större skillnad mot förut. Snarare är det en fördel för sökanden att vi har fått en tidsbegränsning på tre ­veckor, fyller bygglovshandläggaren Sara Wiberg i.

Vänta fyra veckor

En annan lagändring som trädde i kraft 2018 är att den sökande måste vänta fyra veckor efter att det godkända bygglovsbeslutet kungjorts i post- och inrikestidningar. Detta för att grannarna ska ha tid på sig att tycka till.  

– Tidigare kunde den sökande börja bygga direkt efter startbeskedet. Det är helt okej att ringa oss för att få veta när publicering i tidningen har skett, säger bygglovsarkitekten Kalin Genov. 

Spara tid

Om sommarprojektet behöver bygglov eller anmälan, kan vara svårt att veta. Därför ­rekommenderar samhälls­byggnadskontoret att man ringer eller mejlar innan ­själva ­ansökan. Det sparar tid för alla ­inblandade. 

­Måndag–torsdag klockan 9.30–11.30 är det telefontid och ­numret är 0491-887 30. När det gäller just fasad­ändringar och installation av solceller är det bra att mejla, eftersom det ­behövs ett foto på den nuvarande fasaden. Mejla till ­sbk@oskarshamn.se. 

– Mycket information finns också på vår hemsida, ­www.oskarshamn.se.
Klicka dig vidare på fliken Bygglov, boende och miljö. Där finns en broschyr som heter ”Planerar du att bygga?” med all information du behöver veta inför projekten, säger Kristina Erlandsson.

 

Text: Kristin Wennerström

Foto: Curt-Robert Lindqvist

 

Bygglovsprocessen – steg för steg

1. Behöver du bygglov? Beror helt på vad du ska göra och var du ska göra det. Läs mer på kommunens eller Boverkets hem­sida. Är du osäker – kontakta samhällsbyggnadskontoret. 

2. Beställ nybyggnadskarta. Behövs oftast vid en nybyggnad. Den använder du som underlag för att rita in var din byggnad ska placeras. Beställ hos kartavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. 

3. Lämna in din ansökan. Blanketter hittar du på www.oskarshamn.se. Bifoga kompletta handlingar på en gång så går beslutet om bygglov mycket fortare. 

4. Handläggningstid. Samhällsbyggnadskontoret gör en bedömning av ansökan och ser om den stämmer överens med gällande detaljplan och omgivningen. Enligt lag har du rätt att få besked inom tio veckor, från och med den dagen när ansökan är komplett. 

5. Bygglovsbeslut. Ett beviljat beslut innebär att din ansökan är godkänd, men du måste fortfarande invänta startbesked samt att beslutet publiceras i post- och inrikestidningar. 

6. Tekniskt samråd. Hålls för de flesta ­åtgärder där det behövs en kontroll­ansvarig. 

7. Startbesked. Behövs för att du ska få börja bygga. Dock får inte en lovpliktig åtgärd, trots att startbesked getts, ­påbörjas förrän tidigast fyra veckor efter det att bygglovs­beslutet har kungjorts i post- och inrikestidningar.

8. Utstakning. Sker alltid vid större ­nybyggnationer samt om byggnader ­placeras för nära tomtgräns. Utstakning är en markering av byggnaden eller ­anläggningen som görs på marken innan byggnadsarbetena påbörjas.

9. Arbetsplatsbesök. Byggnadsinspektören kontrollerar att kontrollplanen och bygg­lovet följs. 

10. Slutsamråd. När projektet börjar bli färdigt ska ett slutsamråd hållas med byggnads­inspektören och du som bygger, för att visa att bygglovet följts och att ­kontroller utförts enligt kontrollplanen.

11. Slutbesked. Byggnaden eller åtgärden får inte börja användas förrän du fått slut­besked. Detta fås när alla förutsättningar är uppfyllda. 

Från broschyren ”Planerar du att bygga?” som återfinns på www.oskarshamn.se. 

Skapar nytt liv för övergivna hus

Projektledare Annicka Gunnarsson på Hela Sverige Oskarshamn tycker inte att några hus för­tjänar att stå tomma. Hon ser gärna att ödehusen får invånare som tar hand om dem.

– Ödehus är något som vi har arbetat med under flera år och nu är det dags att ta nya tag. Oskarshamns kommun vill växa med 3 000 nya invånare under de kommande tio åren så det vore positivt om vi kan locka flera invånare – gärna barnfamiljer och unga vuxna – samt entreprenörer som vill förverkliga sin affärsidé på landet.

Vill få kontakt

Under projektnamnet Lev din dröm Oskarshamn arbetar hon tillsammans med landsbygdsutvecklare ­Kristina Hägg-Blecher på Oskarshamns ­kommun för att koppla samman de som är intresserade av att ta hand om ett ödehus med fastighetsägaren.

– Vi hoppas helt enkelt kunna få kontakt med de husägare som är intresserade av att sälja eller hyra ut och sammanföra dem med människor som vill flytta hit.  Det är en ­långsiktig satsning för att behålla och skapa ett underlag för service. Dessutom finns det ett växande intresse för att ­etablera verksamhet inom till exempel gröna ­näringar. Det pågår en digitalisering som ger nya möjligheter att bo och ­verka på landsbygden, förklarar ­Kristina Hägg-Blecher.

Skapa livskvalitet

Hittills har projektet fått ett 60-tal intresseanmälningar från människor runt om i Sverige och även Danmark och Tyskland som vill ta hand om ett ödehus i Oskarshamns kommun. De har även fått ett 30-tal tips från ­allmänheten om ödehus runt om i kommunen.

 – På kort tid har vi fått in en handfull fastighets­ägare som är intresserade av att sälja eller hyra ut sina ödehus. Nu hoppas och tror vi att fler kommer att hitta hit. Det här handlar om att skapa livskvalitet för oss som vill bo på landet och samtidigt trygga lands­bygdens ­utveckling och fortlevnad, säger ­Annicka Gunnarsson.

 

Text: Mikael Bergkvist

Foto: Oskarshamns kommun

 

Kontakta oss!

Hör av dig till oss om du vill du veta mer om ödehus på Oskarshamns landsbygd, ­intresserad av att flytta hit eller få råd och tips för att förverkliga dina drömmar i en växande kommun.

 

Annicka Gunnarsson

Projektledare Hela Sverige Oskarshamn 

Tel: 070-839 49 21

Kristina Hägg-Blecher 

Landsbygdsutvecklare Oskarshamns kommun 

Tel: 0491-76 42 82

 

Hemsida: www.levdindromohamn.se

E-post: hej@levdindromohamn.se

Mot framtiden med nytt namn

Oskarshamns kommun är sprängfylld av driftiga ­företagare. Ludvig & Co, tidigare LRF-konsult, vill hjälpa dem att bli framgångsrika. Samtidigt är ambitionen att själva växa och bli större.
– Namnbytet kommer att lyfta oss, säger Göran Persson, kontorschef i Oskarshamn. 

Ludvig & Co? Jo, det syftar på företagets grundare Ludvig Nanneson. Han startade Driftsbyrån, som det hette då, redan 1918 och var chef fram till 1946. Det nya namnet, Ludvig & Co, är inte bara en hyllning till ­honom, utan också till de 1 400 ­anställda som utgör ”Co”.

– Namnet signalerar att det finns en historia som ger tyngd åt det vi gör. Detta är ett företag som har varit med om mycket och som står stadigt även i oroliga tider, säger Göran Persson.

Göran Persson är kontorschef på Ludvig & Co i Oskarshamn.

Lokal förankring

Ludvig & Co gör en poäng av att finnas där kunderna finns och kallar sig Sveriges närmaste rådgivningsföretag. Bara i Kalmar län finns inte mindre än nio kontor och hela 100 anställda. 

– Närheten till kunden bidrar till att skapa och förmedla trygghet. Det är familjärt och trivsamt när vi har möten. Det är precis så vi vill ha det, säger Göran Persson. 

Bred kompetens

Företaget går in i 2020-talet med nytt namn, hög grad av ­digitalisering och ett brett utbud. Ludvig & Co erbjuder tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling. 

– Vi kan mer än vad gemene man kanske tror. Vi har sett till att ­samla på oss kompetens som kommer ­kunderna till godo, vilket möjliggör för våra kunder att ägna sig åt det som de är bäst på, säger Göran Persson. 

Förstaval bland småföretagare

Att verka för småföretagarnas bästa – det är devisen för Ludvig & Co. Målgruppen är företag med upp till 50 anställda inom alla branscher. 

– Vi vill vara det naturliga valet för alla småföretag. Vi ser det som vår uppgift att skapa framgångsrika företagare och vi har verktygen för att göra det. Traditionellt har Ludvig & Co haft sin bas i de gröna näringarna, men vi vill ­betona att vi besitter bred kompetens för alla näringar och branscher. 

 

Text: Jonas Axelsson

Foto: Curt-Robert Lindqvist